zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Potíže zpracovatelů evidence odpadů

25.02.2005
Odpady
Legislativa
Potíže zpracovatelů evidence odpadů
Nejvýznamnější potíže zpracovatelům evidence odpadů způsobuje (zjednodušeně řečeno) nepřehlednost legislativní situace v odpadovém hospodářství.
Situace, kdy novela novely zákona stíhá další připravovanou novelu zákona, není pro provozní praxi příliš přehledná, ani organizačně zvládnutelná.

S odpady souvisejí nemalé finanční náklady a je třeba připravit jak finanční, tak i lidské zdroje. Naštěstí je v poslední novele zákona o odpadech (č. 7/2005 Sb.) zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona. Toto opatření by mohlo vnést do systému větší přehled a možná by mělo být užíváno častěji než doposud.

Nepřipravenost legislativy v odpadovém hospodářství je dalším velkým problémem. Stav, kdy 23. 4. 2004 dojde k vyhlášení novely zákona o odpadech a ke dni 31. 12. 2004 ještě nejsou vydány prováděcí předpisy k tomuto zákonu, není dobrý. Na druhou stranu je třeba vidět, že zpracování tak podrobného prováděcího předpisu je mnohem složitější než zpracování novely zákona.

Jak složité je prosazení změn v legislativě, lze vyčíst ze zápisů z jejich projednávání. Pro ilustraci uvádím citát ze stenografického zápisu projednávání výše citované novely zákona o odpadech v Senátu ze dne 16. 12. 2004, kdy senátorka Jitka Seitlová adresovala ministru Ambrozkovi:

"...Pan ministr hovořil o tom, že je to 9. novela a že není rád, když přichází stále s dalšími novelami. Víme ale, že už v Poslanecké sněmovně je další novela. Musím říci, že máme jednu, druhou, třetí, čtvrtou až devátou, teď už i desátou novelu... není to dáno jenom EU, ale také kvalitou novel, které přijímáme... Minulá novela přijala povinnost certifikace pro všechny ty, kteří sbírají autovraky. Na tomto místě jsem upozorňovala, že takovýto přístup k zákonu je nesprávný. Proč? Protože tu máme podnikatele, kteří investovali do toho, aby si zajistili sběr autovraků, kovošrotu a najednou stanovujeme zákon, který v poměrně velmi krátké době, stanovuje povinnost další, což mnoho z nich nebude schopno zvládnout finančně... Považovala jsem to za nesprávné, pan ministr oponoval a řekl, že v praxi bude všechno fungovat ... Zákon platí asi půl roku a přišla další novela a v PS nastala rozsáhlá debata. Ano, zákon nám v praxi nefunguje. Ti, kteří mají nějaké sběrny, nemají kovový odpad, kde mají také autošrot nejsou schopni tuto certifikaci prostě realizovat... Co udělala Poslanecká sněmovna? Inu vypustila celou certifikaci. Dostáváme se ale opět do nepříznivé situace toho, kdo j e uživatelem zákonů, které schvalujeme. Ti, kteří si řekli: musíme mít certifikaci, a je tam poměrně krátká doba do 18 měsíců od přijetí zákona, se na ni začali připravovat. Dokonce někteří říkají: už to máme nachystané, investovali jsme, že jsme schopni certifikaci splnit. A teď ji PS zrušila... Jakou má jistotu podnikatel u nás v ČR?... považuji to opravdu za příklad nemoudrého rozhodování, rozhodování velmi rychlého, neuváženého a řekla bych, že bychom se měli vyvarovat takových to kroků, ale nevím, jestli to jde takhle v Senátu, protože my jsme skutečně až tou poslední částí celého legislativního procesu a často je na nás tlačeno. Takovýto přístup by se ale neměl opakovat... Žádám pana ministra, aby se nad situací zamyslel a napravil tu současnou situaci... ten systém není dobře propracován, není připraven... co z toho vyplývá? ... že my tady přijímáme zákony, ty zákony platí. Papír říká musí, ale v praxi to není dostatečně kontrolováno a v praxi to nefunguje. Já bych byla nerada , abychom přijímali zákony jenom na papíře a neměli připravený systém toho, že bude také v praxi tento zákon vymahatelný. Protože pak se vracíme do doby minulé, před patnácti lety jsme také měli skvělé zákony o životním prostředí. Ale jen na papíře..."

Nedostatečné personální a technické zabezpečení agendy odpadového hospodářství

Není žádnou výjimkou, že agendu odpadů "dostane" ve firmě někdo ke své běžné práci a není na to ani proškolen. Překvapující je, že se tato praxe vyskytuje i u oprávněných osob, které se odpady zabývají jako svojí hlavní činností.

Naše společnost se snaží takovým zákazníkům pomoci školením, které je přizpůsobeno jeho specifickým potřebám. V případě technických potíží je naší snahou doporučit minimální a optimální požadavky ke spolehlivému zajištění funkčnosti software pro odpadové hospodářství.

Potíže s jednoznačnou identifikací evidovaných subjektů

Každý, kdo eviduje odpady, musí řešit dilema, jak bude identifikovat dotčené subjekty. Nemá přístup k řadě údajů, které po něm evidence požaduje (např. ZÚJ spolupracujícího subjektu). Proto jsme připravili produkt RES PLUS, který to výrazně usnadní.. Vzhledem k tomu, že je to databáze subjektů zakoupená z ČSÚ, jedná se o celostátně platný referenční číselník, jehož obdobu používají i všechny úřady v ČR. Pokud bude náš uživatel zasílat data o odpadech na ORP elektronicky, má jistotu, že údaje o subjektech jsou kontrolovány stejným postupem na kterémkoliv úřadu v České republice.

Možnost zadat hlášení o odpadech na internetu

V odpadovém hospodářství existuje řada mýtů, které pramení z nedostatečné informovanosti. Jedním z nich je i údajná neexistence aplikace, která by umožňovala zadat hlášení na internetu. Opak je pravdou - taková aplikace existuje a její použití je zcela zdarma. Zájemci si ji mohou prohlédnout na adresách <http://www.praha-mesto.cz/odpady/> a <http://www.inisoft.cz/odpady.html>. Jedná se o aplikace, které umožní hlášení zadat a poslat místně příslušnému úřadu. Všechny dotčené úřady na území České republiky mají k dispozici náš software k dalšímu zpracování takto zaslaných dat. Při zadávání hlášení aplikace ihned kontroluje údaje a neumožní další zpracování chybných nebo nesmyslných údajů.

Nejednotnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství

Původci a oprávněné osoby si stěžují na nejednotnost výkonu veřejné správy v odpadovém hospodářství. Dokonce i na náš hot-line byly zaslány ukázky správních rozhodnutí, ze kterých bylo patrno, že jsou potíže sjednotit úroveň a způsob správního rozhodování i mezi jednotlivými pracovníky téhož úřadu. Pokud to srovnáte mezi různými úřady v ČR, není pochyb, že s metodickou činností není něco v pořádku.

My se to snažíme pomoci řešit technicky - uvedli jsme na trh produkt ESPI, který umožňuje jednotnou správu šablon správních aktů, pomáhá při vedení správního řízení a umožňuje vzájemnou synchronizaci dat mezi jednotlivými úřady. A tak nic nebrání tomu, aby si krajský úřad spolu s jednotlivými ORP vytvořil synchronizovanou databázi všech pravomocných rozhodnutí vydaných na území kraje. Metodickou a technickou pomoc pro ORP poskytujeme formou asistence na školeních pořádaných VÚV-CeHO Praha a zároveň pravidelně 1x ročně servisní návštěvou přímo na pracovišti. Vše je zorganizováno tak, že nejasnosti k elektronickému zpracování dat o odpadech mohou pracovníci ORP kdykoliv konzultovat prostřednictvím linek hot-line, kde obdrží praktické a většinou okamžité odpovědi nebo pomoc. Takový postup se v praxi ukázal jako nejúčinnější.

AUTOR: Ing. David Mareček
AUTOR: Ing. Jiří Kvítek
Inisoft, s. r. o.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí