zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo životního prostředí má pro fondy EU

05.11.2004
Obecné
Ministerstvo životního prostředí má pro fondy EU

Dostatek kvalitních projektů pro evropské fondy v Operačním programu Infrastruktura i Fondu soudržnosti eviduje ministerstvo životního prostředí.  Ministr Libor Ambrozek dnes podepsal rozhodnutí o přidělení finančních prostředků pro nejkvalitnější projekty z 1. výzvy Operačního programu Infrastruktura. Více než 2 miliardy korun z evropských zdrojů se rozdělí mezi  64 projektů [1]. Částkou 368 miliónů korun, které zahrnují dotaci i nízkoúročenou půjčku, přispěje i Státní fond životního prostředí. Nejvíce peněz půjde na ochranu vod, především na výstavbu a  rekonstrukci čistíren odpadních vod a na zásobování obcí pitnou vodou. [2].

„Překvapila mne kvalita řady projektů. Považuji to za důkaz, že ani obce, ani pracovníci resortu životního prostředí přípravu na čerpání prostředků z Evropské  unie nepodcenili. O tom koneckonců svědčí i převis poptávky v oblasti ochrany vod – už teď ministerstvo eviduje více dobrých projektů, než je celková předpokládaná dotace z Evropské unie pro tuto oblast “, komentuje současný stav ministr životního prostředí Libor Ambrozek. 

„Největší zájem byl o vodní hospodářství, kde uspěly projekty v celkovém objemu za více než 2,6 miliardy korun, což pomůže k naplnění našeho závazku vůči EU na zajištění vyhovujících čistíren odpadních vod. V rámci národních programů Státního fondu životního prostředí je vodní hospodářství též na prvním místě, loni do tohoto sektoru Fond investoval 2,7 miliardy korun“, zhodnotil  výsledky ředitel SFŽP Andrej Mudray.

Operační program Infrastruktura je zaměřen na projekty do 10 milionů EUR.  Mezi priority pro oblast životního prostředí patří zajištění množství a jakosti vod, nakládání s odpady, kvalita ovzduší a odstraňování starých ekologických zátěží. Česká republika by v letech 2004-2006 mohla pro životní prostředí v rámci tohoto programu získat až 4,5 miliardy  korun. Vyhlášení druhé výzvy pro podávání žádostí se předpokládá na začátku ledna roku 2005.

Dalším nástrojem financování, který je určen pro velké projekty nad 10 milionů EUR, je Fond soudržnosti navazující na před-vstupní finanční nástroj ISPA. Celková částka, kterou Evropská komise na projekty tohoto fondu pro resort životního prostředí na léta 2004 – 2006  přislíbila, je zhruba 15 miliard korun. Pro rok 2004 je alokována částka 3,8 miliardy korun, Ministerstvo životního prostředí ale připravilo projekty zhruba za 7,2 miliardy Kč [3].  V současné době probíhají jednání s Evropskou unií, aby se navýšila alokace pro oblast životního prostředí tak, aby bylo možné všechny předložené projekty spolufinancovat.

 „Vypracovat kvalitní projekt, který bude přínosem pro životní prostředí a zároveň splní i náročné administrativní požadavky, je poměrně složité. Právě proto věnujeme přípravě projektů a spolupráci s žadateli velkou pozornost. Vycházíme ze zkušeností z před-vstupního fondu ISPA, kde se ukázalo, že přípravu projektů není dobré podceňovat“, konstatuje Tomáš Novotný,  náměstek ministra životního prostředí.

     Více informací najdete na:

www.env.cz

www.sfzp.cz
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí