zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Natura 2000: Evropská komise dostala náš národní seznam stanovišť a přehled ptačích oblastí

14.02.2005
Příroda
Natura 2000: Evropská komise dostala náš národní seznam stanovišť a přehled ptačích oblastí

V úterý 8. února 2005 předali zástupci resortu životního prostředí do podatelny Evropské komise kompletní údaje pro všech 864 evropsky významných lokalit a 38  ptačích oblastí soustavy Natura 2000 [1]. Česká republika tak splnila jeden ze svých závazků vůči Evropské unii.

„Přes rozvoj informačních technologií unii bylo výslovným požadavkem Evropské komise dodání všech formulářů a map nejen v elektronické, ale i v papírové podobě. Základní vstupní povinnost je tedy splněna; nyní zbývá již jenom uvést Naturu 2000 v život a zajistit účinnou ochranu všech navržených lokalit v souladu se zákonem a zájmy České republiky, Evropské unie a především naší přírody,“ konstatuje Petr Roth, ředitel odboru mezinárodní ochrany biodiverzity Ministerstva životního prostředí.

Soustava Natura 2000 chrání z velké části kulturní krajinu – u nás například kosené podhorské louky, květnaté bučiny nebo dokonce kostelní věže, kde žijí vzácní netopýři. Tam, kde dosavadní způsob hospodaření vedl k tomu, že se tyto cenné lokality zachovaly, není žádný důvod jej měnit. Ochranný režim v mnoha územích soustavy Natura 2000 bude proto méně přísný než v současných zvláště chráněných územích. Stát zde bude podporovat takové činnosti a způsoby hospodaření, které přispějí k zachování stávajících přírodních podmínek – například prostřednictvím agroenvironmetálních programů. Pokud přece jen bude majitel v hospodaření omezen, budou mu vypláceny kompenzace. Navíc u některých lokalit bude možné přistoupit i k tzv. smluvní ochraně, kdy podrobnosti hospodaření v území či způsob péče o daný objekt budou zakotveny ve vzájemně projednaných a odsouhlasených smlouvách.

Více informací o soustavě Natura 2000 najdete na stránkách:

www.natura2000.cz

www.env.cz

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

Poznámky:

[1] Pod označením Natura 2000 se skrývá jedna z povinností vyplývajících z  dvou evropských směrnic: směrnice o ptácích (79/409/EHS) a směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Jejich cílem  je ochrana ohrožených rostlin, živočichů a cenných stanovišť v celé Evropské unii. V České republice bylo vládou vyhlášeno 38 ptačích oblastí a byl schválen národní seznam evropsky významných lokalit, který obsahuje 864 území.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí