zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z Mratína zmizelo 40 tun odpadů s PCB

29.10.2004
Odpady
Chemické látky
Z Mratína zmizelo 40 tun odpadů s PCB

BRANDÝS NAD LABEM – Z mratínského skladu Miroslavy Kubálkové, kam firma EKOBO nelegálně uložila toxické odpady, zmizelo kolem 40 tun nebezpečných látek obsahujících vysoké koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB) (1). Dokazují to dokumenty České inspekce životního prostředí, jejichž kopie Arnika získala.

“Na to, že v tomto skladu jsou firmou EKOBO nelegálně skladovány nebezpečné odpady s obsahem PCB z Milovic upozornila Arnika před rokem a půl. Jak se ukázalo, firma EKOBO (dnes přejmenovaná na NESTREL) zde neskladovala jen odpady z Milovic, ale také desítky tun dalších odpadů s obsahem PCB. A právě tyto  nebezpečné látky zmizely v listopadu roku 2003 neznámo kam,” zrekapituloval vývoj případu odpadů v Mratíně tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Na základě trestního oznámení České inspekce životního prostředí ze dne 20. 2. 2004 byl případ prošetřen Policií ČR (oddělením v Brandýse nad Labem) a předán státnímu zástupci. Jde o jednu ze tří kauz, které jsou v současné době v ČR vyšetřovány pro trestný čin nakládání s nebezpečnými odpady podle § 181e trestního zákona. Za tento trestný čin byla dosud v České republice odsouzena pouze jedna osoba v Jihomoravském kraji v roce 2003 (více viz (2)).

Měření vzorků, odebraných z betonové podlahy skladu v Mratíně 28. 11. 2003 a zemin v blízkosti obou vjezdů do objektu, prokázala vysoké koncentrace PCB. Středočeský kraj pak následně zajistil peníze od Státního fondu životního prostředí na dekontaminaci podlahy skladu v Mratíně (řádově šlo o miliony korun) (3). Představitelé Středočeského kraje a náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Ivana Jirásková, která dříve EKOBO zastupovala, tak nepřímo zařídili státní dotaci na likvidaci škody způsobené firmou EKOBO, která opakovaně porušovala zákony. “Přitom nevíme o tom, že by například náměstek hejtmana Středočeského kraje František Vácha učinil nějaké kroky k tomu, aby firma EKOBO či její nástupnická organizace NESTREL zaplatily státu peníze za způsobenou škodu. Možná, že podstatnější bylo, aby sanace proběhla před volbami do krajského zastupitelstva,” komentuje případ vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika.

Podle tiskové zprávy Středočeského kraje byla betonová podlaha z Mratína firmou SITA Bohemia dekontaminována spálením ve spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě. “Pokud víme, neměří se ve zbytcích po spálení v této spalovně obsah PCB. Dekontaminace betonu spalováním (3) je navíc úplný nesmysl. Tento typ materiálu by měl být dekontaminován nespalovací technologií, kterou SITA vlastní. Je tedy na místě otázka, kde skončily zbytky betonové podlahy po spálení a kolik obsahují PCB,” říká ke zvolenému způsobu sanace Petrlík.

Podle jeho slov firma EKOBO neskladovala odpady PCB pouze v dekontaminovaném skladu paní Kubálkové, ale také ve starém cukrovaru v Mratíně, kde skladuje pesticidy, osivo a hnojiva firma FYTOZ. “Na tomto místě dosud nikdo zjištění kontaminace PCB nezadal. Přitom by se mohlo jednat o významnou ekologickou zátěž,” upozornil Petrlík.

Celý případ má rovněž propojení na spalovnu v Lysé nad Labem prostřednictvím osob figurujících dříve i dnes ve firmě EKOBO. 4. října 2004 změnila firma EKOBO a. s. identitu a přejmenovala se na firmu NESTREL a. s. Personální propojení s firmami REAN (v konkursu) a BDW Line však zůstává. Ve firmě NESTREL figuruje jako místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Jiřička, který má pověření k provozování spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem za firmu BDW Line. Všechny tři firmy mají také společné kanceláře. Kontakt na Oto Fibicha majitele firmy NESTREL: 603 845 560.

Poznámky:

(1) Polychlorované bifenyly (PCB) byly vyráběny od roku 1930 jako chemické látky pro průmyslové využití. Jsou to velice stabilní chlororganické látky. Nerozpouštějí se ve vodě, zato se vážou na tuky. Používaly se do transformátorových a kondenzátorových olejů, do barev, plastifikátorů, ale třeba také na propisovací papíry a do inkoustů. Dokonce i do rtěnek. Poté, co byl zjištěn jejich negativní vliv na lidské zdraví, byla v roce 1984 zakázána jejich výroba i v tehdejším Československu (v Chemku Strážské na Slovensku). Dodnes jsou přítomny především v transformátorech a kondenzátorech a jsou nejspíše nejproblematičtějšími látkami v odpadech. V již velice nízkých koncentracích poškozují hormonální a imunitní systém člověka. Lidé, kteří přicházeli pravidelně do styku s vysokými koncentracemi PCB onemocněli tzv. chlorakné, dysfunkcemi jater, měli dýchací potíže a řadu dalších zdravotních problémů.

(2) Trestný čin “nakládání s nebezpečnými odpady” je v trestním zákoně od roku 2002, první odsouzený za tento trestný čin byl v Jihomoravském kraji v roce 2003, v roce 2004 jsou řešeny celkem 3 případy, 2 ve Středočeském kraji a 1 v kraji Plzeňském. Tyto statistické údaje získané z portálu Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz může potvrdit tiskový mluvčí MSp Petr Dimun. Za tento trestný čin hrozí pachateli až pět let vězení.

(3) Pasáže z tiskové zprávy Středočeského kraje ze dne 5. 10. 2004: “Prostředky na celou akci ve výši 16 458 900 Kč poskytl kraji Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR).”

“Aby byla splněna podmínka sanace obou lokalit, Středočeský kraj se v lednu 2004 obrátil na ministra životního prostředí s žádostí o navýšení dotace. Ten žádosti 26. května 2004 vyhověl.

Sanace zbývající části ekologické zátěže byla provedena v srpnu tohoto roku opět společností SITA Bohemia. Vyčleněná zemina v lokalitě Milovice byla odvezena a odstraněna ve spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě a ve skladu v Mratíně byla selektivně odtěžena kontaminovaná část podlahy, odpady byly zlikvidovány rovněž ve spalovně a následně byla provedena rekonstrukce celé podlahy objektu.”

“Na sanaci lokality Mratín, kdy bylo ve spalovně zlikvidováno 57,2 tun kapalných a 38,06 tun pevných odpadů, bylo vynaloženo 6 654 767 Kč.”

Tisková zpráva sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí