zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada pro odpadové hospodářství

26.01.2005
Odpady
Rada pro odpadové hospodářství
Směrná část Plánu odpadového hospodářství České republiky předpokládá ustavení Rady pro odpadové hospodářství (Rada OH).
Rada OH byla zřízena příkazem ministra č. 34/2004 ke dni 15. listopadu 2004 jako meziresortní poradní orgán ministra, na základě ustanovení písm. g) bodu 4.2.3. části 4. Plánu odpadového hospodářství České republiky, který byl zpracován na základě ustanovení § 42 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jehož závazná část byla vyhlášena nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. Sídlem Rady OH je Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10.

Předsedkyní Rady OH byla ministrem životního prostřednictví jmenována Ing. Ivana Jirásková, náměstkyně ministra a ředitelka sekce technické ochrany životního prostředí.

Rada je meziresortním poradním orgánem ministra životního prostředí v otázkách souvisejících s problematikou odpadového hospodářství, který:

koordinuje plánování odpadového hospodářství na národní úrovni,

koordinuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství se zaměřením na plnění stanovených opatření, která jsou v působnosti ostatních ministerstev a krajů,

projednává navržená opatření pro podporu plnění Plánu odpadového hospodářství České republiky a předkládá ministrovi návrhy na aktualizaci Plánu odpadového hospodářství České republiky a návrhy na změny souvisejících právních předpisů v aktuálních termínech.

Rada má dvacet pět členů. Předsedu, místopředsedu a členy Rady OH jmenuje a odolává ministr. Členy Rady OH jmenoval ministr na základě návrhů výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky, ministerstev, orgánů veřejné správy, profesních svazů a asociací, neziskových organizací, vysokých škol a dalších subjektů.

Jednání Rady OH svolává její předseda podle potřeby, minimálně dvakrát ročně.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí