zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Činnost kompetenčního centra usnadňuje získání dotace

13.12.2004
Obecné
Činnost kompetenčního centra usnadňuje získání dotace
Vstup do Evropské unie otevřel městským a obecním úřadům, podnikatelům i dalším subjektům příležitost čerpat finanční prostředky z fondů určených pro podporu a rozvoj členských států.
Pro většinu potenciálních žadatelů může však být celý proces složitý. Nevědí, kde a jak žádat o dotaci, problémem bývá i nedostatek potřebného kapitálu - jak pro splnění finanční spoluúčasti, tak pro překlenutí období do poskytnutí dotace. Evropské kompetenční centrum HVB Bank proto zájemcům nabízí spolupráci, v jejímž rámci jim poskytne potřebné informace a pomůže získat finanční prostředky.

Evropská unie nabízí miliardy

Strukturální fondy EU jsou určeny pro podporu rozvoje zaostávajících regionů, podporu oblastí potýkajících se s restrukturalizací a podporu politiky zaměstnanosti a vzdělání. Mezi další možnosti patří Kohezní fond poskytující finance na významné projekty z oblasti životního prostředí a infrastruktury, a dále Iniciativy společenství (INTERREG, EQUAL apod.). Podpora zahrnující rovněž národní příspěvek České republiky je významným impulsem pro uskutečnění širokého spektra projektů - její celková výše dosáhne v letech 2004 - 2006 pro Českou republiku téměř 80 miliard korun.

"Dotační prostředky jsou významným akcelerátorem investičních aktivit zejména českých obcí, kdy míra dotace u řady projektů může dosáhnout úrovně až 80 % či 90 %. Takové projekty by bez dotace neúměrně zatížily rozpočty obcí a vedly k omezení dalších investičních aktivit," sdělil Luboš Křen, manažer Evropského kompetenčního centra HVB Bank.

Způsob čerpání prostředků z jednotlivých fondů přitom stanovuje každý členský stát sám. Ve spolupráci s regiony a Evropskou komisí jsou vypracovány víceleté rozvojové operační programy, které definují přesné podmínky a způsob poskytování finančních prostředků. Čerpání z Fondu soudržnosti na rozdíl od operačních programů přímo schvalují orgány Evropské unie.

V programovém období 2007 až 2013 by mohla mít Česká republika dle současných návrhů k dispozici v průměru až 125 miliard korun ročně, což představuje více než čtyřnásobný nárůst oproti zdrojům z Evropské unie v současném programovém období.

Najít si průvodce

"Orientovat se v těchto programech není pro řadu městských úřadů, firem a podnikatelů jednoduché. Potřebují partnera, který pro ně může být v celém procesu spolehlivým průvodcem," konstatoval Luboš Křen. A dále pokračoval: "Naše banka se setkala se značným zájmem podnikatelů o spolufinancování projektů už od počátku, kdy se možnost získat finance z fondů Evropské unie teprve otevřela. Pracovníci banky ale také čelili tomu, že míra znalosti problematiky byla mezi klienty velmi odlišná. Poradenství, na které klademe velký důraz, je má nasměrovat k dotacím, které jsou v jejich případě reálné, a poté jim pomoci s přípravou dokumentace."

Činnost kompetenčního centra usnadňuje proces podání žádosti a zároveň zvyšuje šance žadatelů na úspěšné poskytnutí a čerpání podpory ze zdrojů Evropské unie. "Pomoc subjektům veřejného sektoru je jednou z priorit naší banky. Služby poskytujeme rovněž podnikatelům a firemním zájemcům o dotace," uvedl Luboš Křen. Banka při tom využívá praktických zkušeností své mateřské společnosti Bank Austria Creditanstalt při poskytování strukturální pomoci Evropské unie v Rakousku.

Pomoc s financováním projektu

Existencí Evropského kompetenčního centra však podpora ze strany banky nekončí. Uvedla také nový produkt - EUROÚVĚR, který reaguje na specifické potřeby žadatelů o dotace z Evropské unie. "V případě, že se na nás potenciální žadatel obrátí, nejprve s ním zkonzultujeme možnosti podpory jeho projektu z prostředků EU nebo jiných národních podpůrných programů, následně pak projednáme optimální strukturu financování projektu. Finanční oponentura banky při samotném zrodu projektu je žadateli ceněna, neboť výrazně zefektivní jejich další kroky," vysvětloval Luboš Křen.

Financování zahrnuje vystavení příslibu úvěru, překlenovací úvěr a investiční úvěr na spolufinancování projektu. Řada žadatelů si totiž neuvědomuje, že k poskytnutí dotací budou potřebovat vyšší objem financí, čímž není míněna jen nutná spoluúčast. Podporu Evropská unie vyplácí až po dokončení projektu nebo alespoň jeho určité části. Výdaje tak musí být kryty z jiných zdrojů. Překlenovací úvěr, vyplacený po schválení dotace z daného fondu, zajistí finanční prostředky do doby získání podpory. Investiční úvěr, který banka také nabízí, pak pomůže financovat výdaje projektu, které nejsou dotovány z podpory EU. Doplňuje tak vlastní finance klienta. U překlenovacího úvěru je preferována pohyblivá sazba úvěru, která umožňuje pružné splácení z dotačních prostředků po ukončení projektů či uzavřených projektových etap bez poplatků za předčasnou úhradu. Investiční úvěr je podle potřeby klienta střednědobý až dlouhodobý, splácení probíhá podle sjednaného splátkového kalendáře.

"Pro získání a udržení dotace je nutné reálně zvážit možnosti žadatele a zejména dosažení měřitelných efektů projektu, které budou zahrnuty ve smlouvě o poskytnutí dotace. Eventuální odchylky je třeba včas projednat s implementační agenturou. Vedle důsledného dodržování těchto závazků je třeba dokonale zvládnout proces výběrového řízení a postupovat v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách," uzavřel Luboš Křen.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí