zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zřizování a provozování komunálních sběrných dvorů

26.10.2004
Odpady
Zřizování a provozování komunálních sběrných dvorů
Sběrné dvory jsou vysoce efektivní zařízení pro sběr vybraných složek komunálních odpadů.
Sběrný dvůr nahrazuje mobilní sběry odpadů a ve velké míře zabraňuje vzniku černých skládek. Mezi výhody sběrných dvorů patří zejména pravidelná provozní doba, obsluha a téměř neomezená kapacita pro odkládání odpadů.

V praxi existují pro sběr objemných a nebezpečných složek odpadů v obcích pouze dvě možnosti - mobilní sběry a sběry prostřednictvím sběrných dvorů. Mobilní sběry jsou pro obec v daném okamžiku levnější, vytvářejí však podmínky pro vznik černých skládek, protože neumožňují občanům řešit jejich aktuální problémy s odpadem. Obec pak musí uspořené finanční prostředky vynakládat na sanaci černých skládek.

Nákladná záležitost

Platný zákon o odpadech ukládá původcům více jak 1000 tun ostatních odpadů povinnost zpracovat plány odpadového hospodářství původců. Aby obec jako původce splnila povinnosti vyplývající ze zákona a jednotlivých plánů, je často nucena zřídit sběrný dvůr, a to v poměru zhruba jeden sběrný dvůr na 10 000-15 000 obyvatel.

Vybudování sběrného dvora obcí je nákladná záležitost: od zpracování projektu, vyřízení administrativních záležitostí po vlastní provoz, kdy je obec nucena hradit náklady spojené s vybavením a obsluhou sběrného dvora, energie apod. Náklady na zřízení standardního dvora provozovaného obcí se pohybují v průměru okolo 1 000 000 Kč. Náklady na roční provoz se pak pohybují ročně v nákladu okolo 400 000 Kč. V těchto nákladech nejsou zahrnuty náklady spojené s odstraněním odpadů.

Možnost úspory

Jednou z možností, jak problém sběrného dvora v obci vyřešit levněji, je využití kapacity výkupny sběrných surovin. Výkupny jsou zařízení, která jsou schválena k provozu, jako zařízení pro sběr a výkup odpadů, tzn. splňují stejné parametry jako sběrné dvory.

Tato zařízení jsou ve většině případů vybavena sklady nebezpečných odpadů, a disponují dostatečně velkou kapacitou, plochou, pro odkládání odpadů. Výkupny disponují obsluhou a mají pravidelnou provozní dobu. Všechny tyto skutečnosti odpovídají potřebám sběrných dvorů.

Po úpravě technologie sběru odpadů lze výkupnu dovybavit potřebnými sběrnými nádobami pro objemný a nebezpečný odpad, případně jiné druhy odpadů, které obec hodlá v rámci sběrného dvora odebírat.

Zřízení sběrného dvora ve výkupně je pro obec ekonomicky výhodné, neboť odpadají náklady na zřízení, vybavení a obsluhu sběrného dvora. Vybavení sběrného dvora nádobami je možné prostřednictvím firmy, která na území obce odstraňuje odpady na základě smlouvy s obcí.

Obec se na základě smlouvy s provozovatelem výkupny podílí pouze na části nákladů na obsluhu, které se pohybují okolo 10 Kč/osoba/rok v menších obcích, se vzrůstajícím počtem obyvatel obce cena klesá. Obec dále na svoje náklady odstraňuje odpady prostřednictvím oprávněných osob.

Je možné, aby se na území jedné obce provozoval tímto způsobem sběrný dvůr i pro několik ostatních obcí. Tomuto řešení je třeba upravit administrativu a přejímání odpadů. Obce se poté na provozu sběrného dvora podílejí společně.

Při vytipovávání výkupen, ve kterých se mohou tímto způsobem zřizovat sběrné dvory, se v první řadě oslovují firmy s odpovídajícím vybavením, které disponují plochou vhodnou ke zřízení sběrného dvora. V případě, že obec nemá na svém území žádnou výkupnu, může oslovit firmy, které v daném oboru podnikají a vybudovat sběrný dvůr společnými silami v rámci rozšíření výkupní sítě dané firmy např. (obec poskytne vhodný pozemek, popřípadě oplocení a firma vybavení, obsluhu a pravidelnou provozní dobu).

AUTOR: Pavel Strnad
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí