zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Separace odpadů v Havířově

23.12.2004
Odpady
Separace odpadů v Havířově

Od 1.ledna 2005 zahajujeme v Havířově sběr nápojových obalů Tetrapack (obaly od mléka, džusů, vína apod.), které občané mohou přidávat do kontejnerů určených pro sběr papíru (u rodinných domků do modrých igelitových pytlů).

Do modrých sběrných nádob patří: noviny a časopisy, kancelářský papír (bez sponek), kartón a lepenka, balící papír, neznečištěné papírové obaly, sešity, knihy bez vazby apod., dále krabice od mléka, džusů, vína apod. (tetrapack). Dotřídění na jednotlivé komodity pak proběhne na třídící lince. Obaly tetrapack nesmí obsahovat zbytky nápojů.

Již v roce 1993 byl v Havířově zahájen zkušební provoz třídící linky na separovaný odpad a ve městě bylo rozmístěno celkem 300 kontejnerů po stovce na papír (modré kontejnery), sklo (zelené kontejnery) a na plast (žluté kontejnery).

V roce 1996 nebyli odběratelé na plasty, kteří by využívali vyseparované plasty k druhotnému zpracování, proto byly kontejnery do této doby určené pro separaci plastu rozděleny mezi sklo a papír.

Od 1.říjny 2000 byla znovu zahájena separace plastů.

V současné době je na plasty již 247 kontejnerů a 171 ks na sklo a 169 ks na papír. V rodinné zástavbě se papír sbírá do modrých a plasty do žlutých igelitových pytlů a 1 x měsíčně se dle stanoveného harmonogramu sváží.

V roce 2003 bylo z našeho města odvezeno a uloženo na skládku celkem cca 18 279 tun komunálního odpadu. Občané našeho města vytřídili celkem cca 743 t druhotných surovin, z toho 311 tun papíru, 234 tun skla a 198 tun plastu. Náklady na separaci odpadů činily za rok 2003 cca 4, 916 mil.Kč.

Do října 2004 bylo vyseparováno a k dalšímu použití odvezeno více než 257 tun papíru, 199 tun skla a 223 tun plastu.


Město Havířov je již několik let zapojeno do systému EKO-KOM. Ze smlouvy o spolupráci vyplývají pro město povinnosti – zajistit sběr a třídění komunálního odpadu a vytříděné složky předávat k využití, poskytovat společnosti EKO-KOM čtvrtletní informace o množství vytříděných a využitých komunálních odpadů. Město naopak získává od společnosti EKO-KOM příspěvek, který může používá pro účely související s nakládáním s odpadem, zejména na financování vzdělávacích a informačních programů, poradenské a konzultační činnosti v oblasti odpadů a na financování systému sběru, třídění a využívání odpadů odložených občany. Snažíme se investovat např. do osvěty - aby si děti zvykly na to, že mají odpad separovat. Za rok 2003 byl tento příspěvek ve výši 1 363 985 Kč a za období leden až září 2004 celkem 1 142 233,-Kč.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí