zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Získejte milióny na úsporu energie

06.12.2004
Obecné
Získejte milióny na úsporu energie
Podniky působící ve zpracovatelském průmyslu mají šanci dostat peníze na svůj další rozvoj.
Energeticky náročným provozům totiž může pomoci program Úspory energie. Jedná se o jeden z programů Operačního programu Průmysl a podnikání, který podporuje energeticky úsporné investiční projekty.
Záměrem je snížit energetickou náročnost procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie. Program rovněž podporuje nové technologie zpracování energetických surovin, zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a podobně.
O dotaci mohou zažádat malí a střední podnikatelé, tedy firmy do 250 zaměstnanců, kteří jsou právnickou osobou (akciovou společností, společností s ručením omezeným, komanditní společností nebo veřejnou obchodní společností) a kteří zároveň podnikají ve zpracovatelském průmyslu. Nutnou podmínkou je, aby měli sídlo na území České republiky. Příjemcem podpory nemůže být firma, pokud je na její majetek prohlášen konkurs, je-li proti ní veden výkon rozhodnutí či je-li v likvidaci.

Kolik peněz lze získat?
Dotace může činit od 500 tisíc do 30 miliónů korun. Nesmí však překročit hranici 46 procent celkových uznatelných nákladů, které musejí být vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu. Peníze lze poskytnout také na úhradu nákladů spojených s modernizací informačních systémů. Dotaci mohou podnikatelé čerpat rovněž na nákup, instalaci a zprovoznění energetických technologií.
Stavební úpravy bezprostředně související s instalací technologií se řadí také mezi uznatelné náklady. Příspěvek lze obdržet i na publicitu spojenou s realizací projektu. Peníze mohou být poskytnuty rovněž na náklady na vypracování energetického auditu. V tomto případě však lze výdaje uznat jen do výše 100 tisíc korun.
Zájemci mohou žádosti o podporu z programu Úspory energie podávat průběžně v regionálních kancelářích agentury CzechInvest. Další podrobné informace a podmínky programu, jako jsou například metodika výpočtu uznatelných nákladů nebo seznam příloh k žádosti, naleznete na internetových stránkách www.mpo.cz nebo www.ceacr.cz. Můžete se také obrátit na bezplatnou telefonní linku agentury CzechInvest 800 800 777.

Jak využít dotaci
Podnikatelé mohou získané prostředky využít především na snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie. Podmínkou je ale zlepšení dopadů na životní prostředí.
Další možností je nákup nových technologií na zpracování energetických surovin, aby bylo možné dosáhnout vyšší vytíženosti jejich energetického potenciálu.
Za získané prostředky lze také pořídit přístroje na výrobu elektřiny a tepla s novými technologiemi. Kromě toho mohou podnikatelé využít odpadního tepla a druhotných zdrojů energie. Díky dotaci lze rovněž zavést takzvanou kogeneraci, tedy kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
Další možností, jak prostředky z programu Úspory energie utratit, je využít energeticky úspornějších technologií výroby a výrobních zařízení či modernizovat energetické hospodářství. Peníze pomohou také zkvalitnit postupy v logistice či zlepšit tepelně technické a energetické vlastnosti budov nebo výrobních a pomocných provozů. Olga Svitáková pracuje v České energetické agentuře


Podmínky programu Úspory energie
Kolik peněz lze získat
Výše dotace se může pohybovat od 500 tisíc do 30 miliónů korun.
Podpora nesmí překročit 46 procent celkových uznatelných nákladů. Uznatelné náklady musí být vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu.
V případě energetického auditu se náklady uznávají pouze do výše 100 tisíc korun.
Na co lze dotaci využít
Na snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie. Podmínkou je zlepšení negativních dopadů na životní prostředí.
Na nákup nových technologií zpracování energetických surovin, kterými je možné dosáhnout vyšší vytíženosti energetického potenciálu surovin.
Na zavádění zařízení na výrobu elektřiny a tepla moderní konstrukce, vybavené novými technologiemi úpravy, dávkování a spalování paliva.
Na snížení ztrát tak, že se modernizuje zařízení sloužící k výrobě, rozvodu a transformaci energetických médií.
Na využití odpadního tepla a druhotných zdrojů energie.
Na zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace).
Na zavádění energeticky úspornějších technologií výroby a výrobních zařízení.
Na modernizaci energetického hospodářství.
Na zkvalitnění postupů v logistice, zlepšení tepelně technických a energetických vlastností budov, výrobních a pomocných provozů a dalších objektů svázaných s výrobními subjekty. Toho lze dosáhnout tak, že se využijí energeticky úsporné výrobky a materiály pro snížení energetické náročnosti, omezí se ekologická zátěž.
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí