zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nad dotazy čtenářů - zařazení objektu dle zákona o prevenci havárií

25.11.2004
Legislativa
Havárie
Nad dotazy čtenářů - zařazení objektu dle zákona o prevenci havárií
Kdo měl povinnost podat oznámení do konce září?

Dotaz:

Je nutno podávat oznámení o množství umístěných nebezpečných látek ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb., zákon o prevenci závažných havárií, v aktuálním znění zákona, pro tento případ podnikatele majícího v zařízení nebezpečné chemické látky a přípravky? Jestli se nemýlím, opět nejsou stanoveny limity pro množství :

Příklad - OSVČ (poradce, účetní, lékař, právník, obchodní cestující….)

Vlastnící osobní automobil – nádrž PHM benzín (F , R12), sezónně náplň do vstřikovače – zimní směs (R10)

Kancelář – v kanceláři teploměr na měření teploty s náplní rtuti (T)a nebo lihu (F ).

Protože těchto podnikatelů podle vydaných ŽL bude v republice více než 1 000 000, zajímalo by mě,

-       zda měli všichni také podat do 30.9.2004 hlášení (o nezařazení),

-       dále jestli na tuto záplavu jsou připraveny Krajské úřady

-       a jestli s tímto počítá státní rozpočet (pokuty do 700 tis. Kč určitě pomohou financovat státní rozpočet a nečekané výdajové položky jako např. zvýšení platů policie)

popřípadě, jestli jsem, ke štěstí těchto podnikatelů a rozumu, nepřehlédl nějakou klauzuli, která by tyto podnikající osoby z povinnosti hlášení vyňala?

Odpověď:

Máte naprosto pravdu, v zákoně č. 82/2004 Sb., kterým byl naposledy novelizován zákon č. 353/1999 Sb., je v jeho závěru v přechodných ustanoveních skryto:

"Každá právnická osoba a podnikající fyzická osoba, pro kterou ke dni nabytí účinnosti zákona vyplývaly povinnosti z § 3 odst. 1 až 4 a 9 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárii), ve znění pozdějších předpisů, je povinna ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit povinnosti uvedené v § 3 odst. 1 až 4 a 8 do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona." (pozn. 1. dubna 2004)

Tudíž opravdu každý z Vámi uváděných podnikatelů/firem měl povinnost do konce září splnit následující povinnosti dle zákona o prevenci havárií:

"(1) Každá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá anebo bude vlastnit nebo užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude umístěna nebezpečná látka, je povinna zařadit objekt nebo zařízení do příslušné skupiny v případě, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, než je množství uvedené ve sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Je-li v objektu nebo zařízení umístěno více nebezpečných látek v množství menším, než je uvedeno ve sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, musí každá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá takový objekt nebo zařízení, provést součet poměrných množství umístěných nebezpečných látek podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvedená v odstavcích 1 a 2 navrhne zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu (dále jen "skupina A"), pokud

a) množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, než je množství uvedené ve sloupci 1, a současně je menší než množství uvedené ve sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo

b) součet poměrných množství nebezpečných látek zjištěný podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu je roven nebo je větší než 1.

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvedená v odstavcích 1 a 2 navrhne zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, pokud

a) množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, než je množství uvedené ve sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu (dále jen "skupina B"), nebo

b) součet poměrných množství nebezpečných látek zjištěný podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu je roven nebo je větší než 1

(8) V případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která splnila povinnosti podle odstavců 1 a 2, zjistí, že se na ni nevztahují povinnosti podle tohoto zákona, je povinna tuto skutečnost protokolárně zaznamenat, kopii zaslat krajskému úřadu a předložit kontrolním orgánům podle § 22, včetně identifikace a množství umístěných nebezpečných látek."


Zda jsou na toto připraveny krajské úřady a zda s příjmy z pokut za nesplnění povinnosti počítá státní rozpočet nemohu zodpovědně posoudit,  ale myslím že odpověď je spíše negativní.

Každopádně by to při přípravě právních předpisů chtělo do budoucna zapojit poněkud více soudnosti.

Radek Janoušek

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí