zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VYZKOUŠEJTE SE!

04.02.2005
Příroda
VYZKOUŠEJTE SE!

Týden se s týdnem sešel a znovu vám předkládáme soubor otázek, které by měly ukázat, jak "jste na tom" se znalostmi, tentokrát o přírodě. Všichni víme, že příroda je rozmanitý, proměnlivý celek, který se neustále vyvíjí. Kdyby tomu tak nebylo, pak by na příklad koně byli velcí asi jako středně veliký pes a místo abychom chodili do smrkového lesa na houby, bychom se prodírali pralesem z plavuní a přesliček. Nemusíme zdůrazňovat že živé složky přírody vč. člověka jsou závislé na složkách neživých, jako je půda, vzduch, voda, světlo a dalších.

      Všichni si ze školy asi pamatujeme, že živé organismy produkují převáženě kyslík a kysličník uhličitý a tyto plyny že jsou nezbytně nutné pro vytvoření atmosféry, nutné pro život na Zemi. Všichni asi víme, že všechny vztahy v přírodě jsou navzájem propojeny a že bez jedné složky by nebylo ani složky druhé. Bez kyslíku a kysličníku uhličitého by se nemohla (za přispění dalších složek, třebas bakterií) vytvořit další složka, organická hmota, z té půda, na ní flora a následně i fauna. Pro člověka je životně důležité poznávání jednotlivých vazeb v přírodě, neboť zničení jedné z nich by mohlo v obecné souvislosti mít nedozírné následky. Ostatně některé příznaky ohrožování přírodních vazeb poznáváme již dnes. Ozonové díry, oteplování klimatu, ničení korálových útesů.... A tak pusťme se do testu, který nám řekne, jak jsme na tom se znalostmi o přírodě.

     1. Nejjednodušší rostliny jsou:
a) prvoci
b) řasy
c) mechy
d) kapradiny

     2. U nejnižších jednobuněčných živočichů buňka nevykonává:
a) komunikační činnost
b) látkovou výměnu
c) pohyb
d) rozmnožování

     3. Chromozomy předávají informace o:
a) stravě
b) rozmnožovacím pudu
c) dědičnosti
d) zániku buňky

     4. Základy buněčné teorie formuloval:
a) americký biolog Lindsday
b) český přírodovědec J.E.Purkyně
f) francouzský anatom Z Vachslei
c) ruský předchůdce Mičurina A.E.Davidovič

     5. J.G. Mendel, žijící v Brně položil základy nauky o dědičnocti v r.:
a) 1839
b) 1898
c) 1874
d) 1865

     6. Za zakladatele odborného přírodovědeckého systému je považován:
a) Darwin
b) Mendělejev
c) Curie
d) Liné

     7. Mezi rostliny stélkaté bezcévné nepatří:
a) houby
b) mechorosty
c) sinice a řasy
d) lišejníky

     8. Mezi členovce nepatří:
a) pavouci
b) stonožky
c) znakoplavky
d) sumýši

     9. Druhů plazů žije v současnosti asi:
a) 4000
b) 1200
c) 2000
d) 2800

     10. Jedním z prvních předků člověka, žijícím asi před 14 miliony let byl:
a) Ramapithecus
b) Australopithecus
c) Homo erectus
d) Neandrtálec

     11. Homo sapiens sapiens - Člověk moudrý vznikl asi před:
a) 60000 tisíci léty
b) 40000 tisíci léty
c) 25000 tisíci léty
d) 10000 tisíci léty

     12. První lesy a pralesy na Zemi vznikly v Prvohorách v:
a) Devonu
b) Kambriu
c) Triasu
d) Pleistocénu

     13. Nejvyšším stupněm ochrany přírody je:
a) Chráněný druh rostlin a živočichů
b) Státní přírodní rezervace
c) Chráněná krajinná oblast
d) Národní park

     14. Největším chráněným přírodním celkem v ČR jsou:
a) Krkonoše
b) Šumava
c) Beskydy
d) České středohoří


   Dnešní test je u konce. Pod tímto odstavcem najdete vyluštění. Za každou správnou odpověď si dejte jedničku. Za každou špatnou pochopitelně kuli. Pak sečtěte, vydělte počtem otázek a máte známku jako ve škole.

Správné odpovědi: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-d, 6-d, 7-b, 8-d, 9-c, 10-a, 11-a, 12-a, 13-d, 14-b

Tak jak jste uspěli ? Dokázali jste odpovědět správně na naše otázky ? Jestliže jste některé nevěděli, nic nevadí. Teď už je víte. A jelikož rozsah naší přírody je neomezený, v příštím kvizu se ještě ke znalostem z přírodních věd vrátíme.

Související články:
VYZKOUŠEJTE SE! - 3. (Chemie) (26.01.2005)
VYZKOUŠEJTE SE! - 2. (Fyzika) (19.01.2005)
VYZKOUŠEJTE SE! - 1. (Vesmír) (12.01.2005)

Zdroj: www.temere.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí