zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2005 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2005

08.02.2005
Příroda
Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2005 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2005
Ministerstvo životního prostředí vydává tuto směrnici v návaznosti na schválený zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, dotační titul „Program péče o krajinu“.
Spolufinancování z programu : až 100% podle vyhodnocení přínosu z hlediska ochrany přírody a krajiny (na projekty přinášející zisk a investičního charakteru nelze poskytovat finanční prostředky z tohoto programu)
Žadatel: FO nebo PO (vlastník, nájemce, podnájemce pozemků na nichž se bude realizovat konkrétní opatření), žadatelem nemůže být zahraniční osoba, a to fyzická ani právnická
Vyhlásil: Ministerstvo životního prostředí ČR
Účel podpory: cílem programu je především zajištění péče o krajinu a o zvláště chráněné části přírody
Organizační zabezpečení: u podprogramu péče o krajinu se žádosti předkládají na sběrná místa (místně příslušná střediska Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), u podprogramu péče o zvláště chráněné částí přírody a ptačí oblasti se předkládají projekty na Správu ochrany přírody (a jednotlivé Správy chráněných krajinných oblastí) a Správy národních parků.
Uzávěrka: pro příjem žádostí pro rok 2005 je stanoven termín 30.4. 2005
Trvání programu: do konce roku 2005, každý rok je program aktualizován
Ostatní: na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok, poskytování finančních příspěvků je upraveno směrnicí MŽP pro příslušný rok.

Dokumenty:

Směrnice stanovuje postup při předkládání žádostí v roce 2005, postup při projednávání žádostí a poskytování finančních prostředků a jejich čerpání.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí