zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Termíny hlášení

02.02.2005
Odpady
Termíny hlášení
Původci odpadů a oprávněné osoby posílají Hlášení o produkci a nakládání s odpady (příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.) příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (pokud splní množstevního limit).
Obce jako původci odpadů posílají Hlášení podle přílohy č. 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Provozovatelé skládek posílají údaje o stavu vytvořené finanční rezervy k 31. 12. příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Do 31.3. každého roku:

Povinná osoba posílá MŽP Hlášení o plnění povinnosti zpětného odběru (příloha č. 19 vyhlášky č. 383/2001 Sb.) za uplynulý kalendářní rok.

Do 30. 4. každého roku:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností posílá MŽP

- evidenci o produkci a nakládání s odpady (zpracované přílohy č. 20 a 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.),

- evidenci všech provozovaných zařízení na jeho území (zpracované přílohy č. 22 až 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb.),

- evidenci všech vydaných souhlasů a rozhodnutí (příloha č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb.),

- evidenci všech provozovaných zařízení na jeho území podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, tj. o zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady, ale v nichž jsou využívány odpady, splňující požadavky pro vstupní suroviny.

Krajský úřad posílá MŽP evidenci jimi vydaných souhlasů a rozhodnutí (příloha č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

Do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízení

Provozovatelé zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 posílají údaje příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Obce posílají obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů.

Osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů posílají údaje shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí