zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Splníme mezinárodní závazky?

16.11.2004
Obecné
Splníme mezinárodní závazky?
Náklady na výrobu obnovitelných zdrojů..
Česká republika si stanovila za cíl dosáhnout do roku 2010 nejméně 8% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elek-třiny a nejméně 6% podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě prvotních energetických zdrojů. Je však možné tyto cíle splnit a s jakými ekonomickými náklady?

Tuto otázku si položili řešitelé projektu Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050, připraveného pro Ministerstvo životního prostředí ČR, a došli k následujícím závěrům.

Oba tyto cíle jsou technicky reálné, jejich dosažení může být omezeno pouze finanční náročností výroby energie z obnovitelných zdrojů. Pokud budou zajištěny dostatečné stimulační mechanizmy pro potenciální investory, lze je splnit.

Výroba elektřiny

Konkrétně, pro splnění cíle ve výrobě elektřiny bude podle poslední verze energetické koncepce potřebné vyrobit v roce 2010 celkem 6570 GWh z obnovitelných zdrojů. Při tomto rozsahu výroby jsou podle výstupů projektu průměrné náklady na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů 3,23 Kč/kWh.

Propočty řešitelů projektu ukázaly, že pro dosažení cíle bude nutno využít většinu dnes dostupných technologií. Za předpokladu, že bude výstavba využití zdrojů postupovat od nejlevnějších zdrojů k těm dražším, budou postupně využity potenciály energie vody, výroby elektřiny ze skládkového plynu, bioplynu, z čistíren odpadních vod a zemědělské produkce, dále budou využity potenciály biomasy. Více než poloviční podíl na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů bude mít větrná energie. Budou využity veškeré plochy s rychlostí větru nad 6 m/s a částečně také plocha pod touto hranicí. Instalace méně výhodných větrných elektráren budou pravděpodobně tvořit horní náklady využitého potenciálu - maximálně kolem 4,50 Kč/kWh.

Prvotní energetické zdroje

Splnění cíle v podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě prvotních energetických zdrojů celkem v roce 2010 bude vyžadovat produkci téměř 106 PJ energie z obnovitelných zdrojů. Náklady na výrobu energie jsou hodnoceny zvlášť pro výrobu tepla a elektřiny. Průměrná cena tepelné energie z obnovitelných zdrojů vychází zhruba na 210 Kč/GJ. Cena obnovitelných zdrojů využitých pro výrobu tepla se ukázala být mnohem blíže tržním cenám, než je tomu u elektřiny, a mohla by být konkurenční již s relativně malou podporou (ve srovnání s nezbytnou vysokou podporou pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů). Technicky lze tento potenciál pokrýt pouze výrobou tepla z biomasy a výrobou tepla vznikajícího při výrobě elektřiny z bioplynu na ČOV a ze skládkového plynu.

Kalkulace nákladů

Stanovení výše nákladů pro jednotlivé způsoby získávání obnovitelných zdrojů energie je znázorněno pomocí tzv. nákladových křivek. Nákladová křivka vyjadřuje závislost celkových nákladů na dosažení výroby konečné energie (na patě zdroje) na potenciálu výroby energie z daných instalací. Kalkulace celkových nákladů výroby energie zahrnovala investiční náklady na instalaci technologie včetně připojení, nepalivové provozní náklady a palivové náklady.

Nákladová křivka názorně ukazuje závislost dostupného množství energie z obnovitelných zdrojů za vynaložení určitých nákladů (ceny). Za nízkou cenu je dostupné jen relativně malé množství nejlevnějších zdrojů. Čím vyšší je cena, tím větší je i dostupný potenciál, protože se dostupnými stávají i další dražší zdroje.

AUTOR: JANA SZOMOLÁNYIOVÁ
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí