zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář SEA POH Prahy

11.10.2004
Odpady
Pozvánka na seminář SEA POH Prahy
Veřejné projednání je určeno především pro zástupce úřadů městských částí a ostatní orgány veřejné správy, dále pro akademické instituce, nevládní organizace, zástupce podnikatelské sféry a další zainteresovanou veřejnost.

Regionální environmentální centrum Česká republika
Centrum pro komunitní práci střední Čechy
a Magistrát hlavního města Prahy

si Vás dovolují pozvat na

ÚVODNÍ VEŘEJNÝ SEMINÁŘ K POSOUZENÍ VLIVŮ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA POH PRAHA)

který se uskuteční ve středu 13. října 2004 od 16.30,

v budově Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, velká zasedací místnost.

Veřejné projednání je určeno především pro zástupce úřadů městských částí a ostatní orgány veřejné správy, dále pro akademické instituce, nevládní organizace, zástupce podnikatelské sféry a další zainteresovanou veřejnost.

Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy je zpracováván pro období 10ti let, tj. 2005 – 2014. Jeho předkladatelem je Magistrát hl. m. Prahy, odbor infrastruktury města, příslušným úřadem pro posuzování je Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC. POH Praha zpracovává pro hl. m. Praha společnost Dekont Umwelltechnik, spol. s. r. o. 
Posouzení vlivů Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy (SEA POH Praha) probíhá podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zák. č. 93/2004 Sb. Hlavním cílem SEA POH Praha je vyhodnocení POH Praha z hlediska životního prostředí a určení podmínek realizace POH Praha v souladu s požadavky ochrany životního prostředí.
Účelem úvodního veřejného semináře je seznámení s obsahem pracovní verze POH Praha, s postupem, harmonogramem a očekávanými výstupy SEA POH Praha. Účastníci veřejného semináře budou mít možnost zde vznést své připomínky a návrhy k obsahu POH Praha a k navrženému postupu a metodice SEA POH Praha.
Všechny relevantní dokumenty (včetně pracovní verze POH Praha) spojené se SEA POH Praha jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.reccr.cz/sea.html.

Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA POH Praha v Informačním systému SEA na adrese www.ceu.cz/EIA/SEA.

Program úvodního veřejného semináře
Čas Téma Přednášející
16.30 – 16.35 · Zahájení  § Moderátor
16.35 – 16.45 · Úvodní slovo  § Zástupce MHMP
16.45 – 17.05 · Představení POH Praha § Zástupce zpracovatele POH Praha
17.05 – 17.25 · Informace o SEA POH Praha § Zástupce SEA posuzovatele
17.25 – 17.55 · Diskuse  § Moderovaná diskuse
17. 55 – 18.00 · Závěr veřejného projednání § Moderátor

Pro podrobnější informace o průběhu zpracovávání SEA POH Praha se obracejte na kontaktní osoby Mgr. Martina Smutného, REC ČR (tel.: 724 110 779, martin.smutny@reccr.cz) nebo Ing. Janu Svobodovou (tel.: 777 793 731, jana.svobodova@cpkp.cz). Na tyto emailové adresy můžete poslat své připomínky a návrhy a také potvrdit svou účast na úvodním veřejném semináři.

S pozdravem

Mgr. Martin Smutný
hlavní koordinátor týmu zpracovatelů
SEA POH Praha
 
REC ČR
Senovážná 2, 110 00  Praha 1
tel. / fax: 420 – 224 222 843
www.reccr.cz

CpKP střední Čechy
Na Václavce 46, 150 00, Praha 5
tel./fax: 420 –  251 560 776
www.cpkp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí