zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

16.11.2004
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná v úterý 16. listopadu 2004 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

S rozpravou:

8. Zlepšení plavebních podmínek na "dolním Labi"
č.j. 1617/03 - bod 15 schůze vlády 19.5.2004; doplnění materiálu připojeno
Předkládá: místopředseda vlády a ministr dopravy
 
Bez rozpravy:

17. Návrh na obeslání Šestnáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
č.j. 1510/04 - materiál připojen
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
 
24. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava pro vjezd jednoho vozidla na lesní účelovou komunikaci Nová Hůrka - Hůrka z důvodu přepravy materiálu pro vnitřní vybavení kaple Sv. Kříže a zajištění úpravy blízkého okolí objektu
č.j. 1477/04 - předběžně rozesláno dne: 05.11.2004
Předkládá: ministr životního prostředí

25. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava, ze zákazu činností, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch či provádět terénní úpravy značného rozsahu
č.j. 1511/04 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

26. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko ze zákazu umisťovat a povolovat nové stavby na území I. zóny odstupňované ochrany přírody
č.j. 1512/04 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

27. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro vstup do lokalit 1. zóny č. 49 Novohuťské močály a č. 76a, b, c a č. 25 v kaňonu Křemelné pro dvě osoby a vjezd vozidla na lesní účelovou komunikaci Filipova Huť - Na ztraceném - Březník za účelem přípravy publika "Pootaví" v edici nakladatelství Paseka
č.j. 1513/04 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

28. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava ze zákazu vjezd motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace pro dvě vozidla společnosti L c L, s. r.o. Brno, na lesní účelovou komunikaci Srní (Mosau) - podél Vchynic-ko-Tetovského kanálu k pozemkům pč. 1552/4 a stpč. 332/1 v k.ú. Srní I za účelem zajišťování rekonstrukce objektu stojícího na parcele stpč. 332/1
č.j. 1514/04 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

29. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1), písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek přírodní rezervace Kačení louka, přírodní rezervace Novozámecké louky v CHKO Litovelské Pomoraví za účelem výzkumu
č.j. 1515/04 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

30. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava pro vjezd služebního vozidla Muzea Šumavy v Sušici na lesní účelovou komunikaci Čeňkova Pila - Turnerova chata za účelem odborné péče o vydru říční ve zdejší malé expozici věnované záchraně tohoto živočicha
č.j. 1516/04 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

31. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava pro vjezd dvou služebních vozidel na lesní účelové komunikace v jihočeské části NP Šumava za účelem zajišťování údržby a opravy sdělovacích kabelů podél tratí ČD
č.j. 1517/04 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí
 
32. Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava pro vjezd terénního automobilu a mopedu manželů Pasiarových z Horské Kvildy za účelem možnosti navštěvovat sousedy, přátele a známé v NP Šumava
č.j. 1518/04 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí
 
36. Návrh na obeslání třetího kongresu Světové-ho svazu ochrany přírody
č.j. 1534/04 - materiál připojen
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí