zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Oznámení o přípravě vyhlášení Výběrového řízení - Rozdělení kvóty na dodávku 2 miliónů hl bioetanolu ročně

27.09.2004
Obecné
Oznámení o přípravě vyhlášení Výběrového řízení - Rozdělení kvóty na dodávku 2 miliónů hl bioetanolu ročně
Oznámení o přípravě vyhlášení Výběrového řízení
Rozdělení kvóty na dodávku 2 miliónů hl bioetanolu ročně určených výhradně pro palivové účely v dopravě na trhu České republiky pro období od 1.6.2006 do 31.5.2013 v režimu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v platném znění

[Místo realizace – Česká republika]


1. Postup

Otevřená procedura ve smyslu Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of external actions (dále jen „PRAG“) na základě zásad schválených usnesením vlády ČR č.825 ze dne 1.září 2004

2. Zadavatel

Zadavatelem výběrového řízení (dále jen „zadavatel“) je Ministerstvo životního prostředí České republiky, Vršovická 65, 100 10 Praha.

3. Popis předmětu výběrového řízení

Vláda České republiky je povinna implementovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES o podpoře využívání biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v dopravě ze dne 8. května 2003 a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/96/ES, kterou se restrukturalizují rámcové předpisy Společenství o zdanění energetických výrobků a elektřiny. Vláda zároveň hodlá řešit problémy týkající se regionální politiky, životního prostředí, zemědělství a regionálního rozvoje a podpořit snahu o zmírnění energetické závislosti. V souladu s těmito záměry byl vládou přijat a schválen Program „Podpora výroby bioetanolu pro jeho přimíchávání do benzínů, pro záměnu metanolu při výrobě metylesteru řepkového oleje a metyltercbutyléteru a jako alternativního paliva s podporou jeho uplatnění na tuzemském trhu“ (dále jen „Program“).

Jedním z cílů tohoto Programu je výstavba dostatečných výrobních kapacit pro výrobu bioetanolu pro palivové účely v dopravě na území České republiky (dále jen „výrobní jednotky“).

V rámci výběrového řízení budou vybráni uchazeči, kteří zaručí, že budou dodávat nejpozději od 1.6.2006 výrobcům, prodejcům popřípadě jiným subjektům bioetanol pro palivové účely v dopravě vyrobený z hustě setých obilovin odrůd, které jsou deklarovány ministerstvem zemědělství a pěstované na území České republiky z osiva certifikovaného v České republice.

Mezi vybrané uchazeče bude zadavatelem rozdělena formou licencí roční kvóta 2 miliony hl. Každý vybraný uchazeč získá maximálně jednu licenci na výrobu 400.000 hl bioetanolu určeného výhradně pro palivové účely v dopravě na trhu České republiky pro období od 1.6.2006 do 31.5.2013 v režimu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v platném znění.

4. Podmínky účasti a původ zájemců

Výběrového řízení se za stejných podmínek mohou zúčastnit všechny fyzické nebo právnické osoby z České republiky a členských států Evropské unie. Výrobní jednotky, ve kterých se bude provádět výroba bioetanolu pro dopravní účely podle odstavce 3 tohoto oznámení, musí být umístěny na území České republiky.

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku do výběrového řízení.

5. Podmínky a pravidla výběrového řízení

Výběrové řízení bude upraveno procesními pravidly, jež budou obsažena v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení. Pokud budou v textu dokumentace k výběrovému řízení použity pojmy, které jsou s výslovně stanoveným anebo ustáleným významem obsaženy ve zvláštních právních předpisech, pak jsou příslušné pojmy užívány pouze pro usnadnění práce s textem této dokumentace a zadavatel v žádném případě nezamýšlel aplikovat jakoukoliv z výslovně upravených forem, kterou by mohla použitá terminologie navozovat.

Nabídky bude možné předkládat do 60 dnů od vyhlášení výběrového řízení. V této fázi neposílejte žádné přihlášky ani žádosti o další informace.

6. Předpokládaný termín vyhlášení výběrového řízení

21.října 2004

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí