zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Správné věci správným způsobem

05.11.2004
Obecné
Správné věci správným způsobem
Naposledy se Vsetín zásluhou dobrého partnerství s Národní sítí Zdravých měst v dobrém slova smyslu zviditelnil v celé republice před několika týdny
Rád zdůrazňuje, že "správné věci je třeba dělat správným způsobem", a vůbec přitom neskrývá, že jde o převzatou myšlenku "jeho" starosty Jiřího Čunka. "Na naší radnici se držíme zásady, že vše se musí odvíjet od činnosti volených zástupců samosprávy," říká tajemník Městského úřadu Vsetín Ing. Milan Půček, MBA. "To oni především musí definovat strategické cíle, tedy chcete-li správné věci, které občanům přinesou největší užitek."

Ovšem za předpokladu, že jsou v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Takový je názor šestatřicetiletého absolventa brněnského Vysokého učení technického, který prošel řadou postů v průmyslu, přičemž absolvoval i manažerské studium pro řídící pracovníky Master of Business Administration, a tak získal titul MBA. Před jmenováním do funkce tajemníka byl na vsetínské radnici vedoucím kontrolního oddělení, což je podle jeho slov nejlepší výchozí pozice pro práci tajemníka.

I Vsetín pracuje na aktualizaci strategie svého rozvoje. Jenže tlustospisy tohoto typu veřejnost příliš neoslovují. Díky metodě vyvážených ukazatelů (Balanced Scorecard) tam mohli svoji strategii popsat na jediné stránce formátu A4. "Na strategii města se díváme ze čtyř hledisek: Co od nás očekává občan, jak na to zabezpečíme zdroje, jakými procesy uspokojíme občana a co vše se k tomu musíme naučit. Pochopitelně ještě těžší než nastavit priority je vybrat správné způsoby jejich uskutečnění," vysvětluje tajemník.

Proto ve Vsetíně hledají formy co nejužšího kontaktu s obyvateli města. Proč však k tomu pracně vytvářet nové nástroje a takříkajíc "objevovat Ameriku"? Proto tam přejímají a úspěšně uskutečňují takové techniky práce s veřejností, jako je například Místní agenda 21 (LA 21), komunitní plánování sociálních služeb či Zdravé město. Osvícení zastupitelé by podle inženýra Půčka nikde neměli promarnit možnost získávat schopné partnery v podobě neziskových organizací a dalších sdružení, které ve městě rozvíjejí řadu užitečných aktivit, jež by jeho úředníci sami zvládali jen stěží. "Pro nás je jednodušší podpořit takovou neziskovou organizaci dotací, grantem či jiným způsobem, než abychom si vše zajišťovali sami," připomíná tajemník.

Naposledy se Vsetín zásluhou dobrého partnerství s Národní sítí Zdravých měst v dobrém slova smyslu zviditelnil v celé republice před několika týdny, kdy starosta Jiří Čunek spolu s ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem vyzvali ostatní města a obce, aby vedly své školy k měření "ekologické stopy". Právě ve Vsetíně díky propracované technice převzaté od Národní sítě Zdravých měst ekologickou stopu měří již na všech pěti základních školách, jejichž zřizovatelem je město, a dokáží tam mapovat, jak jsou školy šetrné vůči životnímu prostředí. A nejen to - do praktického sledování Vsetínští zapojili i samotné žáky. Ti si tak lépe než pouze z učebnic uvědomují propojenost i zdánlivě nesouvisejících aktivit a mohou sledovat, jak se stopa reálně sníží, pokud začnou třídit odpady či třeba používat úsporné zářivky (více v elektronickém newsletteru Moderní obce č. 16 z 6. 10., viz www.moderniobec.cz).

"Podmínky úspěchu? Kromě osvícených zastupitelů a partnerské spolupráce s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími to určitě jsou i kvalitní úředníci, schopní pracovat v týmu," tvrdí tajemník. Týmovost práce nepřipomíná náhodou. Je předpokladem pro možnost delegování úkolů, což vedoucím pracovníkům umožňuje soustřeďovat se jen na nejzávažnější problémy.

Občané ovšem "kvalitu" zaměstnanců radnice hodnotí především podle toho, jak jsou vůči nim úředníci vstřícní. "Snad nejvíce jsme si tuhle schopnost našich pracovníků uvědomili, když k nám ze zaniklého okresního úřadu přešlo s jeho agendami i několik nových lidí. Na okresním úřadě v úzkostlivé snaze nepřekročit zákon někdy byli raději při posuzování záležitostí občanů byť jen malý krůček před zákonem, čili volili metodu být raději přísnější, ale hlavně nic nepokazit. My naopak tvrdíme, že úředník musí jít až na samou mez zákona a hledat všechny, ovšem podotýkám možné a legální způsoby, jak žadateli vyhovět. Jenže takový přístup vyžaduje, aby si úředník byl jistý tím, že vedení úřadu, eventuálně i orgány samosprávy, se za něj v případě nesnází postaví a podrží jej. Je především na vedoucích odborů, aby k tomuto přístupu své podřízené vedli. A musím říci, že každému úředníkovi i vedoucímu odboru by bylo velmi nepříjemné, pokud bych si jako tajemník úřadu nechal předložit spi s a osobně prověřoval, proč se občanu nemohlo vyhovět. Naštěstí takové případy bývají skutečně velice řídké," poznamenává inženýr Půček.

Jak ovšem přiznává, jen s morálním apelem na dvě stovky zaměstnanců městského úřadu by ve Vsetíně nevystačili. Proto již před dvěma roky na městském úřadě zavedli systém řízení kvality podle normy ISO 9001 a na sklonku loňského roku obdrželi i certifikát ISO 14001. "Díky ISO je u nás například přesně definováno, co je kdo oprávněn podepisovat, kde končí pravomoci referenta a nastupuje odpovědnost vedoucího, jaké vstupy, resp. jaké doklady je třeba k jednotlivým druhům žádostí předložit, jak spis úřadem putuje, než je vyřízen, a jaké jsou k tomu nastaveny lhůty apod. A protože pro výkon státní správy je řada úkonů definována zákonem, dokonce bych řekl, že zavedení ISO snad ještě více než výkonu státní správy pomohlo samosprávným činnostem, například při správě majetku," domnívá se tajemník.

Ve Vsetíně také programově uvolňují svým úředníkům ruce od pomocných či obslužných činností. Běžně tam totiž bezplatně pracuje kolem patnácti stážistů, které jim z řad nezaměstnaných na vyžádání na dobu šesti až dvanácti měsíců posílá úřad práce. Stážisté kopírují, přepisují jednodušší texty, ale také třeba zjišťují některá data v terénu, například pro odbor životního prostředí. Stáž na radnici je dobrou průpravou pro případné výběrové řízení na obsazení některých referentských míst a někteří stážisté si tuto šanci skutečně nenechávají ujít.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí