zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda SR by mala v stredu schváliť nový zákon o lesoch

27.01.2005
Les
Vláda SR by mala v stredu schváliť nový zákon o lesoch

Vláda SR sa bude v stredu zaoberať aj návrhom zákona o lesoch. Z dôvodu nárastu požiadaviek na mimoprodukčné funkcie lesov vytvára predpoklady na zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov. Upravuje postupy odborného a diferencovaného hospodárenia v lesoch, jeho finančného zabezpečenia, odstraňuje súčasnú legislatívnu roztrieštenosť lesníckej problematiky. Je v úplnej zhode s celosvetovo presadzovanou koncepciou trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ako aj s medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh postupu pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008 bude ďalším bodom rokovania vládneho kabinetu. Základné rozhodnutia o rozpočtovej politike pre rok 2006 vláda už schválila minulý rok v októbri v rozpočte verejnej správy na roky 2005 až 2007. "V tomto roku preto nie je potrebné venovať toľko času príprave a schvaľovaniu východísk, ale je možné viac sa sústrediť na návrh samotného rozpočtu," konštatuje v materiáli Ministerstvo financií (MF) SR. Podľa vlani schváleného rozpočtu na roky 2005 až 2007 počíta v roku 2006 MF s príjmami 275 miliárd Sk a výdavkami v objeme 336,5 miliardy Sk. Schodok by tak dosiahol 61,5 miliardy Sk. Vo verejných financiách by mal deficit predstavovať 44 miliárd Sk, resp. 2,9 % predpokladaného HDP bez nákladov dôchodkovej reformy.
Podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš by mal vláde predložiť návrh systému riadenia vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (ES) v SR po vstupe do EÚ. Účelom predkladaného materiálu je upraviť postavenie a vzájomné vzťahy medzi jednotlivými subjektmi SR zapojenými do systému riadenia vlastných zdrojov ES v SR a upraviť a doplniť ich zodpovednosť s cieľom zabezpečiť dobre a efektívne fungujúci systém riadenia vlastných zdrojov ES v Slovenskej republike, ktorý je základom pre správny výpočet, výber, odvod a kontrolu vlastných zdrojov ES.
Ministri sa budú zaoberať aj návrhom programu pre prístup k zdrojovým kódom a bezpečnostným riešeniam Microsoftu v rámci nadnárodnej iniciatívy Government Security Program (GSP). Cieľom predloženého materiálu je prispieť k bezpečnejšiemu a spoľahlivejšiemu prostrediu pri tvorbe budovania infraštruktúry a informačných systémov vo vzťahu k platforme Microsoft Windows. Government Security Program - GSP je iniciatíva, ktorá zabezpečí vláde SR prístup k zdrojovému kódu Microsoft Windows, čím sa tak môže napomôcť k ochrane softvéru využívaného štátnymi inštitúciami pred únikom osobných či daňových údajov a zaistiť národnú bezpečnosť. Podpísaním programu GSP dostane vláda SR možnosť nadväzovať vlastné technológie na platformu Microsoft Windows a adaptovať tak systém na vlastné bezpečnostné potreby.
Návrh na zefektívnenie zverejňovania údajov v Obchodnom vestníku bude jedným z ďalších bodov stredajšieho rokovania vlády. Návrh by mal zrýchliť zverejňovanie údajov v Obchodnom vestníku čím pomôže udržiavať vestníku vysokú aktuálnosť.
Minister hospodárstva predloží vláde aj Návrh na vymenovanie zástupcov štátu v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva (RHSP). RHSP je nástupníckou organizáciou Rady hospodárskej a sociálnej dohody (RHSD), ktorá fungovala do 1. decembra 2004. Jej predsedom by sa mal stať minister hospodárstva Pavol Rusko a podpredsedom minister práce sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník.
Ministri sa oboznámia aj s Komplexnou správou o vykonaných obmenách a zámenách komodít štátnych hmotných rezerv za rok 2004. Tento informačný materiál vypracoval predseda Štátnych hmotných rezerv SR, presne podľa toho, ako mu to v marci 2004 uložila vláda.

Zdroj: HN.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí