zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

01.02.2005
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 2. února 2005 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, nábřeží E. Beneše 4

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
č.j. 1739/04 - předběžně rozesláno dne: 21.12.2004; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 26.1.2005
Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 
28. Návrh nařízení vlády o podmínkách uplatňování biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motoro-vých benzinů a motorové nafty na vnitřním trhu České republiky
č.j. 1372/04 - bod 9 schůze vlády 15.12.2004
Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství
 
Bez rozpravy:

18. Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení na dodavatele stavby projektu "Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES o životním prostředí" - projekt ISPA 2000/CZ/16/P/PF/003 - podprojekt "Moni-torování podzemních vod"
č.j. 125/05 - předběžně rozesláno dne: 26.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

19. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro pořádání Mistrovství ČR dorostu a Českého poháru dospělých v běhu na lyžích ve dnech 5.- 6. února 2005 a treninku dne 4. února 2005 v prostoru Zlaté Studny a Šumavských plání
č.j. 118/05 - předběžně rozesláno dne: 26.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

20. Udělení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Orlické hory ze zákazu pořádání automobilových a motocyklových soutěží a vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace Auto-klubu Ústí nad Orlicí za účelem pořádání závodů MČR v motoskijöringu v obci Říčky
č.j. 98/05 - předběžně rozesláno dne: 24.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

21. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek PR Kokořínský důl v CHKO Kokořínsko za účelem stavby oplocení pozemku parc. č. 1545/6 v k. ú. Olešno
č.j. 99/05 - předběžně rozesláno dne: 24.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

22. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava za účelem vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
č.j. 100/05 - předběžně rozesláno dne: 24.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

23. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Adršpašsko - teplické skály v CHKO Broumovsko za účelem natáčení pohádkového filmu "The Frozen Lake
č.j. 101/05 - předběžně rozesláno dne: 24.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

24. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava ze zákazu vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace pro dvě vozidla na lesní účelovou komunikaci podél Vchynicko- Tetovského kanálu k rekreačnímu objektu e.č. 80 pro MUDr. Bohuše Švagra z Prahy
č.j. 102/05 - předběžně rozesláno dne: 24.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

25. Povolení výjimky ze základních ochran-ných podmínek NP a CHKO Šumava pro vjezd služebního vozidla Českých drah, a.s., Střediska správy železniční energetiky Č. Budějovice, na účelové komunikace za účelem správy, opravy a údržby odběrných míst železničních tratí č. 194, 197 a 208 v jihočeské části NP a CHKO
č.j. 103/05 - předběžně rozesláno dne: 24.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

26. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Krkonošského národního parku za účelem za účelem vjíždět a setrvávat s moto-rovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, povolovat a umisťovat nové stavby a vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků
č.j. 105/05 - předběžně rozesláno dne: 24.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

27. Povolení výjimky ze základních ochran-ných podmínek NP České Švýcarsko pro vjezd 15 vozidel na účelovou komunikaci od křižovatky U Sloupu k Lovecké chatě Tokáň, školícímu a rekreačnímu objektu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
č.j. 104/05 - předběžně rozesláno dne: 24.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Pro informaci:

7. Informace o průběhu a výsledcích 13. zasedání Konference smluvních stran a 51. zasedání Stálého výboru Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) (Bangkok, Thajsko, 1. – 14. října 2004)
č.j. 117/05 - předběžně rozesláno dne: 26.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí