zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seminář v Erlbachu se zabýval ochranou přírody

30.11.2004
Příroda
Seminář v Erlbachu se zabýval ochranou přírody
Erlbach/Kraslice - Otázkou ochrany přírody v příhraničí po vstupu České republiky do Evropské unie se zabýval seminář, který se konal ve čtvrtek v německém Erlbachu. Zúčastnili se ho také zástupci odboru životního prostředí Městského úřadu Kraslice.
Hlavním bodem programu byla nově vyhlašovaná soustava ochrany přírody v Evropě Natura 2000, která by měla zasáhnout také na Kraslicko. Seminář ukázal, že problémy při sestavování projektu jsou na obou stranách hranice shodné. Přestože je Natura 2000 velkoryse pojatým projektem, nedostává se při jeho přípravě zejména času a peněz. Navíc otázku ochrany přírody v obou zemích ovlivňují i změny na politické scéně. Přesto se najdou rozdíly v přístupu k projektu. Zatímco na české straně je snaha vyhlašovat menší počet území, která by ovšem měla větší rozlohu, v Německu jdou cestou vyhlašování mnoha maloplošných území. Tento rozdílný pohled je dán vývojem oblastí po druhé světové válce zatímco české příhraničí bylo vylidněno a příroda tu byla ponechána přirozenému vývoji, v Německu je tato oblast hustě osídlena.
Důsledkem těchto rozdílů je, že tzv. naturové oblasti na sebe na hranicích států nenavazují. Zajímavostí je, že na rozdíl od německých zpracovatelů projektu má česká strana všechny podklady v digitální formě. V našem regionu by měla být vyhlášena dvě celoevropsky významná území rozlohou malá přírodní památka Vysoký kámen a mnohem rozsáhlejší území nazvané Krušnohorské plató. To by mělo zasáhnout zejména do katastru obce Přebuz, dále Stříbrné, Bublavy, Kraslic a Šindelové.
Jde o významný projekt, protože na území Kraslicka dosud není žádné velkoplošné chráněné území, a přitom krajina je tu naprosto unikátní jak druhovou skladbou, tak stupněm zachování původních biotopů. Že se jedná o skutečně cenné území, dokazuje právě zařazení na seznam míst, na jejichž ochraně má Evropská unie zvláštní zájem.
Pro samotné Kraslicko má vyhlášení chráněného území význam hlavně do budoucna. Zachování jedinečné krajiny na jedné straně a možnost propagace na druhé. To vše za pomoci EU bude mít zásadní vliv na rozvoj ekoturistiky a rekreace v této oblasti. Zapomínat nesmíme ani na to, že na území Krušnohorského plató se nacházejí rozsáhlá rašeliniště, v nichž pramení četné vodní toky. Ochranou krajiny tak budeme chránit i zdroje vody.
Rozvoj Kraslicka by evropská ochrana přírody rozhodně brzdit neměla. Jelikož budoucnost regionu musí být zaměřena především na turistiku, bude zachovalá příroda vždy jeho hlavní a nejcennější investicí. Jaká budou konkrétní omezení, však ještě nikdo neví.
V současné době probíhají veškeré přípravné práce, které povedou k předání návrhu do Bruselu. Pokud Evropský parlament návrhy přijme, je záležitostí dalších až šesti let skutečné vyhlášení chráněných území. Při vymezení ochranných podmínek se totiž zohledňují výsledky projednání s vlastníky a nájemci pozemků, které se v chráněném území nacházejí. Už dnes je jasné, že stupňů ochrany bude několik podle míry cennosti lokalit. Bude tak možné využití větší části území pro rekreaci a turistiku a omezení se dotknou pouze možností zemědělského a lesnického hospodářství. Přísnější podmínky by však měly být vyváženy dotacemi. Ze společných jednání vyplývá, že na ochraně přírody v českoněmeckém pohraničí mají zájem obě strany a přes problémy, jež jsou důsledkem rozsáhlosti, novosti a obsáhlosti projektu, nabývá myšlenka společné evropské ochrany přírodního bohatství zcela konkrétní podobu. Tématem ochrany přírody na Kraslicku se bude zabývat také seminář, který Městský úřad Kraslice připravuje na červen příštího roku.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí