zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Do Bulharska se může vstoupit i pomocí vývozní aliance

18.02.2005
Obecné
Do Bulharska se může vstoupit i pomocí vývozní aliance
České firmy si nezřídka konkurují na jednou trhu. Je zde však jiný způsob řešení - dostat se do země společně v rámci vývozní aliance.

Zájem českých firem o bulharské teritorium se výrazně zvyšuje. Svědčí o tom i osmdesát čtyři firem z České republiky na loňském mezinárodním technickém veletrhu v Plovdivu, což byla zatím rekordní účast. Co ale stojí v cestě rychlému rozvoji českého vývozu? Na jedné straně je to silné konkurenční prostředí, kdy se naše firmy utkávají zejména u lukrativních zakázek s nejvýznamnějšími světovými společnostmi s propracovanou strategií a podporou velvyslanectví a nevládních organizací. Na druhé straně čelí tuzemské firmy levné produkci ze sousedního Turecka či Dálného východu.
Proto s přípravou firmy na vstup na bulharský trh, vytvořením správné obchodní a marketinkové strategie a spojením českých firem do silné nabídky, která zabezpečí vypracování projektu, jenž dokáže soutěžit o významné projekty a veřejné zakázky, může pomoci CzechTrade a jeho nově otevírané zastoupení v Sofii.

Podnikatelské šance
Nejvýznamnější příležitosti se koncentrují do strategických odvětví infrastruktury, energetiky, ekologie, obrany či zakázek pro státní správu. Klíčovým segmentem z pohledu českých firem je především bulharská energetika. V oblasti rekonstrukce a modernizace jaderných elektráren Kozloduj, Belene či privatizace rozvodných závodů je důležitým faktorem v loňském roce uskutečněná investice ČEZ. Obnovují se ale i další energetické kapacity, kde v řadě případů pracuje české zařízení (elektrárna Ruse, teplárna Pernik), rozšiřuje se plynofikace jednotlivých obcí a měst, zavádí se alternativní zdroje tepla a energie s nasazením menších zdrojů, biotechnologií, využitím biomasy, větrné a vodní energie.

Ekologie a aliance
Řešit těžkou situaci v oblasti péče o životní prostředí a odstraňování ekologických škod či nakládání s odpady v Bulharsku mohou pomoci vyspělé environmentální projekty. To je prostor pro české firmy, které mohou využít pomocné ruky vývozních aliancí.
Při agentuře CzechTrade dnes fungují oborové vývozní aliance v oblastech vodního hospodářství (Czech Water Alliance), zpracování biomasy (Czech Biomass Team) a středně velkých energetických celků (Czech Power Team). Za schopnost nabídnout zabezpečení komplexního řešení vodohospodářské soustavy města či regionu hovoří úspěch aliance Voda v čele se společností Hydroprojekt při rekonstrukci soustavy Petrohradu.
Oblast vodního hospodářství i energetiky je oblastí velmi širokou, avšak zároveň z pohledu firem velmi specializovanou, a proto je pro zahraniční partnery složité nalézt jednoho dodavatele, který dokáže samostatně realizovat celý projekt od fáze projekce po konečnou realizaci. Reálné možnosti v oblasti úpravy a čištění vod či biotechnologií mohou navíc podpořit prostředky ze strukturálních fondů EU jak na straně českých firem (Operační program Průmysl a podnikání, Program Marketing), tak na straně bulharských investorů (například rozvojový program ISPA) a využití finanční podpory České exportní banky a EGAP.

Nové oborové aliance
Vznik dalších oborových vývozních aliancí a jejich prosazení v zahraničí podpoří nové programy Aliance a Zastoupení, které na podporu českých exportérů realizuje agentura CzechTrade. Program Aliance podpoří prostřednictvím spolufinancování do výše padesáti procent projektu, maximálně však do výše jednoho miliónu korun vznik vývozního uskupení tří a více firem a jejich marketinkové aktivity v zahraničí po dobu jednoho roku. Prostředky lze využít na propagační materiály a rozvoj cizojazyčné internetové prezentace aliance, pořízení marketinkových informací (průzkumy trhu a konkurence) či účast na veletrzích a výstavách. Program Zastoupení je zaměřen na podporu vzniku a provozu společného zastoupení tří a více českých firem v zahraničí. Po dobu tří let mohou firmy získat podporu do výše až dvou miliónů korun ročně při padesát procentech spolufinancování. Marketinkové aktivity v zahraniční může navíc podpořit program Marketing, který CzechTrade realizuje v rámci Operačního programu Průmys l a podnikání (strukturální fondy EU).

Autor je tiskovým mluvčím CzechTrade


Další podnikatelské příležitosti v Bulharsku
Dodávky pro státní orgány a instituce (osobní vozidla, technologie a přístroje pro krizové situace - mobilní přístroje na čištění vody, požární vozidla a vybavení)
Dodávky výrobních linek a zařízení
Dopravní technika (modernizace a dodávky tramvají, autobusů, trolejbusů, lokomotiv)
Průmyslové výrobky
Textil

Vývozní aliance
Czech Power Team
Aliance firem, nabízejících kompletní výstavbu elektrárny, od projekce po uvedení do provozu a zaškolení personálu. Jde o tepelné elektrárny s jednotkovými výkony bloků do 50 MW, pro všechny druhy paliva, event. vodní elektrárny s bloky do výkonu 20 MW. V obou případech včetně vybudování vedení vyvádějícího výkon z elektrárny do nejbližší stanice elektrizační soustavy s možností rozšíření a modernizace této stanice. Nabízí i komplexní revitalizaci provozovaných elektráren.
Teritoriální zaměření: Arabské státy, Balkán, Čína, Indie, Latinská Amerika
Czech Biomass Team
Czech Biomass Team sdružuje české firmy, specializující se na produkční zpracování a energetické využití biomasy, dále výrobce všech druhů paliv z biomasy a zastřešující poradenské, projekční a inženýrské společnosti.
Teritoriální zaměření: Evropa
Czech Water Alliance
Aliance sdružuje dvacet českých firem, specializujících se na investiční výstavbu, projekci a plánování projektů vodního hospodářství, revitalizaci vodních toků a analýzy a čištění všech druhů vod, vybudování a rekonstrukce inženýrských sítí měst a územních celků, geologii a hydrogeologii, bezodpadové technologické systémy či environmentální softwarové aplikace.
Teritoriální zaměření: Afrika, Balkán, země SNS

Zdroj: Exportér
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí