zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K bezpečnému odvodu spalin

02.02.2005
Ovzduší
K bezpečnému odvodu spalin
Ucelený sortiment českých komínových systémů pro odvod spalin od všech typů vytápěcích zařízení a pro běžné i atypické aplikace připojení se skrývá pod označením EKO komíny.
Jsou certifikovány dle platných českých i evropských norem tak, aby zajistily bezpečný odvod spalin od připojených vytápěcích zařízení. Označení dle EN 1443 jednoznačně definuje jejich užití při řešení odvodu spalin (druh/typ připojeného zařízení, konstrukce i palivo).

Komínové systémy jsou nabízeny s komínovým (spalinovým) průduchem keramickým, ocelovým i z plastového potrubí. Celá výrobní řada je rozdělena dle použití pro jednotlivé vytápěcí zařízení, a to podle parametrů teplotních, tlakových i vlhkostních.

Nejběžnější typ

Třísložkové keramické komínové systémy se zadním větráním, označené jako EKO-UNIVERSAL, představují nejběžnější a nejprodávanější typ EKO komínů v ČR. Komínový průduch tvoří standardně šamotové potrubí od DN 140 do 300 mm, umístěné v plášťových prefabrikovaných tvárnicích z lehkého betonu. Dále je opatřen tepelnou izolací z čedičových vláken s vysokou teplotní odolností. Komínový systém je klasifikován ČSN EN 1443 T400 N1 D 3 G50 a je určen k výstavbě samostatných suchých komínů s přirozeným tahem a odvodem spalin od standardních topidel na všechny druhy paliv.

EKO-UNIVERSAL není vhodný pro kondenzační kotle a přetlaková vytápěcí zařízení, stejně tak jako ostatní komínové systémy se šamotovým průduchem spojovaných tmelem (pozn.: kondenzační kotle jsou vždy v přetlakovém provedení).

Komín se dodává po jednotlivých komponentech a umožňuje ruční montáž. Není nutná speciální mechanizace a ani nejsou kladeny zvláštní nároky na dopravu, proto je vhodný jak pro využití stavebními firmami, tak drobnými stavebníky. Ke každému komínu je dodáván podrobný montážní návod a komínový štítek, který vyplní revizní technik při uvedení komína do provozu.

Další druhy systémových komínů

EKO-TURBO je společný komínový systém s možností připojení až 10 plynových zařízení v provedení C, klasifikovaný ČSN EN 1443 T200 P1 W 2 O50. Při jejich instalaci je nutná regulace na straně odvodu spalin (popř. na přívodu spalovacího vzduchu) tak, aby splňovaly podmínky připojení na společný komín, definované v TP011 "Společné komíny pro odvod spalin od uzavřených plynových spotřebičů v provedení C".

Při provozování společného komína nesmějí být připojené plynové spotřebiče bez souhlasu revizního technika libovolně zaměňovány. Pokud k záměně přece jen dojde, musí být pro připojení vyhotovena nová revizní zpráva společně s veškerými předepsanými přílohami.

EKO-AquaPress a EKO-AquaR jsou komínové systémy pro samostatné mokré komíny s podtlakovým i přetlakovým provozem. Jsou speciálně určeny pro připojení kondenzačních kotlů s nízkou teplotou a trvalou kondenzací spalin v daném zařízení a spalinové cestě.

Vzhledem k předpokládané trvalé kondenzaci spalin je nutné zajistit odvod kondenzátu z komína i kotle. Proto musí být v místě instalace kotle neutralizační zařízení na kondenzát, připojené dále na kanalizaci. Pro likvidaci a odvod kondenzátu je vhodné postupovat dle směrnice SRN ATV-M251.

Do systémů EKO jsou zařazeny též ocelové komíny - jak jednosložkové EKO100, tak třísložkové EKO300 a EKO300AL. Prvky jednosložkového komína - komínové vložky EKO100 - se využívají převážně na provádění neizolovaných, popř. dodatečně izolovaných kouřovodů pro připojení topidla do komína a pro sanaci stávajících nevyhovujících zděných i prefabrikovaných komínových systémů vložkováním.

Třísložkový ocelový komínový systém nachází uplatnění převážně při vedení komínů ve venkovním prostředí po fasádách objektů. Tepelná izolace je použita dle druhu spalovaného paliva. Plášť komína je standardně vyroben z nerezavějící oceli třídy 17241 s vysokým leskem. Pro spaliny v případě plynných a kapalných paliv lze plášť vyrobit i z jiných materiálů - měď, Al i Al s povrchovou úpravou lakováním.

Atypické varianty

U sanací komínů s nedostatečným komínovým tahem nebo z hlediska řešení atypických situací odkouření je možné využít systém s umělým tahem při osazení speciálního spalinového ventilátoru EXHAUSTO na ústí komína. Variantně lze zvolit ventilátory s vertikálním (RSV) nebo horizontálním (RS) výdechem spalin s plynule měnitelnými otáčkami. Způsob regulace je závislý na rozsáhlosti systému a počtu připojených vytápěcích zařízení (od ruční regulace u krbů a lokálních topidel po plně automatickou, zejména v případě plynových spotřebičů a kotelen ústředního vytápění). Automatická regulace umožňuje spřažení více topidel a řadu dalších možností. K dispozici je rovněž regulace s dálkovým ovládáním.

Komínové systémy EKO jsou díky komínové plášťové tvárnici z Liapor betonu lehké a bezpečné. I když zajistí odtah spalin z libovolného topného média, je třeba u jednotlivých typů komínů plně respektovat označení charakterizující příslušné vlastnosti a způsob použití.

AUTOR: Ing. Radek Vanko
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí