zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Společně pro tepelnou ochranu budov

24.02.2005
Obecné
Společně pro tepelnou ochranu budov
Při přípravě a provádění staveb i rekonstrukcí, stejně jako v rámci provozu má zásadní význam pro energetické úspory zateplení budov.
Výrazně ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí a ekologické aspekty s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.

Již od roku 1994 je zaregistrován v České republice Cech pro zateplení budov (CZB), s jehož předsedou představenstva - Ing. Pavlem Medem -jsme hovořili o cílech tohoto dobrovolného sdružení podnikatelských subjektů.

Pokud chápeme Cech pro zateplení budov jako sdružení podnikatelů v tomto oboru, z jakého podnětu došlo k jeho založení a na jakém principu je postaven?

Shodou okolností jsem byl v roce 1994 jedním ze zakládajících členů našeho společenství. Bezprostředním podnětem pro vznik Cechu pro zateplování budov byl prudký nástup energeticky úsporných opatření, a to zejména aplikace tepelně izolačních systémů v České republice, dále pak současná totální absence technických norem pro jejich navrhování a provádění, neznalost vhodných technologických postupů a řemeslných zásad. Tehdy také ministerstvo průmyslu a obchodu založilo Českou energetickou agenturu (ČEA), která se měla stát nástrojem státní energetické politiky. Bylo zřejmé, že stát bude potřebovat kompetentního partnera v podnikatelské sféře. Proto jsme se rozhodli založit široké společenství subjektů podnikajících v oblasti tepelné ochrany budov: výrobců tepelně izolačních systémů, provádějících stavebních firem a expertů.

Jak může cech ovlivňovat stimulaci zateplovacích systémů, jejich kvalitu, efektivnost apod.?

Jedním z hlavních úkolů CZB je vytvářet příznivé podmínky pro uvědomělé energeticky úsporné chování. Naše sdružení se snažilo a snaží přenést do ČR pozitivní zkušenosti a také technologické znalosti vyspělých okolních zemí, samozřejmě s ohledem na specifické podmínky našich staveb. Velkou pozornost věnujeme kvalitě celého procesu: od návrhu technických opatření zajišťujících snížení energetické náročnosti, přes výběr vhodného, tj. kvalifikovaného dodavatele stavebního díla, aplikaci jakostních tepelně izolačních systémů, až po vyhodnocení úspor.

Čím cech přispívá k vytváření systému norem s ohledem na standardy EU? Jsou po více než deseti letech existence cechu konkrétní zkušenosti, jak přispěl k zavádění technických poznatků do praxe?

V minulosti jsme vydali řadu technických pravidel CZB, mj. příručku pro navrhování, projektování a provádění tepelně izolačních systémů. Naší snahou bylo vždy pomoci investorům a chránit jejich zájmy, neboť jsme přesvědčeni, že tím chráníme i zájmy a dobré jméno všech kvalitních výrobců a dodavatelů. Proto jsme v době, kdy u nás neexistovaly závazné technické požadavky na kontaktní tepelně izolační systémy a způsob posuzování jejich vlastností, vytvořili vlastní kritéria. Dle těchto kritérií je možné objektivně hodnotit kontaktní tepelně izolační systémy. Technické požadavky na systémy kvalitativní třídy A jsou plně srovnatelné s požadavky v této oblasti nejuznávanějších rakouských a německých norem, a v některých parametrech i náročnější. Současně jsou zcela kompatibilní s novou evropskou technickou legislativou.

Cech vydává vlastní časopis Tepelná ochrana budov, který je výjimečný svým vysoce odborným zaměřením a v němž jsou publikovány aktuální poznatky výzkumu zejména z oblasti stavební fyziky a interního mikroklimatu, výsledky materiálového vývoje i zkušenosti z praxe.

Chtěl bych zmínit ještě jednu důležitou stránku našeho společenství. Cech je platformou, která dlouhodobě sdružuje finanční prostředky členů s cílem zpracovat nejcitelněji chybějící technickou dokumentaci. V současné době zpracováváme formou technických pravidel podmínky pro výkon technického dozoru investora, podklady pro výběrová řízení a jejich hodnocení, legislativní podmínky pro poskytování záruk nebo doporučená řešení technických detailů, samozřejmě vše ve vztahu zejména ke kontaktním tepelně izolačním systémům. Zájemci mají možnost získat podrobné informace na www.czb.cz.

Členy cechu mohou být jak výrobci systémů, tak jejich realizátoři, ale i projektanti, architekti a další experti. Liší se zde nějak jejich pozice?

Cech pro zateplování budov ČR má dle stanov tři profesní skupiny, ve kterých jsou organizováni členové s řádným členstvím: zjednodušeně výrobci, realizátoři a experti. Přidruženými členy pak mohou být výrobci komponentů a příslušenství.

Paritní zastoupení profesních skupin v jednotlivých orgánech CZB určují stanovy. Před vstupem do cechu musí zájemci splnit náročná kvalifikační kritéria, rozdílná pro jednotlivé profesní skupiny, která zajišťují vysokou odbornou úroveň členů.

Které aktivity cechu považujete v posledních letech za nejúspěšnější?

Za největší úspěch považuji to, že se nám podařilo obrátit pozornost projektantů a investorů od dřívějšího primárního rozhodování, zda zateplit či ne, k novým otázkám: s jakým efektem, s jakou životností a návratností, jakými architektonickými prostředky a s jakým dodavatelem. Odpověď na tyto otázky a u mnohých i získané zkušenosti vedou investory zcela oprávněně k mnohem vyšším požadavkům na kvalifikaci dodavatelů, než tomu bylo před několika lety.

Jaký je Váš názor na současné možnosti v prosazování energetických úspor a na podíl členů cechu v tomto procesu?

Domnívám se, že Česká republika má v oblasti možných energetických úspor stále obrovský potenciál. Nám, členům cechu, je samozřejmě nejbližší úspora tepla na vytápění objektů, resp. úspora energií při jejich ochraně před nežádoucími tepelnými zisky. V této oblasti je obvykle možné vhodnou termickou sanací obvodového pláště stávajících objektů rychle získat významné úspory, a to většinou i s krátkou ekonomickou návratností.

CZB ovlivňuje tento proces v několika oblastech. Členové profesní skupiny expertů se podílejí na zpracovávání téměř všech technických norem, které postihují oblast tepelné ochrany budov a jejich energetickou náročnost. Samozřejmě je nám jako výrobcům a dodavatelům velmi blízká oblast materiálová a záleží nám na rychlém zavedení evropských norem, které donutí i některé výrobce stojící mimo cech významně zvýšit parametry svých výrobků.

V neposlední řadě byl cech hlavním iniciátorem vzniku nového učebního oboru "zhotovitel zateplovacích systémů", který se loni začal experimentálně vyučovat na učňovské škole ve Frýdku-Místku.

Děkujeme za rozhovor.

Ing. Pavel Med (1964)

absolvoval ČVUT, Fakultu stavební, obor Pozemní stavby. Poté působil v Prefě Praha, s.p., jako technolog, přípravář výroby a vedoucí oddělení zakázek, od roku 1992 byl obchodním a technickým náměstkem ředitele podniku.

V roce 1993 se stal jednatelem společnosti Baumit a od roku 1998 je předsedou představenstva CZB ČR.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí