zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

NÍZKOENERGETICKÁ VÝSTAVBA JAKO FORMA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

28.02.2005
Obecné
NÍZKOENERGETICKÁ VÝSTAVBA JAKO FORMA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Nízkoenergetické a energeticky úsporné stavby se sice již stávají součástí moderní výstavby i v České republice, ale stále ještě můžeme čerpat mnoho zkušeností z aplikovaného výzkumu a realizací v jiných zemích.
Leccos o tom u nás naznačují příklady experimentálních pasivních či nízkoenergetických objektů prozíravých investorů.

Tento trend by měl v prvé řadě přinést snížení ekonomické zátěže budoucích uživatelů v nákladech na vytápění. U bytového sektoru je zřetelným efektem také zvýšení životní úrovně domácností.

NEJEN NÁSTROJ KE SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY

Hovoříme-li o nízkoenergetické výstavbě jako nástroji trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví, měli bychom zmínit nejen cíl snižování konečné spotřeby energie v objektu, ale i cíle další, jako je například snižování emisí skleníkových plynů, snižování finančních nákladů jednotlivců i celé společnosti.

Finanční náklady se netýkají pouze provozu budoucího objektu, ale i výroby stavebních prvků a likvidace stavby po ukončení její morální či fyzické životnosti. Souvislosti s energetickou náročností staveb lze nalézt v rozvoji průmyslových odvětví, zabývajících se výrobou stavebních a ostatních materiálů, které jsou využívány při realizaci energeticky úsporných budov. Nízkoenergetická výstavba by měla částečně pokrývat nárůst spotřeby energie v ostatních odvětvích současného hospodářství. Spotřeba naší populace roste a pokud známe možnou úsporu energie, je žádoucí podle toho jednat.

V současnosti lze nízkoenergetické objekty postavit ze všech známých stavebních materiálů či jejich skladeb. Pod pojmem nízkoenergetický dům si představujeme objekt s konečnou spotřebou energie na vytápění, limitovanou hodnotou 50 kWh/m2 za rok. (Průměrná spotřeba energie na vytápění v bytových budovách stávajícího bytového fondu se pohybuje okolo 200 kWh/m2 za rok -viz graf.)

Stavby dosahující pasivních či nízkoenergetických parametrů často využívají obnovitelné zdroje energie, jejichž podíl by měl v budoucnosti vzrůstat. Důvodem je nízká potřeba energie na pokrytí tepelných ztrát budovy a tedy i úměrná finanční investice do obnovitelných zdrojů energie, využívaných pro pokrytí těchto ztrát či přípravu teplé užitkové vody.

Jak ukazuje graf průběhu a předpokládaného vývoje bytové výstavby v České republice do roku 2015, ve střednědobém horizontu se výrazná změna trendu nepředpokládá.

Snižování potřeby energie není ovšem pouze otázkou stavební části konečného objektu, ale jedná se o propojení několika užších specializací. Kromě architektů a projektantů by se na daném projektu měli podílet odborníci z oblasti energetiky, vytápění atd. Tyto profese mohou výrazně ovlivnit realizaci výstavby s nízkoenergetickými parametry.

Využít každé příležitosti

Při využívání dosavadních znalostí v oblasti nízkoenergetické výstavby a při celkovém ročním objemu dostavěných a rekonstruovaných bytů představuje potenciál dosažitelných úspor energie hodnotu v řádu stovek terawatt ročně. Tento fakt z ní činí velmi vhodný nástroj pro snižování provozních nákladů, ale také příležitost pro investiční financování třetí stranou prostřednictvím metody EPC. Nezbytná je i podpora menších a středních podnikatelů v sektoru nízkoenergetické výstavby (např. ve výrobě stavebních materiálů z odpadních a druhotných surovin) a jeho prosazování prostřednictvím podpůrných programů ministerstev.

Jednou z forem cílené výchovy k povědomí trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví je například první ročník studentské soutěže Nízkoenergetická výstavba, kterou na podzim 2004 vyhlásila společnost Enviros, s.r.o., ve třech kategoriích: Architektonické zpracování rodinného či bytového domu dosahujícího nízkoenergetických parametrů; Urbanistické zpracování území vyčleněného pro bytovou výstavbu a návrh využití obnovitelných zdrojů energie v nízkoenergetické výstavbě. Výsledky budou prezentovány v odborných časopisech, na internetu a vybrané projekty budou nominovány do soutěže "Energetický projekt roku", kterou již třetím rokem vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Spoluvypisovatelé třetího ročníku "Energetického projektu" jsou firma Enviros, s.r.o., Česká energetická agentura a společnost ABF, a.s.

AUTOR: Ing. Tomáš Vanický
AUTOR: Ing. Michal Šváb
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí