zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Získejte příspěvek na chov ryb

04.02.2005
Příroda
Získejte příspěvek na chov ryb
Zvýšit kvalitu výrobků z ryb a jejich konkurenceschopnost mohou podnikatelé za podpory opatření Rybářství operačního programu Zemědělství.
V rámci Rybářství lze získat podporu z podopatření Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb, Chov vodních živočichů - akvakultura a Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření.
Podpora zpracování ryb a marketink výrobků se poskytuje především na výstavbu nových zpracovatelských zařízení nebo na jejich rekonstrukci. Podnikatelé, kteří vyrábějí produkty z ryb, mohou získat až polovinu přijatelných nákladů na stavební a technologické investice. Uznatelné výdaje se přitom mohou pohybovat od 63 tisíc do 6,36 miliónu korun na každý projekt.
Dotace se poskytuje především na nákup zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části, na výstavbu nových provozních hal či jiných objektů. Uznatelným nákladem je i modernizace stávajících zařízení a nezbytné bourací práce. Lze podpořit také koupi zařízení určených pro zhodnocení druhotných odpadů a podobně. Dotaci je možné dostat i na nákup chladicích a mrazicích zařízení, případně na výstavbu nových skladů pro ryby a produkty z nich.
Přijatelné jsou rovněž odpisy, poplatky za bankovní účty pro operační program Zemědělství, náklady na marketinkovou studii, projekt, posudky a hodnocení týkající se vlivu na životní prostředí, náklady na účetnictví a na nákup pozemku či nemovitosti do deseti procent přijatelných výdajů projektu.
V rámci podopatření Chov vodních živočichů - akvakultura je možné pořídit či rozšířit jednotku akvakultury nebo modernizovat tu stávající. I v tomto případě se dotace poskytuje do padesáti procent uznatelných nákladů. Ty se mohou pohybovat v rozmezí od 311 tisíc do 1,59 miliónu korun na každý projekt. Úspěšný žadatel tak může částečně financovat zařízení k vlastní produkci ryb, například líhně, žlaby, speciální odchovné systémy a podobně.
Opatření Rybářství zahrnuje rovněž podporu činností prováděných odborníky v rybářství a propagačních opatření. Lze tak získat až polovinu přijatelných nákladů, přičemž ty jsou omezeny intervalem 159 tisíc až 3,18 miliónu korun. Dotace se poskytuje na založení producentských organizací, a to po dobu tří let.
Je také možné předkládat projekty určené ke snížení patologických rizik při chovu ryb. Lze nakoupit například speciální filtry či zavést opatření k vymýcení parazitů v povodí.
Pokud je investičním záměrem hledání nových odbytišť, může dotace pomoci uhradit například výdaje na vytvoření elektronického obchodu s produkty rybolovu a akvakultury, případně náklady na tržní studie a průzkumy, které vznikly v souvislosti s hledáním nových trhů. Předmětem podpory jsou také výdaje na účast na veletrzích a výstavách.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí