zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné výběrové řízení na místo vedoucího 4. průřezové pracovní skupiny projektu UNDP „National Capacity Self-Assessment for Global Environmental Management“

03.12.2004
Obecné
Veřejné výběrové řízení na místo vedoucího 4. průřezové pracovní skupiny projektu UNDP „National Capacity Self-Assessment for Global Environmental Management“

Přihlášky včetně CV v rozsahu 2 – 3 stran zasílejte na adresu Odboru globálních vztahů MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, k rukám ředitele, nebo e-mailem na adresu: pastvinsky@env.cz nejpozději do 15. prosince 2004.

Informace o projektu

V r. 2003 využil resort možnost podílet se na projektu financovaném UNDP „National Capacity Self-Assessment for Global Environmental Management“, jehož hlavním cílem je zlepšení a zkvalitnění managementu v oblasti ŽP a rozšíření jeho stávajících kapacit tak, aby to umožnilo řešit úkoly s ním spojené efektivnějším způsobem. Projekt byl zahájen v lednu r. 2004 a má být podle plánu ukončen v lednu 2006.
Je zaměřen na 3 klíčové mezinárodní úmluvy, které ČR podepsala a ratifikovala. Jedná se o:

· Úmluvu o biologické rozmanitosti
· Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu
· Úmluvu OSN o boji proti desertifikaci

K dosažení hlavního cíle projektu je nutno splnit následující úkoly:

· Stanovit a analyzovat současný stav implementace uvedených úmluv, zjistit synergie mezi nimi, a spojitosti s širším zaměřením na
management životního prostředí a udržitelný rozvoj;
· Určit potřeby a možnosti pro kapacitní rozvoj v ČR pro všechny 3 zmíněné úmluvy na individuální, institucionální a systémové úrovni;
· Vypracovat strategický akční plán budování národních kapacit pro management v oblasti ŽP.

Během hodnocení a analýzy bude zvláštní pozornost věnována:

· Existujícím kapacitám, jejich účinnosti a efektivitě
· Analýze mezer / nedostatků v existujících kapacitách při implementaci konvencí
· Návrhům na optimalizaci na využití existujících kapacit
· Možnosti vývoje nových kapacit
· Politické podpoře pro rozvoj těchto kapacit

Ke každé z výše uvedených mezinárodních Úmluv byla ustavena pracovní skupina (Thematic Working Group – TWG), která hodnotí a analyzuje uvedené úkoly. V čele každé pracovní skupiny je vedoucí (Thematic Working Group Leader – TWGL), vybraný na základě veřejného výběrového řízení. Pro pokračování prací na projektu je třeba ustavit ještě 4. pracovní skupinu (Cross-cutting Working Group), jejíž vedoucí musí být rovněž vybrán veřejným výběrovým řízením.

Popis činnosti vedoucího 4. pracovní skupiny, jeho kvalifikace, hlavní aktivity skupiny a její výstupy jsou uvedeny v přiloženém zadání.


TOR - NCSA Cross-cutting Working Group Leader – WG 4


The NCSA Cross-cutting Working Group Leader will lead the cross-cutting working group and assisted by the three other Thematic Working
Group Leaders, will ensure that the working group meets its objectives in a timely and efficient manner. Furthermore, as the WG 4 Leader,
she/he will steer the formulation of the NCSA and the NCSA SAP in cooperation and with the assistance of the other three Thematic
Working Groups Leaders. More specifically the WG 4 Leader will have the following tasks:
· Identify and collect all available background information related to the cross-cutting working group assignment and focal area (as per the
NCSA project document and NCSA guidelines).
· Synthesize the collected information in an in-depth yet comprehensive document packaged to be presented to the Cross-cutting Working
Group, including an extensive summary of the main findings.
· Present the available material to the Cross-cutting Working Group and outline the main tasks of the working group for its members.
· Ensure that the Cross-cutting Working Group outputs are produced in a timely and efficient manner.
· Prepare final report of the Cross-cutting Working Group on the capacity building needs across the three the thematic area (to be used in the
NCSA document mentioned surveys.)
· Prepare final report on the identified opportunities and challenges for capacity building.
· Work closely with the other Thematic Working groups Leaders in ensuring that the Cross-cutting Working Group meets its objectives.
· Participate in Thematic and Cross-cutting workshops.
· Together with the TWGLs and Project Manager elaborate and finalize the NCSA Strategic Action Plan.

Outputs:
· Document packaged containing comprehensive background information in the cross-cutting area, including an extensive summary.
· Report on working group findings (including a summary) on the capacity building needs across the three thematic areas.
· Report on working group findings (including a summary) on the identified opportunities and challenges for capacity building.
· Final NCSA document and final NCSA SAP.

Qualifications:
· A minimum of a Masters degree in the field of Environment Protection and Management.
· Minimum 8 years experience in programming, development cooperation and project development and management.
· Familiar with the GEF project related focal areas (Land Degradation, Climate Change and Biodiversity Conservation) as well as Sustainable
Development related issues.
· Working experience with Czech institutions related to Environmental protection and management.
· Experience in working with civil society and participatory approaches.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí