zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Schází představa, jak bude park vypadat

24.02.2005
Příroda
Schází představa, jak bude park vypadat

Sokolov - V posledních měsících probíhá v Sokolově debata o kácení dřevin v Husových sadech. Jde o spor, který je i medializovaný a který je zjednodušován na pouhý problém kácení. Tedy to, kolik stromů a proč musí být v Husových sadech vykáceno. Problém Husových sadů je však složitější. Dovoluji si tedy nabídnout k zamyšlení svůj pohled na řešení Husových sadů do budoucna. Není to žádný návod na péči o park, pouze pojmenování problému, který vnímám jako základní.

Zůstane park přírodní?
Ve všech současných studiích o nutných zásazích v Husových sadech schází jasná představa o tom, jak mají Husovy sady v budoucnu vypadat. Tím míním především dřevinnou skladbu a věkovou rozrůzněnost dřevin. Dozvím se sice, z jakých materiálů budou lavičky a jak bude vypadat označení dřevin na naučné stezce, ale ne to, jestli za pár let budou Husovy sady přírodním parkem s převahou původních dřevin, či arboretem se sbírkou dřevin exotických. Úpravy posledních let směřují ke zdánlivému kompromisu. Vznikla situace, kdy ještě dochází k určitému respektování původního charakteru parku, ale současně se do něj vysazují téměř výhradně exoty, ať už jednotlivé stromy nebo skupiny stromů a krátká stromořadí. Toto řešení není dobré a zachází za úroveň, která by byla přínosem jak pro vlastní park, tak pro sokolovské občany.

Významný krajinný prvek
Vysvětlím proč. V roce 1990 jsem podával na tehdejším odboru životního prostředí ONV v Sokolově a Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni návrh na vyhlášení Husových sadů za chráněný přírodní výtvor. Hlavním důvodem bylo uchování jejich přírodně krajinného charakteru, kde kostru stávajícího parku tvořily vzrostlé domácí dřeviny (duby, olše, javory, jasany). Ozdobou byly (a dodnes zčásti jsou) četné solitéry, z nichž zejména duby ve východní a severovýchodní části Husových sadů pocházejí ještě z původní obory. Přestože k vyhlášení Husových sadů chráněným přírodním výtvorem nedošlo, následující odborné šetření biologické kvality parku potvrdilo. Pro udržení celistvosti a charakteru byla 11. ledna 1991 vydána pro Husovy sady Městským úřadem v Sokolově stavební uzávěra. Později došlo k vyhlášení Husových sadů za významný krajinný prvek, charakterizovaný jako komplex zachovalých, přírodě blízkých společenstev v městském prostředí. Proto je třeba pohlížet na Husovy sady jako na citlivé, přírodě blízké prostředí.

Neuvážlivá výsadba
Největší problém s udržením přírodně krajinného charakteru Husových sadů je jeho malá velikost. Většina ploch přirozenému stavu nejbližších je vázána na břehy rybníků a vodotečí. Proto je žádoucí udržet nejcennější část parku s přírodě blízkým prostředím alespoň v současném rozsahu a neredukovat a neatakovat ji dalšími výsadbami exotů, jak se děje v okolí bazénu a hotelu, tedy v samém středu parku. Z mého pohledu je neuvážlivá třeba i výsadba obou linií pyramidálních buků, které zakrátko vytvoří vysokou bariéru. Kvůli té přijdeme o zajímavé průhledy na staré solitérní stromy ve svahu u bazénu. Právě pro měnící se průhledy mezi stromy jsou přírodně krajinné parky velmi ceněné.

Olše jsou skvosty
Park není v současnosti ani opticky přehoustlý, jak by se mohlo zdát při pohledu na samotné číslo 849 inventarizovaných stromů v Husových sadech. Proč? Většina stromů má vysoko nasazené koruny a díky tomu je mezi kmeny dost travnaté plochy a průhlednost parku je dostatečná i při olistění stromů ve vegetačním období. Z důvodu hustoty není tedy nutné dřeviny redukovat. V parku sice nejsou louky se solitérami, typické pro velké krajinářské parky, ale volné plochy bez stromů tu jsou zastoupeny vodními plochami, které jsou s ohledem na velikost parku rozměrné až dost. Také proto by nebylo vhodné redukovat vzrostlé stromy na březích rybníků a dosáhnout tak v průhlednosti parku stavu skrz naskrz. Zejména urostlé jednokmenné olše jsou skvosty, jakými se hned tak nějaký park chlubit nemůže. Vysekávat by se ovšem měl dřevinný nálet, a pokud kácet, tak jen nezbytné minimum stromů v prokazatelně havarijním stavu a některé stromy nepůvodní (severoamerické topoly).

Sady nejsou přestárlé
Husovy sady dnes nejsou ani přestárlé, ani přehoustlé, ani vzhledem ke stavu stromů nebezpečné. Dřeviny jsou vesměs ve věkovém optimu a při náhradní výsadbě za odumřelé stromy je třeba přednostně dosazovat dřeviny původní, tedy domácí a ekologickými nároky odpovídající prostředí. Jen tak se park zachová v podobě přírodní, druhově pestré a věkově diferencované. Tedy žádný prales, ale velmi příjemné, estetické i funkční prostředí. Na udržení přírodě blízkého stavu totiž také závisí, jestli se pod stromy uchová typická hájní květena, kterou tvoří porosty zjara bohatě kvetoucích bylin (sasanek, křivatců, orsejů), jestli tu bude hnízdní prostor a dostatečná potravní nabídka pro ptactvo. Proto se zasazuji za to, aby další výsadby sbírkových kolekcí exotů byly povoleny jen na obvodu Husových sadů a s rozmyslem v bezprostředním okolí hotelu. Prostor je i v sousedním Zámeckém parku, který má k zahradně architektonickým kreacím vhodnější polohu a vyhovuje jim svým historickým vývojem (býval okrasnou zámeckou zahradou). K napsání článku mě vedla představa, že bych jako botanik a ekolog neměl ve stávající diskusi o Husových sadech mlčet. Stejně jako mnozí z vás mám tento park rád, denně jím procházím a všímám si změn, které v něm nastávají. Byť mohou být míněny dobře, nemusí v důsledcích dobře dopadnout.
RNDr. Jaroslav Michálek
(autor je pracovník přírodovědného oddělení Krajského muzea Sokolov)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí