zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nadace Partnerství rozdělila přes 1,5 miliónu na ekologické projekty

20.12.2004
Obecné
Nadace Partnerství rozdělila přes 1,5 miliónu na ekologické projekty

Více než 1,5 miliónu korun rozdělila Nadace Partnerství na 14 projektů ekologických nevládních organizací v podzimním grantovém kole svého Základního grantového programu. Spolu s jarními granty se jedná dohromady o téměř 3,5 miliónu korun.

V Základním grantovém programu podporuje Nadace Partnerství inovativní projekty, které přinášejí nová řešení problémů a mohou sloužit jako modelové příklady. Podpora je otevřená všem aktivitám směřujícím k řešení lokálních i celostátních environmentálních problémů.

V dalších svých speciálních programech Nadace Partnerství podporuje různá témata ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje – od energetických alternativ, přes obnovu veřejných prostranství a výsadbu stromů až po zklidňování dopravy. V posledních letech rozdělila Nadace Partnerství granty v celkové hodnotě mezi 15–20 milióny ročně.

Koalice pro Naturu 2000

Jedním z podpořených projektů je projekt Koalice pro Naturu 2000 pro rok 2005 realizovaný sdružením Arnika. Nadace Partnerství ho podpořila částkou 155 000 Kč.

Cílem projektu "Koalice NNO pro Naturu 2000 pro rok 2005" je společným úsilím prosadit, aby soustava chráněných území evropského významu známá jako Natura 2000 byla v České republice vytvořena v souladu s požadavky evropských směrnic. Rok 2005 bude klíčový z hlediska dokončení návrhu území pro tuto soustavu. Nedávné kroky vlády, která odmítla vyhlásit ptačí oblast Heřmanský stav-Odra-Poolzí, a silný politický tlak na vyřazení dalších cenných území ukazují, že bez společného úsilí nevládních organizací a odpovědných institucí na celostátní i evropské úrovni hrozí při vyhlašování soustavy Natura 2000 závažné porušení evropských směrnic.

Dalším úkolem koalice nevládních organizací bude prosazení příznivých podmínek pro financování péče a trvale udržitelného rozvoje v lokalitách soustavy Natura 2000. Směrnice zavazují Evropskou unii, aby finančně přispívala na tyto účely, dosavadní návrhy Evropské komise však vzbuzují obavy, že tohoto cíle nebude dosaženo.

Projekt realizuje sdružení Arnika, které vzniklo v roce 2001 a věnuje se dlouhodobě třem programovým oblastem – ochraně přírody, prevenci znečištění prostředí toxickými látkami a odpady, a podpoře účasti veřejnosti při rozhodování o životním prostředí. Arnika má dnes 6 místních poboček a 3 programové sekce. V oblasti ochrany přírody se věnuje především ochraně vodních toků a snaze o zachování a obnovu jejich přírodního charakteru, a naplňování evropských v oblasti ochrany přírody.

"Silný hlas a odborně podložené argumenty nevládních organizací mohou přispět k tomu, aby Natura 2000 pomohla splnit cíl, který Evropská unie přijala jako vůbec první nadnárodní společenství zemí na světě – a sice zastavit pokles biologické rozmanitosti na svém území do roku 2010. Vymírání druhů a mizení přírodních stanovišť patří k nejzávažnějším ekologickým globálním problémům. Natura 2000 je prvním krokem k zastavení tohoto trendu, alespoň na evropském kontinentě. Nechceme, aby tento cíl byl obětován dílčím ekonomickým a politickým zájmům," uvádí vedoucí projektu Vlastimik Karlík z Arniky.

Kontakt:

Ing. Vlastimil Karlík, Arnika, tel. 222 781 471, mob. 737 551 108, priroda@arnika.org 

Ing. Jana Tesařová, Nadace Partnerství, tel. 542 422 767, jana.tesarova@ecn.cz

www.nadacepartnerstvi.cz

 

1) Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 100 miliónů korun už na 1500 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního jmění z Nadačního investičního fondu. Od roku 2004 se Nadace Partnerství sloučila s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí