zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Chemické látky, odpady a obaly

23.02.2005
Odpady
Chemické látky
Pozvánka na seminář Chemické látky, odpady a obaly
Seminář o novelizacích předpisů v těchto oblastech.

Centrum pro osvětu, vzdělávání a informace v ochraně prostředí a zdraví

 
EMPLA spol. s r.o.  Hradec Králové

 

SPOLEČNOST AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ

PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

                                              

si Vás dovoluje pozvat

na seminář

 

o novelizacích předpisů v následujících oblastech

 

CHEMICKÉ LÁTKY,

ODPADY A OBALY

středa 2. března 2005

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmannova ul. 19,  Hradec Králové

 

8 30 –   900     Prezence

 

9 15 – 1430    Odborný program

 

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Radko CHADIMA

ČIŽP OI Hradec Králové

Ing. Jana SAMKOVÁ

ČIŽP OI Hradec Králové

 

   ODBORNÝ PROGRAM:

 

n       Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., se změnami zákonem č. 188/2004 Sb., a č. 7/2005 Sb., vč. všech prováděcích předpisů s hlavním zaměřením na nové úpravy:

 • nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 41/2005 Sb.
 • nakládání s autovraky a elektrošrotem
 • zpětným odběr některých výrobků
 • úprava některých odpadů v Katalogu odpadů
 • plány odpadového hospodářství pro podniky a obce
 • připravovaná zásadní úprava týkající se skládkování odpadů

 

n       Zákon o chemických látkách a přípravcích č. 356/2003 Sb., vč. prováděcích předpisů se zaměřením na nové úpravy:

 • povinnosti výrobců, dovozců, distributorů  a osob uvádějících chemické látky a přípravky na trh
 • obsah bezpečnostního listu
 • nový Seznam klasifikovaných chemických látek
 • výpočet klasifikace přípravků konvenční metodou
 • připravovaný nový způsob registrace - REACH
 • návaznost zákona na dopravu nebezpečných věcí ADR/RID

 

n       Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění:

 • platná legislativa
 • novelizace vyhlášek

·         kontrolní činnost ČIŽP

Změna programu vyhrazena.

1.     Datum a místo konání:

      středa 2. března 2005, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmannova ul. 19,  Hradec Králové

2.     Přihlášky k účasti na semináři:

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 1. března 2005 poštou na adresu:

EMPLA spol. s r.o.

ul. Za Škodovkou  305, 503 11 Hradec Králové

      nebo faxem na číslo: 495 218 875           e-mail: marketing@empla.cz

Po telefonické dohodě je možné se přihlásit též po datu uzávěrky.

3.     Úhrada semináře:

     Účastnický poplatek činí celkem ……. 1 300,-- Kč 

                                               základ daně         1 092,40 Kč

                                               19 % DPH                207,60 Kč  

      a obsahuje:  vložné včetně pracovních materiálů  

     Naše DIČ: CZ42195667,    IČO: 42195667

Platbu uhraďte na účet č. 659340257/0100 KB Hradec  Králové (variabilní symbol 20050302) nebo hotově u  prezence.

 

 

závazná přihláška

 

CHEMICKÉ LÁTKY, ODPADY A OBALY

 

Variabilní symbol: 20050302

 

Uzávěrka přihlášek je dne 1. 3.  2005

 

 

Jméno a příjmení:

 

 

 

 

 

Adresa plátce (firmy):

 

 

 

 

 

DIČ (IČO):

Rodné číslo:

(u fyzických osob)

 

Telefon:                                Fax:

 

E-mail:

 

 

Potvrzujeme závazně, že dne.......................

jsme uhradili (uhradíme) částku.................Kč

z účtu č...........................................................

u peněžního ústavu .......................................

na účet č. 659340257/0100 KB Hradec Králové

 

Razítko a podpis vysílající organizace:

Podpis účastníka:

 

 

 

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí