zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový zdroj financování projektů mimo Fond soudržnosti a Strukturální fondy EU ze zemí mimo Evropskou unii - Norska, Islandu a Lichtenštejnska

07.02.2005
Obecné
Nový zdroj financování projektů mimo Fond soudržnosti a Strukturální fondy EU ze zemí mimo Evropskou unii - Norska, Islandu a Lichtenštejnska
Pomoc České republice po vstupu do Evropské unie i v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP) : V souladu s usnesením vlády ČR č. 1011 z 13. října 2003 byla podepsána Dohoda o účasti České republiky v Evropském hospodářském prostoru (EHP), která byla uzavřena na jedné straně mezi ES (včetně přistupujících zemí) a na druhé straně se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu : Lichtenštejnskem, Islandem a Norskem (ESVO). Na základě této Dohody budou země ESVO přispívat 3 starým (Řecko, Portugalsko a Španělsko) a 10 novým členským státům v rámci Evropského hospodářského prostoru na projekty v prioritních oblastech. V Dohodě je uvedeno, že finanční příspěvek bude úzce koordinován s dvoustranným příspěvkem, který bude poskytovat Norsko na základě Norského finančního mechanismu. Dne 2. 12. 2004 došlo k podpisu Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP pro 2004 – 2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou.
Norský finanční mechanismus : V Dohodě mezi ES a Norským královstvím o Norském finančním mechanismu pro období 2004 – 2009, jsou uvedeny shodné formulace, tj. že finanční příspěvek, který bude poskytovat Norsko, bude úzce koordinován s příspěvkem ESVO a postupy implementace budou shodné včetně výše příspěvku. K podpisu Memoranda o porozumění pro implementaci Norského finančního mechanismu pro 2004 – 2009 mezi Norským královstvím a Českou republikou došlo 19. 10. 2004.

Výše příspěvku v podobě grantů je definována v článku 4 Dohody : nesmí přesáhnout 60 % nákladů projektu, kromě projektů jinak financovaných ze státního, regionálního nebo místního rozpočtu, u nichž tento příspěvek nesmí přesáhnout 85 % celkových nákladů. Nesmějí přitom být překročeny stropy pro spolufinancování stanovené Společenstvím. O maximální výši příspěvku pro různé typy projektů (například při zohlednění specifických potřeb projektů neziskového sektoru) může být dále jednáno.

Alokace finančních prostředků pro ČR : Indikativní limity částek pro Českou republiku po odečtení nákladů na řízení (činnost společné Kanceláře FM v Bruselu) jsou následující - v mil. EUR:

Finanční mechanismus Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 celkem
EHP 9,319.700 9,319.700 9,319.700 9,319.700 9,319.700 46,598.400
Norsko 11,850.300 11,850.300 11,850.300 11,850.300 11,850.300 59,251.500
Celkem 21,170.000 21,170.000 21,170.000 21,170.000 21,170.000 105,849.900

Alokace se vztahují k období 2004 – 2009, vždy počínaje 1.5. příslušného roku a konče 30.4. roku následujícího. V každém z těchto období může česká strana navrhnout projekty do celkové výše alokace. Případně nevyužitá částka bude připočítána k alokaci následujícího roku.

Výzva k předkládání žádostí na podporu: očekáváme, že na přelomu února a března 2005 bude vyhlášeno 1. kolo výzvy k předkládání žádostí o podporu z těchto finančních mechanismů. Předkladatelé budou mít tři měsíce na přípravu projektů.

Další 2. výzva bude vyhlášena na podzim 2005.

Z priorit, které mají být financovány těmito finančními mechanismy, jsou dvě přímo zaměřené na "Ochranu životního prostředí" (priorta 2), respektive na "Podporu trvale udržitelného rozvoje" (priorita 7). Předběžná, pouze indikativní alokace na tyto priroty je celkem 3 000 000 Euro na každý rok, avšak i v jiných prioritách je možné získat podporu na projekty v oblasti životního prostředí, např. v prioritách "Vědecký výzkum a vývoj", "Rozvoj lidských zdrojů" či "Uchování evropského kulturního dědictví". Tyto priority však nejsou zprostředkovávány přímo Ministerstvem životního prostředí.

K této informaci přikládáme detailní Pravidla a postupy pro implementaci finančního mechanimsmu EHP a Norska, dále dokumenty o řídící struktuře v České republice, a seznamy prioritních oblastí, které jsou taktéž k dispiozici na internetových stránkách Ministerstva financí.

Taktéž přikládáme obecný dokument "Pomoc EHP a Norska České republice" o těchto finančních mechanismech, které vydalo Ministerstvo financí a je na téže internetové stránce.

Kontaktními osobami na našem ministerstvu jsou:

Ing. Tomáš Oliva
ředitel
Odbor integrovaného financování
e-mail: tomas_oliva@env.cz
tel: 267 122 530

Mgr. Martin Petrtýl
vedoucí oddělení programů EU
e-mail: martin_petrtyl@env.cz
tel: 267 122 577

Mgr. Michal Petrus
odborný referent
e-mail: michal_petrus@env.cz
tel: 267 122 898

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. Jak se k nám dostanete?
Tel: 420 267 121 111, fax: 420 267 310 308, e-mail: posta@env.cz.

33 příloh je k dispozici ke stažení na:http://www.env.cz/__C1256D3D006B1934.nsf/$pid/MZPMPF8H3TKZ
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí