zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Má-li oheň sloužit, nezapomínejme na kominíky...

19.01.2005
Ovzduší
Má-li oheň sloužit, nezapomínejme na kominíky...
Určitě bychom dokázali častěji pomáhat při stavebních řízeních či při kontrolách plnění požadavků zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Když děti v mateřské škole malují dům, určitě nezapomenou na kouřící komín. Jenže právě komín může být zdrojem mnoha problémů jak při stavbě, tak při provozu a údržbě objektů ať už soukromých, či obecních. Ve Společenstvu kominíků ČR chápeme, že úřady měst a obcí vždy nemohou detailně postihnout úzce specializovanou problematiku vytápění, komínů a komínových systémů. Proto si umím představit, že by místní kominický mistr byl členem či odborným poradcem komise životního prostředí nebo územního rozvoje. Hlavně majitelé rodinných domů se nyní vracejí ke spalování méněhodnotných paliv, navíc v leckdy zastaralém otopném zařízení. Kominík může obci napomoci skloubit různé druhy vytápění, neboť právě malé spalovací zdroje bývají velmi citlivé na správné provedení spalinové cesty a její údržbu.

Určitě bychom také dokázali častěji pomáhat při stavebních řízeních či při kontrolách plnění požadavků zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Nebo kdyby živnostenský úřad případně řešil stížnost na nekvalitní vykonávání kominické živnosti. Nezastupitelná by měla být účast kominíka již ve stadiu projektové přípravy a vlastní realizaci stavby, aby navržené řešení spalinových cest bylo v souladu s možnostmi moderního vytápění.

Změnou zákona o kompetencích byl na Ministerstvu vnitra zrušen úsek péče o bezpečnost provozu komínů. Novela požárního zákona veškerou odpovědnost za bezpečný provoz komínů a spotřebičů paliv přenesla na jejich vlastníky a uživatele, kteří však k tomu nemívají potřebné předpoklady. Průvodním jevem tohoto stavu je zanedbaná osvěta, nedostatečná kontrola bezpečné funkce spotřebičů paliv a odvodu spalin a žel i nárůst požárů od komínů a také úmrtí v důsledku otravy oxidem uhelnatým. Obce mohou zejména rozšířit právní vědomí obyvatel o nutnosti údržby spalinových cest a spotřebičů paliv prostřednictvím regionálního tisku a jiných médií, informovat o platných legislativních předpisech na jejich čištění a kontrolu a poskytovat seznamy odborníků pro provádění kvalifikované údržby. Větší pozornost mohou jejich úřady věnovat prověrkám plnění obecných povinností vyplývajících ze zákona o obcích, požárního zákona a zákona o ochraně ovzduší.

Zejména od loňska se naše regionální cechy stávají partnery příslušných odborů prakticky všech krajských úřadů. Všichni hejtmani během uplynulého roku přijali naše zástupce. Já jsem se zúčastnil setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Evženem Tošenovským a byl mile překvapen jeho informovaností a ochotou spolupracovat s naším společenstvem.

Při vstupu do nového roku chci připomenout, že má-li být oheň pouze dobrým sluhou a nikoliv zlým pánem, nelze zapomínat na kominíka. Za Společenstvo kominíků ČR i jménem svým čtenářům Moderní obce přeji, aby rok 2005 pro ně byl naplněný pohodou, zdravím, radostí ze života a úspěchy v práci i osobním životě a přinesl jim ono příslovečné "kominické štěstí".

AUTOR: EMIL MORÁVEK,
prezident Společenstva kominíků ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí