zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projednala vláda ve středu

22.10.2004
Obecné
Co projednala vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se konala ve středu 20. října 2004 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, Nábřeží E. Beneše 4

K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 564/04 - předběžně rozesláno dne: 30.04.2004; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 20.7.2004
Předkládá: ministryně zdravotnictví
 
K projednání bez rozpravy:

22. Návrh programu "Výzkum a vývoj pro potřeby Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jako orgánu státního dozoru a státní správy v oblastech jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a kontroly dodržování zákazu nakládání s chemickými a biologickými zbraněmi"
č.j. 1336/04 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2004
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 
26. Návrh na obeslání sedmého zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Ženeva, Švýcarsko, 25. - 29. 10. 2004)
č.j. 1355/04 - materiál připojen
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
 
27. Návrh na obeslání třetího zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Budapešť, Maďarská republika, 27. - 30. října 2004)
č.j. 1351/04 - materiál připojen
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
 
29. Návrh na příspěvky z kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí a její výdajové položky neinvestiční transfery mezinárodním organizacím působícím v oblasti životního prostředí (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, Program OSN pro životní prostředí, Evropská hospodářská komise OSN a Regionální středisko pro životní prostředí střední a východní Evropy) na období 2005 - 2007
č.j. 1325/04 - předběžně rozesláno dne: 06.10.2004
Předkládá: ministr životního prostředí
 
30. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Krkonošského národního parku (dále jen "KRNAP") za účelem rekonstrukce trafostanice Jestřabí boudy v 1. zóně
č.j. 1320/04 - předběžně rozesláno dne: 06.10.2004
Předkládá: ministr životního prostředí

31. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek PR Malužín, Coufavá a Rakovec za účelem terénního sběru dat pro zpracování disertační práce
č.j. 1340/04 - předběžně rozesláno dne: 13.10.2004
Předkládá: ministr životního prostředí

32. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a), d) a i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník za účelem sekání rákosu
č.j. 1341/04 - předběžně rozesláno dne: 13.10.2004
Předkládá: ministr životního prostředí
 
33. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a v § 26 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky za účelem rekonstrukce čistírny odpadních vod a kanalizačního řadu a stavby nového napojení některých objektů
č.j. 1342/04 - předběžně rozesláno dne: 13.10.2004
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Různě:

5. Zpráva o účasti České republiky v Akčním programu Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003 - 2008)
č.j. 1335/04 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2004
Předkládá: ministryně zdravotnictví
 
6. Informace o průběhu a výsledcích 54. zasedání Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu
č.j. 1331/04 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2004
Předkládá: ministryně zdravotnictví

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí