zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

07.10.2004
Obecné
Krátce - různé

Pomník kdysi špičkového, ovšem nikdy nevyužitého podniku na třídění a následnou separaci komunálního odpadu za minimálně čtvrt miliardy korun stojí u Lomnice nad Popelkou na Semilsku. Kompostárna patřící státu, o kterou nyní usiluje město Lomnice, které ji postavilo s pomocí státní dotace, sloužila původnímu účelu pouze v době několika měsíců zkušebního provozu začátkem devadesátých let minulého století.
Objekt kompostárny, který nyní supluje mezisklad nebezpečného odpadu, zničila minimálně dvakrát levnější konkurence lokálních skládek, které měl projekt s použitím tehdy nejmodernější rakouské technologie v podstatné části Krkonoš naopak navždy zlikvidovat. Náklady na ekologickou likvidaci odpadků měl zčásti pokrýt výtěžek z prodávaného kompostu.
Technologie kompostárny zřejmě zůstane zakonzervovaná navěky, pokud neskončí ve šrotu. Separace odpadu totiž nyní probíhá tou nejlacinější formou přímo v domácnostech, což se určitě nezmění, i když kompostárna změní majitele.

Lysá nad Labem - Dostavbu spalovny nebezpečných odpadů údajně nechtějí ekologové ze sdružení Arnika komplikovat. Prohlásili to po čtvrtečním veřejném projednání posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Společnost BDW Line bude do vybavení spalovny investovat řádově 20 až 30 milionů. Do konce roku 2005 chce nainstalovat nový sklad na prázdné obaloviny, další silo na použitý popílek a zařízení na stáčení kapalných odpadů.
"Spalovna se konečně přiblíží tomu, co jí ukládá zákon," uvedl mluvčí Arniky Marek Jehlička. Vedení spalovny však tvrdí, že zařízení splňuje vše, co má mít podle zákona, už nyní a dovybavení, k němuž se chystá, jsou nadstandardní věci.
"Spalovna by mohla jet i bez nich. Měření emisí vycházejí dobře, žádné limity nepřekračuje," řekl její vedoucí Jiří Málek. I přes souhlas s EIA chce Arnika, aby spalovna dala do pořádku evidenci odpadů a obstarala si integrované povolení, při kterém budou posouzeny celkové vlivy na životní prostředí. Kraj požádá, aby zajistil monitoring emisí toxických látek do ovzduší.

Pardubice (pav) - I vyhozené televize mohou někomu pomoci. Organizace pro pomoc postiženým lidem, sdružení SKP - Centrum, zaměstnala při likvidaci vyřazené elektroniky několik lidí. Ti zbavují skládky nebezpečného odpadu a přitom si ještě mohou vydělat. Do budoucna bude zřejmě o jejich práci stále větší zájem. "Před dvěma lety jsme začali demontovat a likvidovat takzvaný elektroodpad. Před měsícem jsme dostali souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a mohli jsme spustit provoz nové řezačky obrazovek," uvedla Iva Bartůňková, ředitelka chráněných dílen a denního centra SKP - Cedr. V chráněné dílně dnes na likvidaci elektroodpadu pracuje dvanáct lidí, kteří by se jinak stěží uplatnili. Kromě toho organizace provozuje i truhlářskou, šicí, rukodělnou či keramickou dílnu. "V chráněných dílnách provádíme jednak rehabilitaci a terapii duševně nemocných po jejich nemocničním léčení, jednak zaměstnáváme i lidi, kteří by kvůli svému postižení nenašli práci a zůstali by v registraci úřadu práce," řekla Bartůňková. Sprovodit obrazovky šetrně ze světa má vedle ekologického i ekonomický efekt. "Vytváříme zisk, ale vracíme jej zpátky do hospodaření organizace," vysvětlila ředitelka.

Lidé každoročně vytěží a spotřebují 50 miliard tun surovin. Podle propočtů Vídeňského Institutu sociální ekologie tak každý člověk denně spotřebuje 22 kilogramů surovin. Jejich zpracováním vzrostlo mezi lety 1975 až 2000 znečištění životního prostředí v průmyslových státech o 28 %, a další růst by už byl z ekologického hlediska neúnosný. Není proto divu, že před Dnem záchrany ozónové vrstvy, který OSN stanovila na 16 září, britský premiér Tony Blair řekl, že jeho země, která bude nyní předsedat summitům skupiny G8 bude ochraně životního prostředí věnovat velkou pozornost. Do obnovy ozónové vrstvy investují státy světa ročně okolo 7 miliard dolarů, ale ztráty zapříčiněné ultrafialovým zářením jsou však mnohem vyšší. Jen na léčbu rakoviny kůže se ročně vydá přibližně 10 miliard dolarů. K tomu je třeba připočítat i ztráty ve výši alespoň 20 miliard, neboť lidé trpící rakovinou přestávají pracovat ještě v produktivním věku.

Evropská komise navrhla v rámci finanční perspektivy příspěvek na uzavření jaderných reaktorů v Litvě a na Slovensku v celkové výši 1,052 mld. EUR v letech 2007-2013. EU by tak měla splnit sliby učiněné v průběhu přístupových rozhovorů.

Evropská komise vítá snah u Ruska o přijetí Kjótského protokolu. 29.září byl přijat ruskou vládou a nyní směřuje do Státní dumy. Přistoupení Ruska k protokolu bude znamenat naplnění podstatné podmínky pro jeho právní závaznost - přihlásí se k němu vyspělé země produkující dohromady více než 55 % emisí skleníkových plynů.

U Vsetína vznikne naučná stezka
S nejzajímavějšími přírodními památkami v okolí města zřejmě seznámí návštěvníky Vsetína příměstská naučná stezka. Desetikilometrovou trasu s deseti zastaveními by město chtělo vybudovat v příštím roce. Naučná stezka by seznámila turisty například s geologickými rysy krajiny, vegetací či typickými živočichy; projekt zpracovali ochránci přírody z Valašského Meziříčí. Trasa bude navazovat na další turistické trasy i na stávající naučnou stezku Tesák

Po ničivém výbuchu v roce 1980 a větší erupci v roce 1986 se opět probouzí k životu sopka Svatá Helena v americkém státě Washington.
První otřesy zaznamenali geologové již koncem září 2004, silnější pak v neděli 3.10.2004. Již v sobotu ale došlo k vyvržení většího množství popílku a páry. Geologové nařídili evakuaci celého okolí, protože předpokládají, že může každým okamžikem dojít k výbuchu sopky, z jejíhož kráteru již zmizel sníh a uprostřed se vynořil skalní masiv.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí