zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

08.02.2005
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 9. února 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, nábřeží E. Beneše 4

Bez rozpravy:

15. Návrh na udělení výjimky z ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro občana Spolkové republiky Německo Thomase Jana Hejcmana
č.j. 170/05 - předběžně rozesláno dne: 02.02.2005
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu

16. Návrh na udělení výjimky z ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pana Christophera Johna Garlicka
č.j. 169/05 - předběžně rozesláno dne: 02.02.2005
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu

17. Udělení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Jizerské hory TJ Bižuterie, Jablonec nad Nisou, za účelem používání motorových vozidel a strojů k údržbě a provozu zimních lyžařských středisek Janov-Severák, Bedřichov a Tanvaldský Špičák a k úpravě lyžařské magistrály v úseku Tanvaldský Špičák-Rozmezí
č.j. 141/05 - předběžně rozesláno dne: 31.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

18. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a), § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Černé a Čertovo jezero a CHKO Šumava za účelem aplikace insekticidů proti lýkožroutu smrkovému a klikorohu borovému v porostech 22 B, 22 C, 19 D a 23 A
č.j. 142/05 - předběžně rozesláno dne: 31.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

19. Povolení výjimky pro vjezd dvou vozidel po účelové komunikaci k rekreačnímu objektu Hojsova Stráž - Jižní Stráň č.p. 180 v CHKO Šumava
č.j. 143/05 - předběžně rozesláno dne: 31.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

20. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní-ho parku Šumava za účelem změny stávajícího vodního režimu
č.j. 144/05 - předběžně rozesláno dne: 31.01.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

21. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek PR Maštale za účelem uložení výtlakového potrubí PE - D 90 - PN 10 v rámci stavby splaškové kanalizace pro obec Bor u Skutče
č.j. 161/05 - předběžně rozesláno dne: 02.02.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

22. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek všech NPR a PR na území CHKO Beskydy za účelem terénního sběru botanického, zoologického a entomologic-kého materiálu
č.j. 162/05 - předběžně rozesláno dne: 02.02.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

23. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava za účelem vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody a vstupu na vybraná území I. zóny národního parku
č.j. 163/05 - předběžně rozesláno dne: 02.02.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

24. Povolení výjimky ze základních ochran-ných podmínek NP Šumava pro vstup do 46 lokalit 1. zóny pro pracovníka Prachatického muzea a vjezdu vozidla na přístupové lesní účelové komunikace k těmto lokalitám za účelem archeologic-kého výzkumu v oblasti od Nové Pece po Kvildu
č.j. 164/05 - předběžně rozesláno dne: 02.02.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

25. Udělení výjimky Policii ČR, Správě Východočeského kraje, Hradec Králové ze základních ochranných podmínek Krkonošského NP za účelem stavby bezpečnostně technického prostředku bránícího nedovolenému překročení státní hranice
č.j. 165/05 - předběžně rozesláno dne: 02.02.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

26. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří ze zákazu měnit vodní režim a provádět terénní úpravy značného rozsahu
č.j. 166/05 - předběžně rozesláno dne: 02.02.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Ostatní:

7. Informace pro vládu České republiky o implementaci Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti v rozhodo-vání a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy)
č.j. 152/05 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 
9. Informace o schválení prováděcích dokumentů k dohodám o vodohospodářské spolupráci na hraničních vodách ministrem životního prostředí v roce 2004
č.j. 172/05 - předběžně rozesláno dne: 02.02.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 
10. Informace o průběhu a výsledcích sedmého zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Ženeva, Švýcarsko, 25.-29.10.2004)
č.j. 173/05 - předběžně rozesláno dne: 02.02.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 
14. Informace o průběhu a výsledcích třetího zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Budapešť, Maďarská republika, 27.-30. října 2004)
č.j. 151/05 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí