zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MEGAFUKAR - pneumatický transport sypkých materiálů

17.01.2005
Obecné
MEGAFUKAR - pneumatický transport sypkých materiálů
Zelené střechy - pojem, který se již vžil do povědomí odborné i laické veřejnosti.

Technicky je dnes možné vytvořit střechu s vegetačním pokryvem na ploché střeše od jednoduchého přístřešku až po panelák. Technologie přitížení plochých střech říčními oblázky (tzv. kačírkem) jak je to běžné v cizině, se začíná rozšiřovat i u nás. Střecha takto přikrytá trpí méně osvitem a hydroizolace je méně namáhána náhlými změnami teplot. Odtokový systém je navíc částečně ochráněn před znečištěním a částečně je i zpomalen odtok vod při přívalovém dešti, o ochraně před mechanickým poškozením svrchního pláště ani nemluvě. U zelených střech jsou tyto výhody ještě znásobeny. Od filozofického rozměru - to co jsme zastavěli může být přírodě zase vráceno - po výrazný estetický dopad při pohledu shora. Při vytvoření pochozích ploch mezi vegetací je možno využívat zelené střechy jako klidná pobytová místa. Výrazný je i přínos ekologický - střechy dýchají, pomalu uvolňují vlhkost, odtok je pomalý, střecha se nepřehřívá, nestoupá nad ní teplý vzduch s prachem, jak je tomu při horkých dnech u nezakrytých střech. Vegetační souvrství může být velmi nízké tj. pět až deset cm u tzv. extenzivních střech až po 20 cm a více, kdy je na střeše možno vytvořit zahradu s trávou, keři a dokonce stromy. Limitujícím faktorem je únosnost střechy - pro extenzivní střechy je to jen cca 80 kN na m2 a t a pak skutečnost, že na střechu je nutno dopravit velké množství substrátu ­ zeminy.

 

Transport velkého objemu materiálu na střechu běžnými stavebními stroji bylo doposud často velmi obtížné - setkává se s velkými technickými, časovými i finančními problémy. Doprava jeřáby v multivacích nebo kontejnerech není všude možná, korečkové výtahy a zdviže vyžadují také mnoho ruční manipulace. Často je dosud materiál vynášen ručně v pytlích. Pneumatická doprava nebyla u nás doposud možná, poněvadž nebyly na trhu k dispozici stroje, které by byly schopny tuto operaci realizovat. Dnes se tato situace mění i u nás.

 

Firma Josef Paclt - PATOK provozuje stroj – tzv. MEGAFUKAR, který umožňuje vyfoukávání suchých sypkých materiálů o různých zrnitostech – od prachovitých a drobnozrnných materiálů (popílek, písek, štěrk) až po výše zmíněný kačírek. Jedná se o cisternový stroj s instalovaným vysoce výkonným dmychadlem (o výkonu 8000 m3 vzduchu / hod) a důmyslným regulačním systémem pro pneumatickou dopravu materiálů. Stroj je dále osazen druhým (hydraulicky poháněným) agregátem pro dopravu jemnozrnných materiálů. Pracovní kapacita cisterny je 10 m3 a umožňuje též dopravu materiálu v hermeticky uzavřené cisterně z místa odběru přímo do místa jeho použití. Dopravní cestu tvoří hadice, její délka může být mnoho desítek metrů a dopravní výška může přesahovat 10 metrů. Během jediné operace dochází nejen k transportu materiálu do prostoru střechy, ale zároveň i k distribuci materiálu do požadované vrstvy dle projektu. Stroj je univerzální – mimo funkce vyfukování umožňuje i funkci odsávání což umožňuje nakládku či výměnu materiálu. Dále stroj umožňuje i odsávání tekutých materiálů a kalů. Vysoký výkon stroje opět umožňuje pneumatické sání a tudíž není ani u kalů omezen sací hloubkou 10 metrů.

 

V listopadu proběhla na území Prahy provozní zkouška jejímž obsahem byla  doprava nehomogenního substrátu o nerovnoměrné zrnitosti na vzdálenost 50 m, s převýšením 20 m. Výsledek zkoušky ukázal, že pneumatická doprava i takovéhoto materiálu a do této výšky je technicky možná. Omezujícím faktorem se však ukázala nadměrná vlhkost substrátu, jejímž následkem docházelo k ulpívání materiálu na vnitřních stěnách cisterny, což celou operaci zásadním způsobem zpomalovalo. Nicméně suché materiály s menším podílem prachových částí namíchaných substrátů s optimální vlhkostí (pod hranicí lepivosti) je možný, doprava suchých písků či štěrku není pro tento stroj jakýmkoli problémem. Jeho pracovní výkon a minimální čas přípravy umožňuje i rychlé provedení prací, navíc při zajímavých jednotkových cenách.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí