zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekonomika velkokapacitní přepravy TKO

29.10.2004
Odpady
Ekonomika velkokapacitní přepravy TKO
Při úvahách, kam se směsným komunálním odpadem, mělo město Vsetín dvě alternativy: vybudování vlastní skládky nebo odvoz na skládky v nejbližším okolí města.
Společnost Technické služby Vsetín vybudovala provizorní překladiště v areálu TS Vsetín, odkud byly odpady přepravovány do spalovny SAKO Brno (130 km). Přepravu zajišťovalo ČSAD Havířov. Vozit do brněnské spalovny se přestalo z ekonomických důvodů v roce 1997 a začal odvoz a ukládaní KO na skládku firmy SOMPO, a. s., v Mořkově (dnes ASOMPO, a. s.).

Náklady na tuto přepravu v roce 1999 podle fakturace firmy ČSAD Havířov jsou uvedeny v tab. 1. V kalkulacích nákladů na přepravu pro rok 2000 se částka zvýšila až na 1 830 000 Kč/rok (při zachování přepravovaného množství).

Vlastními silami

To vedlo k úvahám o možnosti zajištění přepravy odpadů vlastními silami. V roce 2000 společnost zakoupila vlastní soupravu a zahájila přepravu.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám byl zakoupen tahač návěsů Tatra TNT 260 6x6. Pořizovací náklady soupravy činily 1995 tis. Kč. Návěs je skříňový, s posuvným podlahovým systémem HYVA FLOOR. Tento typ návěsu byl v ČR použit poprvé. Pořizovací náklady činily 1799 tis. Kč.

V roce 2002 byla provedena celková rekonstrukce překladiště KO, která umožnila, aby se celý proces překládání přesunul do haly. Součástí procesu překládání je i jeden pracovník, jehož úkolem je vytřídit složky KO, jež nelze ukládat na skládku.

V roce 2003 prošlo překládací stanicí celkem 7756,42 t komunálních odpadů, které byly převezeny na skládku ASOMPO, a. s., do Mořkova. Vozidlo se speciálním návěsem provedlo 528 otáček a ujelo celkem 42 940 km.

Předpokládané náklady při přímém odvozu svozovými vozidly na skládku Mořkov vycházejí z předpokladu, že TS Vsetín vlastní v současnosti dvě vozidla PRESS a jedno vozidlo s rotačním stlačováním. Průměrné převážené množství činí zhruba 4,7 t v jednom svozu. Při předpokladu přepravy 7756,42 t/rok by bylo nutno provést 1650 otáček a bylo by ujeto kolem 132 000 km/rok. Při sazbě 22 Kč/km by náklady na přepravu činily 2 904 000 Kč/rok, tj. 374 Kč/t.

K tomu je nutno připočítat náklady na neproduktivní čas (dělník manipulace s odpadem pouze sedí ve vozidle a jede na skládku). Tento neproduktivní čas činí na jednu otáčku 3 hodiny, na 1650 otáček je to tedy 4950 hodin. Při hodinové sazbě 100 Kč/hod dosahují náklady na neproduktivní čas 495 000 Kč, tj. 63 Kč/t. Celkové předpokládané náklady při přímém odvozu svozovými vozidly na skládku Mořkov činí dohromady 3 399 000 Kč/rok, což je 438 Kč/t.

Porovnání

Porovnáním nákladů přepravy KO bez a s překladištěm vychází jednoznačně ve prospěch překladiště a velkokapacitní přepravy KO. Skutečné náklady na přepravu KO bez překládky by činily 438 Kč/t. Oproti variantě překladiště s velkokapacitní přepravou se jedná o nárůst nákladůo 35 procent.

Směrná čísla jsou specifická pro oblast Vsetína. Zajímavým výstupem z této analýzy je kritická vzdálenost, při které nastává bod zvratu a již se vyplatí převážet odpady jinak než svozovými vozidly. Pro oblast TS Vsetín vyšla přelomová vzdálenost na pouhých 24,5 km od skládky. Vše nad tuto vzdálenost ještě výrazněji zvýhodňuje velkokapacitní přepravu.

AUTOR: Lubomír Střelec,
Technické služby Vsetín, s. r. o.


Tab. 1

Náklady na přepravu v roce 1999

Přepravené množství 4085 t/rok

Přepravené množství 9,5 t

na jedno naložení vozidla

Náklady na jednu otáčku vozidla 3660 Kč/otáčku

Počet uskutečněných otáček 430

Celkové roční náklady na přepravu 1 573 800 Kč/rok

(Náklady jsou uváděny pouze za přepravu, náklady na nakládku nejsou k dispozici)


Tab. 2

Náklady na provoz překladiště a následnou přepravu

Položka Kč

Spotř. nákupy 512 000

Služby 226 000

Osobní náklady 548 000

Jiné provozní náklady 66 000

Odpisy 720 000

Skutečné náklady 2 072 000

podíl správní režie 450 000

Celkové náklady 2 522 000

Náklady na tunu 325
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí