zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

12.01.2005
Obecné
Co dnes projedná vláda
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 12. ledna 2005 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, nábřeží E. Beneše 4

5. Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Český les
č.j. 1637/04 - předběžně rozesláno dne: 01.12.2004; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 5.1.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

6. Nařízení vlády, kterým se mění nař. vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování
č.j. 1759/04 - předběžně rozesláno dne: 21.12.2004; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády připojeno
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 
20. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 04/01 "Finanční prostředky vynaložené na Program revitalizace říčních systémů"
č.j. 1794/04 - předběžně rozesláno dne: 27.12.2004
Předkládá: ministr životního prostředí

21. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 03/34 "Ekologické projekty a opatření v povodí řeky Dyje financované z prostředků státu a prostředků poskytnutých ČR ze zahraničí"
č.j. 1793/04 - předběžně rozesláno dne: 27.12.2004
Předkládá: ministr životního prostředí

Bez rozpravy:

33. Povolení výjimky z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, ze zákazu umisťovat a povolovat nové stavby v I. zóně CHKO, provádět terénní úpravy značného rozsahu v I. a II. zóně CHKO a vjíždět motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na celém území CHKO
č.j. 1834/04 - předběžně rozesláno dne: 03.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

34. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek národní přírodní rezervace Žehuňská obora a Žehuňský rybník za účelem použití herbicidu
č.j. 1835/04 - předběžně rozesláno dne: 03.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

35. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro vjezd 26 služebních vozidel Českých drah, a.s., Správa dopravní cesty Č.Budějovice, na účelové komunikace pro zabezpečení kontrol, údržby a oprav tratí, objektů a ostatního zařízení v majetku ČD v jihočeské části NP a CHKO
č.j. 1836/04 - předběžně rozesláno dne: 03.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

36. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj, ze zákazu táboření a rozdělávání ohňů mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody
č.j. 1837/04 - předběžně rozesláno dne: 03.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

37. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze zákazu provádění chemického ošetření komunikací při jejich zimní údržbě
č.j. 1838/04 - předběžně rozesláno dne: 03.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

38. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka za účelem stavby "Revitalizace Bohdanečského rybníka - sekce III"
č.j. 1839/04 - předběžně rozesláno dne: 03.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Pro informaci:

7. Informace o průběhu a výsledcích Šestnáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
č.j. 3/05 - předběžně rozesláno dne: 05.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí