zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pilotní projekt odděleného sběru bioodpadu

22.01.2005
Obecné
Odpady
Pilotní projekt odděleného sběru bioodpadu

Pilotní projekt odděleného sběru bioodpadu

V září 2004 byl zahájen 1. zkušební projekt tříděného sběru bioodpadu na území městské části Praha – Dolní Chabry.

Základní údaje - pilotní projekt sběru bioodpadu

Lokalita: Praha – Dolní Chabry

Počet obyvatel: 2744 1/

Rozloha: 499 ha

Struktura zástavby: rodinné domy, bytové domy 2/ 

Počet objektů: cca 1050 3/

Doba trvání: 9/2004 - 8/2006 (24 měsíců)

Druh sběru: odvozný (nádoby)

Typ nádob: Compostainer (120, 240 litrů)

Počet nádob: 800 ks

Svoz: 1 x 14 dní (lichá sobota)

Svozové vozidlo: Mercedes (linear press – neaktivní) 15 m3

Způsob zpracování: kompostování (kompostárna JENA – Úholičky)

1/ stav k 30.6.2004
2/ celkem 6 bytových domů, z toho 4 ve výstavbě
3/ z toho rekreačních objektů cca 50

Před zahájením sběru byly provedeny v srpnu 2004 informační kampaně. První leták byl zaměřen na obecnou potřebu třídit bioodpad s uvedením odpadů, které se budou moci odkládat do nádob. Druhý leták informoval o technických a provozních podmínkách sběru, o druhu sbíraného bioodpadu, organizaci předání nádob občanů a o informačních linkách. Před vlastní distribucí nádob proběhla přednáška s diskusí o bioodpadu pro děti ZŠ v Dolních Chabrech a pro občany Dolních Chaber.

Sběr bioodpadu je prováděn pomocí speciálních plastových hnědých nádob, tzv. Compostainerů. Celkem bylo předáno občanům 800 ks nádob o objemu 120 nebo 240 litrů. Každá domácnost zároveň obdržela kalendář svozu.

Sběr bioodpadu je zaměřen především na bioodpad ze zahrad.

Svoz bioodpadu je prováděn 1 x 14 dní svozovým vozidlem značky Mercedes se speciální záchytnou vanou pod korbou vozidla. Svoz zajišťuje akciová společnost Pražské služby, která odváží bioodpad k dalšímu zpracování (kompostování) na kompostárnu JENA v Úholičkách u Velkých Přílep. Z hlediska čistoty sbíraného materiálu bylo doposud při všech svozech možné odevzdat bioodpad na kompostárnu.

Pro pilotní projekt v Dolních Chabrech byla přijata myšlenka „Třikrát a dost !“. Pokud bude obsah nádoby znečištěn jiným odpadem než sbíraným bioodpadem a vlastník objektu nezjedná po třech upozornění nápravu, bude daný objekt vyřazen ze zkušebního projektu.

Zkušební sběr je bezplatný pro všechny zúčastněné občany Dolních Chaber. Doba trvaní projektu je 24 měsíců, tzn. od září 2004 do konce srpna 2006.

 

Aktuální informace

  • Zimní svoz zkušebního projektu sběru bioodpadu bude zachován s výjimkou soboty 1.1.2005, kdy se každoročně z důvodu bezpečnosti neprovádí svoz odpadů na území hl. m. Prahy. 

  ZDRJ:MHMP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí