zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Právo na volnou krajinu

14.10.2004
Příroda
Právo na volnou krajinu
Jedním ze základních lidských práv, které máme, je právo na volnou krajinu. Tedy krajinu, která není rozparcelována na malé a oplocené pozemky, které zamezují volnému pohybu osob i zvěře.

Volný vstup do krajiny při respektování práv vlastníků pozemků s vědomím, že moje práva končí tam, kde neoprávněně omezují další návštěvníky přírody, jsou zaručené Ústavou ČR, ale i když je toto právo ctěno, k omezování dochází. Problém totiž vzniká stále vzrůstající výstavbou silnic, dálnic, velkých průmyslových podniků, skladů, sportovišť a obytných domů na okrajích měst a obcí. Masivní výstavba na zemědělské půdě postupně graduje a naopak se plíživě zmenšuje plocha honebních ploch, a to ne po desítkách ani stovkách hektarů, ale rovnou o tisíce hektarů, které se nenávratně ztrácejí v důsledku stavebního boomu. Definitivně se tím omezuje možnost pohybu v krajině, zvěř je stále více utlačována do odříznutých ostrovních zbytků přírody a my, lidé, tím přicházíme i o zdravotně velmi důležitou pohodu z pohledu na volnou krajinu. Stejným způsobem je zasažen i výkon práva myslivosti a péče o honitební pozemky. Každé významnější stavební akci ale předchází územní, stavební a ve finále i kolaudační řízení. U významných průmyslových záměrů pak také hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) a tzv. IPPC (proces integrovaného povolování a omezování znečištění) a tato řízení již ve své podstatě počítají s účastí dotčených majitelů pozemků či veřejnosti, ale zatím se spíše setkáváme s chladnou reakcí a většinou ani občanská sdružení, ani příslušná myslivecká sdružení do správních řízení, i když ve většině případů splňují podmínky vstupu do řízení, nezasahují a jen rezignovaně přihlíží a přijímají negativní dopady prováděných záměrů. Ono nejde ani tak za každou cenu blokovat ekonomický rozvoj regionu, resp. celé země, ale je možné, mnohdy s minimem nákladů a námahy, připravovaný záměr upravit a realizovat tak, aby minimalizoval dopady na životní prostředí jako celek. Aktivní přístup k této problematice mají naopak nevládní organizace typu Hnutí Duha, Arnika apod., které investorům s větším či menším důrazem jejich činnost připomínkují, ale dosahují pouze dílčích úspěchů a vstupují pouze k vybraným, nejkřiklavějším kauzám. Aby se situace alespoň částečně vylepšila, vznikla petice s názvem "Právo na volnou krajinu", kde se mohou nejen myslivci, ale i běžní lidé, neodborníci, vyjádřit. Petici zaštiťují přední odborníci pracující v oblasti ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, ekologové a biologové. Celý text je k dispozici jak na speciálně vytvořených internetových stránkách - www.pravonakrajinu.cz -, ale také na stránkách Českomoravské myslivecké jednoty.
Zdroj: Haló noviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí