zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bioplynová stanice ve Velkých Albrechticích

02.12.2004
Odpady
Bioplynová stanice ve Velkých Albrechticích
V podniku zemědělské prvovýroby se specializací na výrobu jatečných prasat vyrábějí a prodávají od roku 2002 elektrickou energii do veřejné sítě.
Tato energie je vyráběna v bioplynové stanici v prostorách farmy, a to z prasečí kejdy o obsahu sušiny 3-4 %. Využívány jsou dva fermentory o obsahu 2500 m3, v nichž dochází k anaerobnímu rozkladu biomasy na bioplyn o koncentraci metanu 60-70 %.

Větší část metanu je využita přímo ve spalovacích motorech kogeneračních jednotek a zbylá část je uložena v plynojemu pro vyrovnání výkyvů spotřeby bioplynu.

Produkty

Surová prasečí kejda je sváděna z jednotlivých stájí potrubím do míchací předjímky, kde je připravena homogenizací na doplnění do fermentorů. Po 20-30 denním zdržení ve fermentorech je stabilizovaná kejda včetně kalu využita jako biologické hnojivo pro zemědělské pozemky. Tímto zpracováním tudíž nevzniká žádný nevyužitý biologický odpad.

Bioplyn je využíván v šesti kogeneračních jednotkách TEDOM Cento L 150 SP Bio o elektrickém výkonu 6 x 150 kWe. Elektřina je prodávána do veřejné sítě distributora, kterým je Severomoravská energetika, a. s.

Pro tuto činnost byla provozovateli, společnosti GT 92, s. r. o., udělena energetickým regulačním úřadem v Jihlavě licence pro výrobu elektřiny. Vzniklé odpadní teplo je využito pro přitápění stávajících objektů, pro vytápění části stájí a pro dosoušení obilí a kukuřice v nově vybudované sušárně obilovin, která je v zimních obdobích využita pro sušení matriálů určených k následnému spalování jako obnovitelného zdroje.

Teplo pro potřeby areálu

Původně byl hlavním zdrojem tepla farmy plynový kotel o výkonu 1 MW. Většina tepla pro potřebu areálu je dodávána právě z instalovaných bioplynových kogeneračních jednotek, které jsou napojeny na stejný systém rozvodů tepla, jako plynový kotel. Množství zpracované prasečí kejdy v současné době je kolem do 200 m3/den, max. možné množství pak 250 m3/den. Celkový jmenovitý výkon všech kogeneračních jednotek je 900 kWe elektrické energie.

Provozní náklady spojené s provozováním bioplynové stanice jsou hrazeny z provozních prostředků vyplývajících z běžné obchodní činnosti společnosti a jsou posíleny tržbami z prodeje elektrické energie.

Dodávka elektrické energie se realizuje v souladu s vyhláškou č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla. Ceny jsou stanoveny podle příslušného rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podle tarifu, který se vztahuje na výrobu elektrické energie spalováním bioplynu.

Společnost má připraven projekt, který řeší zpracování dalších organických materiálů, zejména travní hmotu, fytomasu, kuchyňské odpady, rostliny kukuřice apod. jako doplněk k nosiči - kejdě s využitím jako organické hnojivo s navrácením do půdy.

AUTOR: Ing. Bohdan Šindel,
GT 92, s. r. o
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí