zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K čemu slouží studie proveditelnosti

10.12.2004
Obecné
K čemu slouží studie proveditelnosti
V pravidelném seriálu článků vám přinášíme praktické rady a návody, jak zpracovávat projekty pro čerpání dotací ze strukturálních fondů EU.
Studie proveditelnosti se ve většině případů vyžaduje jako součást přílohy (Podklady pro ekonomické hodnocení projektu) k žádosti o podporu ze strukturálních fondů EU prostřednictvím jednotlivých operačních programů.

Studie proveditelnosti (Feasibility study) obsahuje systematicky uspořádané informace potřebné pro celkové vyhodnocení investičního projektu. Souhrnně ze všech realizačně významných hledisek popisuje investiční záměr. Má za úkol zhodnotit různé alternativy a posoudit uskutečnitelnost daného investičního projektu a poskytnout veškeré podklady pro investiční rozhodnutí. Je nástrojem pro posouzení návrhu projektu zejména z ekonomického a technického hlediska. Jejím cílem je tedy ověřit, zda byla vybrána nejlepší možná varianta; byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky na realizaci projektu; byla prokázána trvalá udržitelnost investice; byla identifikována rizika.

Nezbytnost zpracování

Obecně je to materiál, který využívají při přípravě investičních záměrů podnikatelské subjekty i subjekty veřejného sektoru. Slouží k investičnímu rozhodnutí vlastníka projektu, popřípadě potenciálního věřitele či poskytovatele dotace. Studie je tedy zásadní dokument předinvestiční etapy většiny projektů.

V případě žádosti o pomoc ze strukturálních fondů EU je nutné studii předložit, když to vyžaduje příručka pro žadatele nebo podmínky konkrétního operačního programu. Zde je zohledněna skutečnost, zda projekt předkládá privátní nebo veřejný subjekt. Dalším kritériem je potom výše uznatelných nákladů investičního projektu, která rozhoduje o tom, v jak podrobné struktuře má být studie zpracována.

Náročnost zpracování

Studie proveditelnosti by měla vyhodnotit projekt na základě různých kritérií a zahrnout hodnocení projektu v následujících oblastech:

technické řešení projektu,

tržní analýza,

finanční analýza,

ekonomická analýza,

analýza vlivu projektu na životní prostředí,

analýza vlivu projektu na lidské zdroje a relevantní cílové skupiny.

U každého analytického výsledku by se měla uvést případná rizika a pokud možno návrh jejich eliminace nebo omezení.

Při zpracování studie se vychází z údajů již zpracovávaného projektu či podnikatelského záměru a dalších informačních zdrojů (technický projekt, stavební a projektová dokumentace, studie EIA a další) a pro její zpracování je potřeba využít systémového přístupu - studie proveditelnosti vyžaduje zapojení odborníků z oblasti práva, životního prostředí, ekonomiky, finanční analýzy, marketingu, řízení jakosti a dalších oblastí dle zaměření projektu. Protože je jedním ze základních podkladů při výběru projektů pro přidělení dotace, musí být zpracována na profesionální úrovni a obsahovat všechny požadované informace a části včetně příloh a dodatků.

Rozsah výsledného dokumentu není závazně stanoven, většinou je to 50 až 80 stran textu a přílohy. Průměrná časová náročnost zpracování se odhaduje na 60 hodin práce týmu odborníků.

AUTOR: Martin Krištof, Leoš Tomaštík

eDotace.cz

Náplň studie

Základní obsah studie proveditelnosti vymezují podmínky jednotlivých operačních programů. Jako vhodný příklad uvádíme osnovu studie proveditelnosti pro Společný regionální operační program:

1. Obsah

2. Úvodní informace

3. Stručné vyhodnocení projektu

4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap

5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

6. Management projektu a řízení lidských zdrojů

7. Technické a technologické řešení projektu

8. Dopad projektu na životní prostředí

9. Zajištění investičního majetku

10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)

11. Finanční plán a analýza projektu

12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)

14. Harmonogram projektu

15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu

16. Přílohy
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí