zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jubilejní, desátý ročník konference Recycling

28.01.2005
Odpady
Jubilejní, desátý ročník konference Recycling
Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR pořádá ve spolupráci s Federation Internationale du Recyclage a Vysokým učením technickým v Brně konferenci Recycling 2005.
Jubilejní 10. ročník mezinárodní konference se koná 10. a 11. března 2005 na tradičním místě, v hotelu Santon u Brněnské přehrady, s podtitulem "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Setkání je určeno především pro provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů), orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení, výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií, stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty a firmy zabývajícími se sběrem odpadů.

Tematicky se konference zaměří na několik hlavních okruhů:

Legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů. Vliv a účinnost "Metodického pokynu MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb" na rozvoj recyklace SDO.

Význam a postavení recyklace stavebních a demoličních odpadů v Plánech odpadového hospodářství ČR a krajů a v rámci tvorby "Realizačního programu ČR" pro nakládání s touto komoditou.

Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů.

Vliv zpracování stavebních odpadů na životní prostředí.

Chemické hodnocení stavebních odpadů a vliv na životní prostředí.

Posuzování vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.

Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.

Recyklace komunikací (vozovky, železniční lože), použití recyklátů v různých konstrukčních vrstvách.

Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů: separace, drcení, třídění, vývoj, výroba a nasazení.

Možnosti průmyslu těžby a zpracování kamene v recyklaci stavebních materiálů.

Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

Po celou dobu průběhu semináře bude probíhat v předsálí přednáškového sálu prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.

Garantem akce je doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM, e-mail: skopan@udt.fme.vutbr.cz, www.arsm.cz.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí