zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

04.01.2005
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 5. ledna 2005 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, nábřeží E. Beneše 4

7. Návrh na přehodnocení podmínek návratné finanční výpomoci státnímu podniku Povodí Odry poskytnuté ze státního rozpočtu na výstavbu vodního díla Slezská Harta
č.j. 1773/04 - předběžně rozesláno dne: 23.12.2004
Předkládá: ministr zemědělství
 
11. Návrh na uzavření smlouvy mezi Fondem národního majetku České republiky a společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., v níž se Fond zaváže k úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací této společnosti
č.j. 1740/04 - bod 18 schůze vlády 22.12.2004
Předkládá: ministr financí
 
18. Návrh na schválení konkrétních opatření k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich plnění
č.j. 1726/04 - předběžně rozesláno dne: 15.12.2004
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Bez rozpravy:

29. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Dářko v CHKO Žďárské vrchy za účelem terénního sběru dat - odběru vzorků z borovice blatky v rámci studia variability tohoto druhu v Polsku, České republice a Německu
č.j. 1751/04 - předběžně rozesláno dne: 21.12.2004
Předkládá: ministr životního prostředí

30. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. e) a g) a odst. 2 písm. b) a § 29 odst. 1 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava za účelem vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
č.j. 1752/04 - předběžně rozesláno dne: 21.12.2004
Předkládá: ministr životního prostředí

31. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d), i) a § 34 odst. 1), písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací: Vrapač a Ramena řeky Moravy, přírodních rezervací: Kačení louka , Novozámecké louky, Plané loučky, Chomoutovské jezero, Panenský les, Litovelské luhy, Moravičanské jezero, Hejtmanka, Templ, U Spálené, Doubrava a Bradlec v CHKO Litovelské Pomoraví za účelem výzkumu
č.j. 1753/04 - předběžně rozesláno dne: 21.12.2004
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Pro informaci:

6. Informace o prověření ekologických limitů u vybraných 10 případů
č.j. 1787/04 - předběžně rozesláno dne: 23.12.2004
Předkládají: ministři životního prostředí a průmyslu a obchodu
 
8. Průběžná informace o realizaci Programu ministerstva zemědělství „Podpora výroby bioetanolu pro jeho přimíchávání do benzínů, pro záměnu metanolu při výrobě metylesteru řepkového oleje a metyltercbutyléteru a jako alternativního paliva s podporou jeho uplatnění na tuzemském trhu“
č.j. 1744/04 - předběžně rozesláno dne: 21.12.2004
Předkládá: ministr zemědělství
 
9. Informace o plnění úkolů a aktivit vyplývajících z Akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR a o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí
č.j. 1762/04 - předběžně rozesláno dne: 21.12.2004
Předkládá: ministryně zdravotnictví

10. Informace o postupu a stavu plnění zásad, doporučení a aktivit obsažených v Protokolu o vodě a zdraví, Chartě o dopravě, životním prostředí a zdraví a Deklaraci Třetí ministerské konference o životním prostředí a zdraví
č.j. 1763/04 - předběžně rozesláno dne: 21.12.2004
Předkládá: ministryně zdravotnictví

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí