zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Slavné výročí

21.10.2004
Les
Slavné výročí
Mnohé se v lesích za těch čtyřicet let změnilo, zejména v organizaci, mechanizaci a přístupu.

Normálně se v přírodě nedrží oslavy svátků a výročí, proto také připomínka výročí 40 let od druhého vydání Technické příručky lesnické v roce 1964 není oslavou, ale jen připomínkou vztahu a pohledu celého tehdejšího kolektivu autorů na lesní hospodářství v dané době. S trochou nadsázky možno říci, že kniha má charakter lesnického „ internetu „. I při velmi letmém prolistování čtenář zjistí, že o matematických vzorcích pro různé lesnické výpočty nelze dodnes moc diskutovat, to se také týká dále prakticky všech kapitol, např. meterologie, lesní půdy, semenářství, školkařství, atd., s vyjímkou údajů o lesích od strany 143 do 162. Mnohé se v lesích za těch čtyřicet let změnilo, zejména v organizaci, mechanizaci a přístupu.  Pokud připustíme, že nejmenší změny proběhly u přírodních procesů, tak vývoj porostu od nasemenění až po dospělost - řekněme ve 100 letech, je v rámci oslav 40 výročí pouhou krátkou epizodou. Údaje o lesích jsou v příručce uvedeny podle inventarizace lesů provedené v roce 1960. Takže podívejme se na výběr, jaké výsledky inventarizace přinesla :

P.č.

Údaje

CSSR

CSR

SSR

1

Výměra lesní půdy v tis. ha

4284,8

2509,2

1775,6

2

Výměra na 1 obyvatele v ha

0,31

0,26

0,43

3

Průměrná lesnatost v %

33,5

31,8

36,2

4

Lesy jehličnaté v %

67

84

42

5

Lesy listnaté v %

33

16

58

6

Zásoba mýtních porostů v tis. m3

219 372

135 626

83 746

7

Zásoba předmýtních porostů v tis. m3

378 295

213 206

175 089

8

Dřevní zásoby jehličnaté v tis. m3

449 068

305 648

143 420

9

Dřevní zásoby listnaté v tis. m3

158 599

43 184

115 415

10

Roční těžební etát v tis. m3

11 209

7 068

4 041

11

Roční etát mýtní v tis. m3

8 742

5 426

3316

12

Roční etát předmýtní v tis m3

2 467

1 642

825

   Výběr ze světové lesnické statistiky ( FAO ) str. 148, údaje pro Československo

1

Průměrná zásoba na 1 ha

                               144 m3

2

Průměrný roční přírůst CBP na 1 ha

                                3,6 m3

3

Průměrná roční těžba 1951 -1960

                          13 225 000 m3

Pro srovnání a k úvaze :  Výkaz Les P8-01 za rok 2003 ( internet Mze ČR)

 Tab.č.3 Zásoby a bilance dřevní hmoty v m3 b.k. v roce 2003

Jehličnaté dříví
celkem

Listnaté dříví
celkem

Zásoby počáteční

1 180 339

171 662

Nákup na pni

5 754 933

665 015

Výkup vytěženého dřeva

1 397 210

71 813

Těžba dřeva z vlastních lesů

13 659 507

1 480 426

Dovoz dříví

468 823

127 375

Technologické zisky ( ztráty )

- 109 860

3 244

Zdroje celkem

22 350 952

2 519 535

Dodávky dříví na realizaci pro tuzemsko

10 718 258

1 137 117

Vývoz dříví

2 688 181

266 687

Vlastní spotřeba

1 041 213

56 413

Nepřímé dodávky

7 089 852

942 044

Zásoby konečné

813 448

117 274

V Sidonii dne 18. října 2004                                             Ing. Knap Květoslav

763 34 Sidonie 132      
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí