zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Emisní povolenky

11.02.2005
Ovzduší
Emisní povolenky
Jak jsou české podniky připraveny na praktickou realizaci tohoto pro náš průmysl poměrně nového odvětví byznysu?
Válcovny plechu, a. s. Frýdek-Místek

Na základě dopisu náměstka ministra JUDr. ing. Tomáše Novotného ze dne 9. 11. 2004 požádaly VP, a. s., MŽP o přidělení povolenek na tvorbu CO2 ve výši 81 kt. Žádost byla odeslána na konci listopadu 2004. Požadovaná výše odpovídá dosavadní produkci skleníkových plynů a nepředpokládá se výraznější přebytek pro možnost obchodování s povolenkami. Případné snížení tvorby skleníkových plynů vyplývající ze zvoleného technického rozvoje společnosti bude s největší pravděpodobností zobchodováno v rámci skupiny LNM.

Spolana Neratovice, a. s.

Technicky jsme připraveni na obchodování, technicky známe naše potřeby počtu povolenek a o odpovídající množství povolenek na emise skleníkových plynů jsme požádali Ministerstvo životního prostředí. Podnik také připravil monitorovací plán ve smyslu nově přijatého zákona o obchodování s povolenkami a jsme připraveni též na verifikaci našich emisí třetí (nezávislou) stranou. Zatím ale nevíme, kolik povolenek dostaneme přiděleno. Vzhledem k tomu, že Česká republika požádala Evropskou komisi o vydání množství povolenek pro rok 2005, které je nižší než očekávané emise CO2 v roce 2004, je nereálné v této souvislosti hovořit o obchodování (prodeji) s povolenkami. Podniky typu Spolany budou mít totiž hodně starostí s tím, aby s povolenkami vyšly. Emise CO2 nelze odlučovat, ale lze je snížit jen úsporami energií, které však mají své limity, nebo omezením výroby. V případě, kdyby podnik vyčerpal svůj příděl a nechtěl omezit výrobu, která je v ch emickém průmyslu velmi závislá na spolehlivém zdroji energií, musel by si povolenky mimo svůj plánovaný rozpočet přikoupit. A to by mohlo potenciálně ohrozit jeho konkurenceschopnost.

V současné době Spolana dokončuje žádost o povolení emitovat CO2, která musí být zpracována v podobě Monitorovacího plánu. Je třeba dodat, že manuál pro přípravu tohoto plánu je v mnoha směrech nesrozumitelný, nemluvě už o tom, že pracovníkům našeho podniku se zpracováním plánu nebyl schopen nikdo z autorů manuálu poradit. Přestože jsou pořádány odborné semináře k této problematice, je jejich efekt nulový. Přednášející odborní pracovníci totiž neumějí odpovědět na místě na jediný konkrétní dotaz.

Nutno rovněž podotknout, že zatím nevyšel ani zákon o obchodování s emisemi CO2, který stanoví pravidla pro podání žádosti o povolení emitovat CO2 a pravidla pro vlastní obchodování.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

V tuto dobu se nás v tuto dobu obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů (v současné době se jedná pouze o oxid uhličitý) netýká. Celou situaci jsme v loňském roce bedlivě sledovali a konzultovali, např. s MŽP a ČHMÚ, jelikož naše společnost vzhledem k charakteru výroby, tj. recyklace a výroba z odpadů neželezných kovů, především olova a cínu vč. výrobků z nich, zahrnující např. pecní agregáty, rafinační zařízení, slévací a tavící kotle, dále recyklace odpadů s obsahem drahých kovů apod., není zahrnuta do systému obchodování s povolenkami. Tuto skutečnost potvrzuje i zákon 695/2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, dle kterého je prahová hodnota pro zařazení spalovacího zařízení pod působnost zákona 20 MW jmenovitého tepelného příkonu, pro technologická zařízení na výrobu nebo zpracování kovů se zákon týká pouze zařízení na pražení nebo slinování kovových rud a výroby surového železa nebo oceli s kapacitou nad 2,5 tuny/hod. To znamená, že tato první vlna se nedotkla podniků provozujících např. sekundární technologická zařízení na výrobu nebo zpracování neželezných kovů. Vývoj pečlivě sledujeme a je vysoc e pravděpodobné i logické, že zřejmě při dalším rozšíření povinných zařízení spadajících pod obchodování s povolenkami budou zařazena i jiná odvětví, např. průmysl neželezných kovů, do něhož spadáme. Ale to nebude dříve než v roce 2008, kdy se budou vyhodnocovat získané zkušenosti a data za období let 2005 až 2007 jak ustavuje příslušná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES zapracovaná do naší národní legislativy. Takže zatím na otázku nedokážeme lépe nebo konkrétněji reagovat.

KOVOSVIT MAS, a. s.

Problematika monitoringu a obchodování s povolenkami na emise CO2 se KOVOSVITu MAS, a. s. netýká. Důvodem je skutečnost, že při technologických procesech výroby šedé litiny CO2 ani jiné skleníkové plyny v podstatě (na rozdíl od oceláren) nevznikají.
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí