zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Český normalizační institut v novém stylu

01.02.2005
Obecné
Český normalizační institut v novém stylu
Snahou ČNI je změnit dosavadní přístup odborné i laické veřejnosti k normám jako k souboru příkazů a vytvořit obraz norem jakožto kvalifikovaných doporučení
Český normalizační institut, ČNI (dříve ČSNI) je státní příspěvková organizace se sídlem v Praze. Byl zřízen v roce 1993 a navazuje na tradici Československé společnosti normalisační z roku 1922, Federálního úřadu pro normalizaci a měření a dalších organizací v oblasti technické normalizace.

Z pověření ministerstva průmyslu a obchodu zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem ČSN a jiných dokumentů ve všech oblastech technické normalizace. Dále poskytuje informace o technických normách, zabezpečuje jejich prodej, a to včetně norem mezinárodních a zahraničních. V nevládních mezinárodních a evropských organizacích (ISO, IEC, CEN, CENELEC) zastupuje české národní zájmy. Pro úplnost dodejme, že všechny české normy, tedy původní i přejaté, mají základní označení ČSN, k němuž je popřípadě připojena zkratka vyjadřující původ normy (např. ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO).

Doba plná změn

Před Českou republikou se po vstupu do Evropské unie otevírají zcela nové možnosti rozvoje. Odstranění hranic na jedné straně umožňuje svobodný pohyb osob, zboží i služeb, na druhé straně ovšem vyžaduje daleko pečlivější sledování kritérií jakosti, bezpečnosti a v neposlední řadě i kompatibility zboží. Výhody volného trhu totiž mohou skutečně využívat pouze ti výrobci a obchodníci, jejichž produkty dosahují dohodnutých a doporučovaných (v praxi často přímo vyžadovaných) charakteristik. Míru shody s nimi lze poměřovat právě díky normám.

Norma je pomocník

Snahou ČNI je změnit dosavadní přístup odborné i laické veřejnosti k normám jako k souboru příkazů a vytvořit obraz norem jakožto kvalifikovaných doporučení, která usnadňují, zpřehledňují a zabezpečují prakticky veškeré technické činnosti. Jinými slovy, ČNI se snaží u odborníků i veřejnosti změnit negativní přístup "normy se musí poslouchat" na pozitivní postoj "normy pomáhají". Vždyť normy hrají nezastupitelnou roli při podpoře volného oběhu zboží, jsou nástrojem ochrany životního prostředí i lidského zdraví a životů. Mohou se stát rovněž účinným nástrojem konkurenčního boje - společnosti, které svou činnost přizpůsobují platným normám, pochopitelně vzbuzují daleko vyšší důvěru.

Výrobci a poskytovatelé služeb musí počítat s tím, že zákazníci jsou stále náročnější, že bedlivě sledují jakost produktů i další související aspekty - bezpečnost, nezávadnost, ekologičnost, úspornost. Tím se normy stávají základem jasné a vyrovnané komunikace mezi výrobcem a spotřebitelem.

Přátelský průvodce normami

Normy jsou zkrátka neopomenutelnou součástí vyspělého světa - a ČNI chce být v tomto světě spolehlivým průvodcem. Proto řada strategických organizačních změn uvnitř ČNI vyústila mimo jiné i ve změnu firemní identity a v moderní přístup k zákazníkům. ČNI je odhodlán zbavit se svého obrazu jako "nezajímavého, složitého úřadu" a prosadit se jako dynamická, otevřená a přátelská společnost, která je svým zákazníkům vždy nablízku a dokáže jim poskytnout profesionální služby i kvalifikované poradenství.

Nejvyšší česká normalizační autorita se tedy bude napříště vedle plného názvu Český normalizační institut představovat i zkratkou ČNI a novým modro-žluto-bílým logem.

Nový vizuální styl je už nyní aplikován na informačních a propagačních tiskovinách, v inzerci. V nejbližší době bude uplatněn i na webových stránkách, tak aby se od ledna 2005 veškerá firemní prezentace ČNI nesla zcela v novém duchu.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí