zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Do projektu se musí aktivně zapojit radnice

09.11.2004
Odpady
Do projektu se musí aktivně zapojit radnice
Dosavadní průzkumy prokázaly, že každý obyvatel České republiky vyprodukuje během roku asi 150 - 200 kilogramů odpadů.
Přitom se je až dosud pouze z menší části daří vytřídit a předat k dalšímu využití, například v Královéhradeckém kraji v průměru pouze 21,3 kg.

Proto se stejně jako v dalších krajích začali jeho odpovědní činitelé danou problematikou podrobněji zabývat. Výsledkem spolupráce Centra evropského projektování Královéhradeckého kraje a společnosti EKO-KOM, a. s., se stal krajský projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj, který se uskutečňuje od letošního září (jeho cíle viz rámeček).

Dosáhnout vytčených cílů jistě nebude jednoduché. Předně musí být finančně pokryty způsoby, jak k nim dospět. Královéhradecký kraj na ně původně uvolnil jeden milión korun, ale danou částku nakonec zvýšil ještě o půl miliónu korun. S připočtením prostředků společnosti EKO-KOM tak bude realizace projektu v letošním roce pokryta částkou 4,95 mil. Kč.

Kontejnery pro obce

Naplňování projektu nebude ovšem spočívat pouze na bedrech kraje a společnosti EKO-KOM. Aktivně se do něj musí zapojit také města a obce.

Jak zdůrazňuje člen Rady Královéhradeckého kraje Ing. Zdeněk Pěnkava, který má na starosti životní prostředí, projekt se skládá z finanční pomoci městům a obcím, v jejímž rámci kraj za tři milióny korun zakoupí a rozveze celkem 390 kontejnerů na odpadový papír, plasty a sklo. Po obdržení kontejnerů, z nichž každý stojí kolem sedmi a půl tisíce korun, se obce musejí zavázat, že je po dvou letech za zůstatkovou cenu odkoupí a hlavně k nim ještě přikoupí další. Původní záměr podle vyjádření Ing. Zdeňka Pěnkavy dokonce počítal s povinností obcí k obdrženým kontejnerům z vlastních rozpočtů koupit a rozmístit ještě polovinu jejich počtu, ale po zvýšení krajské podpory se tato povinnost snížila na třetinu.

Do naplňování projektu se současně zapojí podniky, které zajistí dotřídění a další zpracování (recyklaci a využití) odpadů. Prvotní je však zapojení jednotlivých občanů, neboť oni jsou výchozím bodem celého procesu. Autoři projektu si toho byli od počátku plně vědomi. Proto Ing. Klára Dostálová, ředitelka Centra evropského projektování - regionální rozvojové agentury Královéhradeckého kraje, při jeho prezentaci zdůraznila nutnost osvěty a informovanosti veřejnosti o potřebách a možnostech třídění odpadů včetně využití a separace obalů podle zákona o obalech. Jen na tomto úseku totiž Česká republika musí v příštím roce zajistit recyklaci a využití nejméně 52 % odpadů z obalů.

Komunikační kampaň

Zahájená komunikační kampaň má za sebou již první viditelné projevy. Sedmého září se například v rámci festivalu Jičín, město pohádky konal tzv. barevný den. Ten se uskutečnil v polovině téhož měsíce i v Hradci Králové v rámci doprovodného programu celokrajských dožínek. Barevné dny mají i nadále za podpory místních úřadů probíhat hlavně v parcích nebo na náměstích a poněkud netradiční, ale zábavnou a příjemnou formou občany upozorňovat na nutnost separace odpadů. Jejich základem je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, přičemž Tonda Obal je postavička (maskot), která zejména děti provází světem třídění a recyklace odpadů.

Na výhody, které přináší správné nakládání s domovním odpadem životnímu prostředí obcí, ukazuje též rozbíhající se kampaň v médiích. Je vedena prostřednictvím tiskových zpráv, placených inzercí apod. Doprovázet ji bude navíc distribuce různých tiskovin, z jejichž obsahu se občané dozvědí, co se děje se separovaným sběrem, jaké je jeho využití v další produkci i jiné vhodné informace.

Občany osobně oslovil tým zástupců projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj. Připojil se k němu kromě jiných osobností hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík, krajský radní Ing. Zdeněk Pěnkava, starostka Kostelce nad Orlicí Ing. Ivana Červinková a mezi dalšími i bývalý hokejový reprezentant Martin Hosták.

Je přitom v zájmu nejen autorů projektu, ale vpravdě celé veřejnosti, aby se zmíněná kampaň neminula účinkem a přinesla výsledky, které se od ní očekávají.

AUTOR: MILOŠ CHARBUSKÝ

Cíle projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj

zvýšit počet obyvatel třídících odpad o 10 % (tj. z celkem 63 % obyvatel na 73 %);

zvýšit výtěžnost tříděného sběru do konce roku 2005 o 4,7 kg na obyvatele a rok (tj. ze stávajících 21,3 kg na obyvatele a rok na 26 kg);

upevnit povědomí o nutnosti, správnosti a užitečnosti třídění odpadu;

prezentovat třídění domovního odpadu jako součást moderního životního stylu;

posílit pocit odpovědnosti občanů za životní prostředí spoluúčastí na třídění domovního odpadu.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí