zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

"Černá droga" není věčná, zásoby ropy se vyčerpají

22.02.2005
Geologie
 Černá droga  není věčná, zásoby ropy se vyčerpají
Ropa se dobývá výlučně z hloubek, což je samozřejmě určitou nevýhodou ve srovnání s těžbou uhlí anebo rašeliny povrchovým způsobem anebo z využíváním energie větru, vody či slunce. Takže vedle způsobů její rafinace a přeměny na užitkové předměty či polotovary anebo formy energie jde hlavně o to, jak zdokonalovat metody vlastní těžby a metody hledání a zpřístupňování nových ložisek.

V posledních desetiletích se o těžbu ropy a její růst zasloužily tři zásadní inovace, "technologické skoky". byly jimi

- technika hlubokých vrtů, která zpřístupnila ložiska, k nimž se předtím vůbec nebylo možno dostat

- tzv.horizontální vrty, které umožnily dokonalé vyčerpávání, přesněji řečeno dovyčerpání již využívaných nalezišť

- trojrozměrná seismika, která dokázala zjistit ropná ložiska na kilometry hluboko v zemském podloží.

Jde vlastně o skupiny inovací, celé shluky metod, které byly vyvinuty a aplikovány k řešení určitého problému. Za mnohé si uveďme metodu "bottlewasher" (vymývač lahví), díky níž lze ze dna již dočerpávaného ložiska vysát veškeré zbytky ropy "do poslední kapky". A to díky vodě vháněné pod tlakem, která se vpustí se vpustí do ložiska a rozdrtí kamenné podloží a v něm usazené zbytky ropy, takže vznikne zkapalněná směs, ze které se po vyvedení na povrch separuje ropa.

Nově objevená a využívaná ložiska ropy

Podobný přístup se může projevit jako velice důležitý např. v případě Kanady. Pod písčitým povrchem severních provincií byla zjištěna obrovská ropná pole, podle některých expertů dokonce bohatší než jsou ložiska v Saudské Arábii. Jde však o ropu smíšenou se zeminou, a jde o to, jak ji těchto příměsí zbavit. Pokud se tento problém separace ve velkém podaří technicky vyřešit a to za přijatelných nákladů, může se Kanada stát ropnou supervelmocí.

Hledači ropy nalézají stále nová ložiska této suroviny a energetického zdroje. Odborníci z firmy PetroChina v ČLR zjistili loni nové ložisko, jehož bohatství odhadují na 1,28 miliard barelů (1 barel = 159,8 litrů). A v Kazachstánu se zásoby odhadují na desetinásobek tohoto kvanta.

Velkým krokem kupředu bylo i započetí těžby ropy zpod mořského dna, která před druhou světovou válkou prakticky neexistovala. Dnes jsou na světových mořích stovky stabilních anebo plovoucích těžních plošin.

Kdy ropa dojde?

Hodně se spekuluje o tom, jaká dramatická situace nastane, až ropa na zeměkouli začne docházet, až se zásoby začnou tenčit. Kdy to ale bude? V tom nejsou energetičtí odborníci zajedno. Pesimisté jako např. geolog napojený na firmu Shell pan M. King Hubbert předpovídají, že objem světové těžby ropy bude klesat. Optimisté jsou toho mínění, že aspoň do roku 2020 bude ještě objem těžby ropy vzrůstat, a že ropy bude dost ještě delší dobu. Ostatně právě výšeuvedené inovace a nové objevy nalezišť přispívají k tomu, že prognózovaný vrchol (peak) a po něm pád objemu těžby se posunuje v čase.

Hledat náhradu za ropu

Nicméně při globálním a prozíravém pohledu je faktem, že i přes objevy a nové technologie bude ropy v ložiskách ve světě stále ubývat, a že to, zda k vyčerpání všech anebo jenom hlavních ložisek ve světě dojde už za 15 anebo až za 25 let, není tak důležité. Regulativy těžby, tak jak je uplatňuje např. OPEC, v tomto hrají jenom sekundární roli. Důležité je hlavně to, aby během doby, které ještě zbývá do vyčerpání ropy, přestala tato surovina být pro ekonomiku a techniku a průmysl tak nepostradatelná jako je dnes. Pokud by se nepodařilo najít za ni náhradu, znamenalo by to, že její cena by šplhala stále výše, nejpostiženější by byly samozřejmě ty země, které nedisponují ropnými poli, a které na jednotku své národohospodářské produkce spotřebovávají více ropy než jiné, které dokáží vyrábět efektivněji, tj. také s nižší měrnou spotřebou ropy.

Týká se to většiny rozvojových zemí, tzv. nově industrializovaných zemí a postkomunistických zemí.

Je tedy zapotřebí jak zdokonalovat způsoby hledání a zpracování ropy, tak se intenzivně zaměřovat na jiné, hlavně obnovitelné zdroje energie.

Naštěstí už jsou "první vlaštovky", a to dokonce ve skupině zemí, které by si zdánlivě nemusely dělat tak velké starosti jaké jiné země, protože samy mají vydatné ropné zdroje. Uveďme si tu Čínu, jejíž představitel loni na mezinárodní konferenci o obnovitelných energiích v Bonnu upozornil na problém tenčících se ropných zásob. N Informoval přitom o plánu své země,podle kterého má být energetická potřeba rychle se rozvíjející čínské ekonomiky být v roce 2020 kryta už z 1/5 z obnovitelných zdrojů.

Čili: díky za každou inovaci při hledání a zpracování "tekutého černého zlata" (pro n ž se tak používá také termínu "černá droga"). A to hlavně proto, že takovéto iniciativy nám prodlužují čas, kdy se s tímto zlatem budeme chtě nechtě muset rozloučit. Využijme ten čas k tomu, abychom našli na ropu náhradu. Nespoléhejme na černou drogu - procitnout jednoho dne a uvědomit si, že černé tekuté zlato už prostě není a nebude, by bylo kruté.

AUTOR: Pavel Feldman
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí