zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

XI. KONFERENCE NSZM ČR, 2004

19.11.2004
Obecné
XI. KONFERENCE NSZM ČR, 2004

Dne 3. listopadu 2004 se v Černínském paláci uskutečnila XI. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR s hlavním tématem „Jak plánují města, obce a regiony ČR svůj rozvoj“. Akce byla podpořena z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.
Záštitu nad konferencí převzali
RNDr. Libor Ambrozek,
ministr životního prostředí,
JUDr. Cyril Svoboda,
ministr zahraničí,
kteří se Konference osobně zúčastnili.
Přítomna byla řada médií, mimo jiné Česká televize a Český rozhlas.
Konference se zúčastnilo celkem 125 osob, zejména z řad zástupců obcí, měst a regionů ČR - členských i nečlenských municipalit NSZM ČR. Významnou skupinou byli zástupci krajských zdravotních ústavů a hygienických stanic, zástupci nevládních
organizací i firem.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Úvodní část Konference se zaměřila na prezentaci aktuálních informací o realizaci Projektu Zdravé město WHO a místních Agend 21 v rámci asociace NSZM ČR.
Vedoucí české Kanceláře WHO v Praze stručně představila další komunitní projekty WHO, jako jsou „Škola podporující zdraví“ a „Zdravé pracoviště“.
Součástí dopoledního bloku byly prezentace zahraničních účastníků:
– UNDP, Regionální centrum v Bratislavě, k tématu „Capacity 2015 a aktivity UNDP podporující udržitelný rozvoj“ – Asociácia Zdravých miest Slovenska, s prezentací aktivit asociace sdružující Zdravá města na Slovensku.
Prezentující:
• MUDr. Olga Sehnalová
(Národní síť Zdravých měst)
• JUDr. Jiří Hlaváček
(Ministerstvo životního prostředí)
• MUDr. Alena Šteflová
(Kancelář WHO v Praze)
• Milan Chrenko
(Regionální centrum UNDP, Bratislava)
• Mgr. Ingrid Huňavá
(Asociácia Zdravých miest Slovenska)
Odpolední část Konference se zaměřila na prezentace projektů NSZM ČR ke strategickému plánování a řízení svých členských měst a regionů. Speciální výstup byl věnován výsledkům dvouletého projektu „Místní Agendy 21 v programech sociálního a ekonomického rozvoje municipalit: Současný stav v ČR a posílení zájmu měst a obcí o MA21“, který byl v letech 2003-2004 podpořen Státním fondem životního prostředí ČR. V rámci projektu proběhl dosud nejrozsáhlejší průzkum kvality strategického plánování ve městech, obcích a regionech České republiky s ohledem na udržitelný rozvoj a zapojení veřejnosti.
Zástupce města Vsetína prezentoval úspěšný postup Zdravého města v rámci strategického řízení s respektováním udržitelného rozvoje na základě procesu místní Agendy 21.
Prezentující:
• Ing. Petr Švec
(Národní síť Zdravých měst)
• Ing. Jan Přikryl, CSc.
(odborný spoluřešitel projektu)
• Ing. Miroslav Andrt
(Národní síť Zdravých měst)
• Ing. Milan Půček, MBA
(Město Vsetín)

V rámci XI. Konference NSZM ČR bylo předáno ocenění Městu Vsetín jako „Městu s největším přínosem pro rozvoj Metodiky NSZM ČR v roce 2004“.
Ocenění bylo předáno za inspiraci k propojení komunitní části strategického plánu (Plán zdraví a kvality života) s expertní částí strategického plánu (za použití metody Balanced Scorecard).
Ocenění z rukou předsedkyně NSZM ČR, MUDr. Olgy Sehnalové, osobně převzal Jiří Čunek, starosta města Vsetína.
Bližší informace k XI. Konferenci NSZM ČR, včetně fotodokumentace a uvedených prezentací naleznete na webových stránkách www.nszm.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí